Атрибути (символи) міського самоврядування були затверджені рішенням сесії міської ради від 22.04.96 р. № 3-8,22 згідно вимог статті 22 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні.

Вигляд, місце та роль символіки нашого міста, визначені Положеннями про ці атрибути місцевого самоврядування.

Міською радою був оголошений відкритий конкурс на розробку ескізів міської символіки, проте жоден із варіантів не відповідав у повній мірі історичній традиції, тому міська рада звернулась з проханням до київських фахівців, які й доопрацювали запропоновані варіанти. Ними виявились: Дмитрієнко Марія Федорівна - завідуюча відділом Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук та Савчук Юрій Костянтинович - завідувач сектору геральдики управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України, кандидат історичних наук.
 
Окремо варто зупинитись на символіці прапора міста, бо саме тут виникають її помилкові трактування.
Окремі громадяни вважають шестикутні зірки на прапорі магендовідом (сіоністською зіркою). Магендовід – це особливим чином переплетені між собою два трикутники, а в українській вексилології широко використовувались, про що свідчать дослідження фахівців у цій сфері, чотири-, шести-, восьми- і дев'ятикутні зірки. Саме один із їх різновидів (шестикутні) використані на прапорі.

 

Символіка Умані:

 

Козак зі списом відомий як герб міста близько 200 років.

Озброєний лицар є символом захисту краю, міста від ворогів. Він промовляє про славне козацьке минуле міста, яке в нелегкий час борні за державність України, стало осередком козацького полку.

Синій колір в геральдиці символізує вірність, чесність, бездоганність та лицарські чесноти.

Прапор міста являє собою прямокутне полотнище синьої барви із співвідношенням сторін 1:1 /розмір полотнища згідно з еталоном ІОО х ІОО см/.

Срібні зірки символізують чотирнадцять козацьких сотень, які входили до складу Уманського козацького полку. Синій колір в геральдиці символізує вірність, чесність, бездоганність та лицарські чесноти. Червоний колір лиштви нагадує про мужність та силу, сміливість, виявлені мешканцями міста при захисті свого краю, міста від ворогів."

У центрі - зображення головної фігури міського герба-срібного козака зі списом. Зверху і знизу полотнище оздоб­лене лиштвою червоного кольору, яка складає 1/8 ширини прапора. На лиштві рівномірно розмішено 14 срібних зірок. Лицевий /аверс/ та зворотній /реверс/ боки однакові.

Древко прапора / довжина - 2,5м, діаметр - 5 см / - пофарбоване у жовтий колір. Верхівка древка прапора увінчана металевою маківницею, кулястим наконечником жовтого кольору, що кріпиться /навінчується/ на базу того ж кольору.

 

 

Шестипроменева зірка − один із найстародавніших символів людства, що потім перейшов у світову геральдику як невід'ємна її складова. Належить до так званих астральних знаків. Символ вічності (з ХVIII століття) високих помислів, ідеалів (неминаючих цінностей, значення яких вічне − любов, віра, надія, мудрість). 

В класичній геральдиці християнських народів зображалася скрізь, повсюди і завжди, коли потрібно було зобразити саме зірку.

Як символ, що не має специфічного політичного чи національного змісту, саме шестикутна зірка у ХVI-ХІХ століттях особливо широко застосовується в якості символу об'єднуючого. Чимало країн світу включили до державних гербів саме золоту 6-променеву зірку.
У Національному музеї історії України у 2004-2005 рр. експонувався прапор Богдана Хмельницького з Військового музею м. Стокгольм.

