Вівторок, 04 грудня 2018 11:55

Оголошується конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УМАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 14.11.2018 року № 447 «Про проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я».

Найменування закладу: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Юридичне та фактичне місце знаходження закладу:

20300, Черкаська область,  м. Умань,  вул. Шевченка, 46.

Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:  коди  КВЕД 86.10  Діяльність лікарняних закладів.

Згідно Статуту:

  1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування дитячого населення шляхом надання йому спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням дитячого населення, яке проживає на території міста Умань та інших регіонів відповідно до вимог чинного законодавства, а також вжиття заходів з профілактики захворювань дитячого населення та підтримки громадського здоров’я.
  2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є:

1) створення разом із Засновником (уповноваженим органом) умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги дитячого населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективне використання майна та інших ресурсів Підприємства;

2) надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та оплатній основі спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь  чи інших розладів здоров’я;

3) надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги;

4) організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

5) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

6) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

7) проведення профілактичних оглядів;

8) виробництво лікарських засобів;

9) придбання, зберігання, перевезення, реалізація, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

10) організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

11) видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

12) видавництво учбової та монографічної літератури;

13) навчально-методична, науково-дослідницька робота;

14) провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

15) здійснення іншої незабороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвиток та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

  1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
  2. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.
  3. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, що незаборонені законодавством України.

Статут, структура закладу: електронне посилання.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

Загальний фонд  -  2 757 719,00  грн.

Дата початку приймання документів  для участі у конкурсі:  04.12.2018р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  17.12.2018р. 

 

Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  20300, Черкаська область, м. Умань,  площа Соборності, 1, каб. 310.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. 3-32-13,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта претендента;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р.

№ 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом  не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозиції претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України (чинні на дату розкриття пропозиції претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад  за тарифікаційним розрядом закладу складає -  5337 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.  З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови  КМУ від 16.10.2014р. № 642.

Дата проведення конкурсу: 18.12.2018р. о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

19.12.2018 о 11.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій   учасників конкурсу,  проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу  однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам -  переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу 20300,Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1, каб. 316.

Прочитано 152 разів