Понеділок, 04 лютого 2013 08:39

Про міський бюджет на 2013 рік

Відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України , підпункту 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 20123рік у сумі 302170,7 тис.грн.УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ скликання
34 сесія
Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.12.2012 р. № 2-33/6


Про міський  бюджет на 2013 рік 


              

Відповідно до частини другої  статті 77 Бюджетного кодексу України , підпункту 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,

МІСЬКА  РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013рік у сумі    302170,7  тис.грн.

У складі доходів  міського бюджету  врахувати обсяг:

        дотації вирівнювання з державного бюджету - у сумі
79220,7  тис.грн.;       

       субвенцій з державного бюджету:

       по загальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на  виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -  у сумі   72247,3 тис. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі  20988,5 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на  компенсацію втрати частини доходів у зв”язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального  і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян –  у сумі  2951,0  тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі  201,2  тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” –  у сумі  81,8  тис.грн.;

по спеціальному фонду:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі  2789,3 тис.грн.

  субвенцій з обласного бюджету  загального фонду у сумі 5559,0  тис.грн.:

             -  на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (на охорону здоров’я) –  2000,0  тис.грн.;

            -   інших субвенцій з обласного бюджету  загального фонду - 

 2984,5 тис.грн.:

             -  на виплату обласних стипендій переможцям Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових  дисциплін та ІІ етапу  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук-  8,0 тис.грн.;

           -    на надання послуг з екстренної медичної допомоги  -  1750,0 тис.грн.;

          -  на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -62,9 тис.грн.;

         -  на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  -  1129,2  тис.грн.;

         -   на встановлення телефонів інвалідам І та  ІІ груп     - 0,9  тис.грн.;

          - на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування -           33,5 тис.грн.;

          -   на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення -  у сумі 574,5 тис.грн.

Надати право фінансовому управлінню міської ради, за рішенням виконавчого комітету міської ради та  погодженням з постійною комісією міської  ради з питань планування, бюджету і фінансів, у разі внесення змін до помісячних та річних обсягів трансфертів  з  державного , обласного та районних бюджетів, відповідно до актів законодавства та рішень про місцеві бюджети , вносити відповідні зміни до розпису міського бюджету з послідуючим затвердженням  внесених змін на черговій  сесії міської ради.

           Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі  274447,5 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 27723,2 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку -  16168,8 тис. грн.(додаток 1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі  302100,2  тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 274377,0  тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету   27723,2 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток  3).

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг , на яке надано бюджетне призначення , передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів , дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів , якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради , погодженим з постійною комісією міської ради з питань планування , бюджету і фінансів, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах  загального обсягу  бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради , погодженим з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету і фінансів , у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України .

Забороняється , без внесення змін до рішення про міський бюджет, збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

            У процесі виконання міського бюджету дозволити виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування , бюджету і фінансів здійснювати передачу інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків та кредитування по загальному та спеціальному фондах у межах загального обсягу коштів міського бюджету з послідуючим затвердженням змін на сесії міської ради.

           3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  20,0  тис.грн.

            4. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету  у сумі 0,8 тис.грн. та  надання кредитів з міського бюджету у сумі  71,3 тис.грн. в 2013 році (додаток  4).

5. Затвердити перелік об”єктів , видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6 ).

            6.  Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 300,0 тис. грн.

            7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації , виробами медичного призначення для індивідуального користування.

        8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 13859,6  тис.грн. (додаток  7).

        9. Затвердити перелік об”єктів і заходів , які будуть фінансуватися за рахунок екологічного податку ( додаток 8).

        10.  Розпорядникам  коштів міського бюджету забезпечити :

     -   в повному обсязі  потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

      - проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”;

       -  утримання чисельності працівників та проведення фактичних видатків на заробітну плату (в т.ч. на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів ;

   -  проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв    ( код 2270), Уманське управління Державної  казначейської служби  України  Черкаської області  здійснює платежі загального фонду за видатками (крім захищених статей бюджету) лише після погашення такої заборгованості;

-        укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання  у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань , затверджених у додатку 3 до цього рішення ;

-   взяття бюджетних зобов’язань у 2013 році з урахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

         Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету : відділ освіти (Герасименко О В.), відділ охорони здоров’я (Ананійчук В.А.) у двотижневий термін надати пропозиції  щодо оптимізації видатків та приведення їх до можливостей бюджету.

    11. Делегувати повноваження виконавчому комітету міської ради:

         – одержувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2013 рік , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення , без нарахування відсотків за користування цими коштами у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України;

          -  відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в банківських установах  у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України;

          -  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатку 6 до рішення, з послідуючим затвердженням цих змін міською радою.

      12. Делегувати повноваження фінансовому управлінню міської ради :

- в межах планового бюджетного періоду одержувати позики у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету , пов”язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, з обов”язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду .

       13.  Додатки 1 – 8  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       14. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сторінках газети „Уманська зоря”.
 
Прочитано 1971 разів