Положення про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради VІІ скликання

gerb  

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта

депутата Уманської міської  ради VІІ скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

01 грудня 2015 року № 9-1/7

 

Положення

про помічника-консультанта

 депутата Уманської міської  ради VІІ скликання

I.Загальні положення

1.Це положення розроблене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні","Про статус депутатів місцевих рад" і визначає повноваження, права та обов’язки помічника – консультанта депутата Уманської міської ради.

2. Депутат   Уманської  міської    ради    може    мати    до    п'яти
помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

3.Помічником-консультантом  депутата Уманської міської ради може бути лише  громадянин  України,  який  має  освіту, не нижче загальноїсередньої  та володіє державною мовою.

     Помічник-консультант   депутата   міської  ради  у  своїй  роботі
керується Конституцією України та законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради.

4. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду
помічника-консультанта  депутата  міської  ради,  організацію  їх
роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат
міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.

5. Умови  діяльності  та  кількість  помічників-консультантів
депутата     міської    ради    визначаються    Положенням    про
помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується Уманською міською радою.

6. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата Уманської міської ради здійснюється на підставі подання депутата міської ради на ім'я міського голови, де зазначається прізвище, ім'я, по - батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради. До подання додаються дві фотокартки та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, із зазначенням громадянства, освіти, відомостей про судимість, засобів зв’язку (телефони, електронна  та поштова адреси).

7. Помічником-консультантом депутата Уманської міської ради не може бути особа, яка має судимість, не погашенучи не зняту відповідно до вимог чинного законодавства та особи, визнані судом недієздатними.

8. Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради припиняються у зв’язку із:

1) особистою заявою про складення повноважень;

2) за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п.1;

3) припиненням повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п.1;

4)  припиненням громадянства помічником-консультантом України;

5) з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

6) визнанням недієздатним помічника-консультанта;

7) вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення;

9) смерті помічника-консультанта.

II. Права помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

  1. Помічник-консультант депутата Уманської міської ради має право:

1) входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, дотримуючись встановленого порядку;

2)одержувати надіслану на ім'я депутата міської ради поштову йтелеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міськоїради.

3) За дорученням депутата міської ради брати участь в організації
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати
про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх
вирішення;

        4) за письмовими зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

         5) використовувати посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради  у випадках, передбачених чинним законодавством.

III. Обов’язки помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

1. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:

                1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради;

  1. при виконанні своїх обов'язків  не допускати дій,  що можутьнегативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;
  2. за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхіднідепутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень,готувати  щодо  них відповідні документи;
  3. допомагати депутату міської ради в організації проведення звітівізустрічей з виборцями;
  4. допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім'япоштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв іскарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
  5. надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншунеобхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

IV. Посвідчення помічника-консультанта

депутатаміської ради

         1. Помічнику-консультанту  депутата  міської  ради видається
посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  назву
міської   ради,  прізвище  депутата  міської  ради,  номер  його
виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата
міської  ради  працює  на громадських засадах.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата  міської  ради,  опис
якого  затверджується Уманською міською радою,  видається міською радою
за  письмовим  поданням  депутата   міської   ради із зазначенням особистих даних відповідно до пункту 6 розділу І цього Положення.

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає  поверненню  до   відповідної   ради  відповідно до пункту 8 розділу І цього Положення.

 

Додаток

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

VII скликання

Опис

посвідчення помічника - консультанта депутата Уманської міської ради

VІІ скликання

Посвідчення має прямокутну форму у вигляді книжечки завдовжки 9 см, завширшки 6 см.

На титульній сторінці посередині у верхній частини - герб України,       під ним напис з позолотою: „Уманська міська рада".

У внутрішній частині посвідчення зліва написи такого змісту:
«Уманська міська рада VIІ скликання, Черкаська область, прізвище та ініціали депутата,  видане «__»_________201__ р.», справа - напис „Посв. №", зліва - фото, у правій частині П.І.Б., помічник-консультант депутата Уманської  міської ради на громадських засадах, підпис міського голови та печать міської ради.

posv dep

Прочитано 4576 разів