Він є єдиною з відомих реліквій, яка, на думку вчених, насправді належала гетьману. На білій лляній тканині зображено коло діаметром 60 см, до якого вписано великий хрест, вісім золотих (по чотири з кожного боку) та дві червоні шестикутні зірки.  Під хрестом - срібний горизонтальний півмісяць-молодик ріжками догори. 
Тотожні символи й на інших прапорах і корогвах Війська Запорозького, реєстрового козацтва та родових знаках православної шляхти. Так, на прапорі Самарського куреня Запорозької Січі, виготовленому 1772 року, вишиті хрест, півмісяць, одна велика зірка та 23 маленькі, розміщені в три ряди в кількості - 10, 3, 10, разом 24 шестипроменеві зірки. На прапорі Сергієвського та Кирилівського куренів у 1772-1774 рр., крім хреста, в колі бачимо 18 зірок, дві з них окремо, а інші розміщені в три ряди - 7, 2 і 7. Можна висунути припущення, що менші зірки на цих прапорах символізують козацькі сотні, а більша - Військо Запорозьке. На прапорі цього ж часу Титарівського і Мишастівського куренів, зображено півмісяць та дві великі шестикутні зірки. У центрі  великої корогви Запорозької Січі бачимо великий білий хрест на червоному тлі з півмісяцем, шестикутною зіркою, сонцем і півмісяцем в кутах. Ці ж символи можна побачити на знаменах козацьких полків, зокрема Чернігівського, родових знаках козацької старшини, зокрема батька Івана Дорошенка, родини Дворецьких «Слонина», родини Чорнух, гербах українських міст - Батурина, Конотопа, Комишні, Зінькова та Варви.
Мало сумнівів у тому, що вищевказані символи прийшли до козаків із княжої доби. Адже козацька старшина не лише пишалася своїм давньоруським родоводом, а й вважала себе нащадками шляхетних воїнів-сарматів. Про це свідчать письмові відгуки того ж Богдана Хмельницького.

За дорученням Уманського міськвиконкому група авторів у складі: Ю.К. Савчука* (Комітет державних нагород та геральдики при Президентові України) – керівник, М.Ф. Дмитрієнко (Інститут історії НАН України) – консультант та завідувача відділом з охорони архітектурних пам’яток міста Умані В.М. Лісаченка розробила положення про герб, прапор, печатку та колар – символ влади міського голови.

* Юрій Костянтинович Савчук — український історик. Фахівець у галузі спеціальних історичних дисциплін, зокрема геральдики та вексилології. Співавтор проекту Великого Державного Герба України. Автор концепції масштабної міжнародної виставки «Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи», автор праць: Міська геральдика Поділля. — Вінниця, 1995; Герби міст України. — К., 2001 (у співавторстві).

1996 року захистив кандидатську дисертацію «Міська геральдика Поділля»
У 2001—2002 роках був завідувачем сектора Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України.

 

Згідно вимог Указу Президента України „Про впорядкування геральдичної справи в Україні» від 18.05.2000 р. № 694 міська символіка була направлена на експертизу в Комісію державних нагород та геральдики при Президентові України, яка зробили такий висновок (лист від 25.05.2001 р. №25):

«1. Документи щодо символіки м. Умані внесено відповідно до Указу Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні" від 18. 05. 2000р. №694 до державного реєстру.
2. Герб та прапор м. Умані відповідають геральдико-вексилологічним правилам, враховують історичну традицію, виконані на належному фаховому рівні та прийнятні для впровадження».

У 1996 р. питання щодо символіки міста висвітлювалось на шпальтах газети „Уманська зоря".

 

Інформацію з даного питання можна одержати, окрім архівних документів, і в міському краєзнавчому музеї.

КОМІСІЯ

ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД ТА ГЕРАЛЬДИКИ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

25.05.2001 № 25

ВИСНОВОК

Комісії державних нагород та геральдики щодо герба та прапора

м. Умані

Розглянувши документи Уманської міської ради щодо герба та прапора міста,

Комісія зазначає:

 

    • Документи щодо символіки м. Умані внесено відповідно до Указу Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні" від 18. 05. 2000 р. № 694 до державного реєстру.
    • Герб та прапор м. Умані відповідають геральдико-вексилологічним правилам, враховують історичну традицію, виконані на належному фаховому рівні та прийнятні для впровадження.
Голова Комісії
В. Литвин