banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Вівторок, 17 травня 2016 08:32

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 16.05.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-травень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за травень Профінансовано за останній тиждень (з 10.05.2016 по 13.05.2016)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 732 845,00 1 357 840,00 525 386,04 44 710,32 22 086,41
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 762 265,00 329 937,50 14 000,60 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 705 711,00 232 133,50 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 4 166,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 416,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 574,00 27 574,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 718 875,00 310 775,00 276 535,46 44 710,32 22 086,41
2730 Інші виплати населенню 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 4 166,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 391 550,00 346 300,00 134 980,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 22 550,00 22 550,00 22 550,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 62 200,00 62 200,00 62 199,98 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 10 074 876,05 3 368 732,72 27 314,00 1 314,00 1 314,00
2111 Заробітна плата 1 924 300,00 801 791,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 900,00 44 958,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 461 840,00 192 433,33 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,00 416,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 4 698 600,00 1 957 750,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46 500,00 19 375,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 25 000,00 10 416,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 820,00 758,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 800,00 4 083,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 58 900,00 24 541,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 15 500,00 6 458,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3 600,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 27 200,00 11 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 762 816,05 162 816,05 12 000,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 114 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 1 816 100,00 116 100,00 1 314,00 1 314,00 1 314,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 586 000,00 1 131 750,00 67 086,06 39 086,06 0,00
2111 Заробітна плата 1 010 000,00 420 833,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 000,00 156 666,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 120 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 369 000,00 153 750,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 17 000,00 7 083,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 500,00 24 375,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 000,00 10 833,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 38 000,00 15 833,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18 500,00 7 708,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66 000,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 44 000,00 18 333,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 26 000,00 10 833,33 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 236 000,00 98 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 130 913,00 81 329,67 20 000,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 47 087,00 47 087,00 47 086,06 39 086,06 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 1 480 790,00 1 087 040,00 713 829,90 282 980,00 84 980,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 2 291,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 58 125,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 4 166,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 56 041,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 500,00 21 458,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 6 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 712 890,00 537 890,00 412 870,00 282 980,00 84 980,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 284 900,00 284 900,00 284 379,99 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 108 000,00 108 000,00 16 579,91 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 992 950,00 413 729,17 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 560 006,00 233 335,83 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 206 274,00 85 947,50 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 896,00 9 123,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42 568,00 17 736,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 240,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 94 130,00 39 220,83 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 676,00 1 115,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 800,00 4 083,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 208,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 200,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 520,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 48 140,00 20 058,33 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 14 455 471,00 7 601 264,67 1 597 312,08 342 944,75 67 762,25
2111 Заробітна плата 170 000,00 70 000,00 49 579,56 4 059,00 4 059,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 710,00 25 500,00 9 232,93 761,56 761,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 76 568,00 43 651,33 34 197,22 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30 500,00 12 400,00 7 255,95 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 29 732,00 20 382,00 11 817,39 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 408,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 375,00 686,64 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 155 619,00 155 619,00 155 619,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 6 500,00 5 625,00 4 158,24 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 595 000,00 595 000,00 195 000,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 650 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 5 500 000,00 2 900 000,00 535 782,17 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 590 038,00 2 865 000,00 360 270,19 338 124,19 62 941,69
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 120 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 458 304,00 458 304,00 233 712,79 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 7 640 232,00 5 677 195,00 5 191 077,52 409 144,00 409 144,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 096 743,43 1 096 743,43 1 086 861,26 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 581 204,00 1 618 167,00 1 188 216,82 409 144,00 409 144,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 962 284,57 2 962 284,57 2 915 999,44 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  40 013 164,05 20 687 551,55 8 122 005,60 1 120 179,13 585 286,66
Прочитано 876 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80