Версія для друку
Четвер, 29 листопада 2018 11:52

Оголошення про початок формування постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Уманської міської ради

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я», керуючись Положенням про виконавчий комітет Уманської міської ради затвердженим рішенням Уманської міської ради від 28.08.2018 року № 5.1-52/7 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Уманської міської ради в новій редакції», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я»,  виконавчий комітет Уманської міської ради (далі – орган управління) розпочинаємо прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу постійно діючої  конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я  Уманської міської ради.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники органу управління;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

         У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.

         Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я  Уманської міської ради становить шість осіб.

         Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

         Пропозиції щодо кандидатур приймаються протягом 15 днів, до 1700 години  29 листопада  2018 року, органом управління (адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 310) у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

         До листа додаються:

- згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії;

- з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

- від трудового колективу – не більше двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу. 

Прочитано 115 разів