banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 21 грудня 2015 16:43

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 21.12.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 12 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за грудень Профінансовано за останній тиждень(з 14.12.15 по 18.12.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 729 629,00 6 729 629,00 6 228 270,87 319 478,26 34 498,27
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 958 585,00 2 754 224,24 109 207,71 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 042 235,00 1 042 235,00 929 917,61 39 731,99 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 196 119,00 196 119,00 194 133,91 19 743,91 5 133,88
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 377 736,00 377 736,00 353 942,61 24 868,09 15 183,62
2250 Видатки на відрядження 11 500,00 11 500,00 11 278,62 819,34 819,34
2271 Оплата теплопостачання 255 735,00 255 735,00 255 734,08 50 598,02 1 198,61
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 126,00 5 126,00 4 935,14 230,68 230,68
2273 Оплата електроенергії 105 315,00 105 315,00 103 561,83 734,58 734,58
2274 Оплата природного газу 5 295,00 5 295,00 5 295,00 947,75 947,75
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 197 200,00 1 042 055,33 35 301,33 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 572 000,00 572 000,00 570 410,28 37 294,86 10 249,81
2800 Інші поточні видатки 2 783,00 2 783,00 2 782,22 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 136 537 898,00 136 537 898,00 127 196 626,14 8 462 612,90 2 378 174,72
2111 Заробітна плата 73 729 240,00 73 729 240,00 69 796 848,67 2 905 625,44 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 523 975,00 26 523 975,00 24 990 717,33 1 021 717,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 022 363,78 1 022 363,78 589 124,72 69 390,12 28 386,94
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 222,00 11 222,00 11 221,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 560 703,00 6 560 703,00 6 541 386,48 507 003,21 138 859,75
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 119 908,76 1 119 908,76 1 101 996,28 93 902,21 49 732,73
2250 Видатки на відрядження 309 221,68 309 221,68 298 123,40 42 791,16 2 942,58
2271 Оплата теплопостачання 14 665 551,00 14 665 551,00 12 927 151,92 3 031 702,22 1 831 948,09
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 873 157,66 873 157,66 753 502,47 1 884,38 500,00
2273 Оплата електроенергії 4 585 479,63 4 585 479,63 4 099 413,38 16 155,05 11 296,33
2274 Оплата природного газу 5 701 802,00 5 701 802,00 4 654 980,66 513 740,11 285 532,30
2275 Оплата інших енергоносіїв 842 742,00 842 742,00 842 740,73 199 750,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 47 584,00 47 584,00 47 584,00 1 000,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 200 005,00 200 005,00 196 895,00 57 952,00 28 976,00
2800 Інші поточні видатки 344 942,49 344 942,49 344 940,10 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 91 186 456,00 91 186 456,00 85 764 232,51 6 856 354,21 3 677 024,48
2111 Заробітна плата 50 765 165,00 50 765 165,00 47 821 634,32 1 627 530,18 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 17 279 497,00 17 279 497,00 16 242 909,35 534 326,27 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 820 688,00 820 688,00 819 967,50 114 889,98 90 234,40
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 571 282,00 2 571 282,00 2 362 323,50 503 769,89 345 595,85
2230 Продукти харчування 1 450 136,00 1 450 136,00 1 445 050,11 131 185,22 62 790,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 989 996,00 1 989 996,00 1 513 469,02 395 370,76 324 274,22
2250 Видатки на відрядження 224 093,00 224 093,00 219 461,17 25 172,00 25 172,00
2271 Оплата теплопостачання 3 204 301,00 3 204 301,00 3 055 635,20 1 300 095,54 1 300 095,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 667 711,00 667 711,00 656 382,91 69 153,85 69 153,85
2273 Оплата електроенергії 3 240 091,00 3 240 091,00 3 148 404,76 645 881,76 504 466,67
2274 Оплата природного газу 7 607 299,00 7 607 299,00 7 169 801,97 1 356 048,98 876 877,04
2275 Оплата інших енергоносіїв 166 810,00 166 810,00 166 810,00 54 133,00 53 483,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 448 444,00 448 444,00 440 436,44 40 986,68 1 256,12
2730 Інші виплати населенню 270 933,00 270 933,00 258 970,17 54 646,60 23 623,64
2800 Інші поточні видатки 479 110,00 479 110,00 442 076,09 2 263,50 1,20
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 202 950 052,00 202 950 052,00 165 494 812,13 8 372 317,99 342 002,84
2111 Заробітна плата 11 070 462,00 11 070 462,00 10 448 682,58 390 760,98 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 687 433,00 3 687 433,00 3 479 635,84 142 639,56 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 353 399,00 353 399,00 346 492,97 21 775,71 13 835,56
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 366,00 18 366,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 619 615,00 619 615,00 472 036,95 17 026,70 15 678,35
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 220 021,80 220 021,80 211 874,92 18 174,70 6 409,99
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 20 972,00 20 073,60 480,00 60,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 63 668,00 51 800,67 4 134,31 3 241,59
2273 Оплата електроенергії 1 126 640,00 1 126 640,00 983 924,12 154 128,53 103 187,11
2274 Оплата природного газу 489 386,00 489 386,00 444 268,25 63 032,37 63 032,37
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 68 000,00 68 000,00 59 988,24 13 238,81 2 700,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 688 230,00 2 688 230,00 2 211 999,10 142 593,06 0,00
2730 Інші виплати населенню 182 411 462,20 182 411 462,20 146 636 305,57 7 403 995,46 133 853,36
2800 Інші поточні видатки 4 193,00 4 193,00 3 033,04 337,80 4,51
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 526 791,00 12 526 791,00 11 271 591,60 370 152,74 48 998,60
2111 Заробітна плата 7 585 480,00 7 585 480,00 6 975 250,56 206 029,10 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 701 399,00 2 701 399,00 2 460 051,42 74 788,56 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 169 501,00 169 501,00 137 253,69 26 592,36 22 542,76
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 259 846,00 259 846,00 202 852,30 25 668,25 3 453,79
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 308 674,00 1 063 831,98 35 655,05 21 582,66
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 10 849,00 9 195,59 700,82 700,82
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 231 307,00 203 595,36 718,57 718,57
2274 Оплата природного газу 8 000,00 8 000,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 171 222,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 36 141,00 36 141,00 34 726,06 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,39 0,03 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 8 131 033,00 7 222 755,77 327 052,22 73 057,80
2111 Заробітна плата 395 000,00 395 000,00 353 556,34 7 221,82 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 143 400,00 130 526,37 2 679,61 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 183,00 5 183,00 5 182,53 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 386 051,00 5 386 051,00 4 612 964,91 178 603,68 745,69
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 90 999,00 68 964,64 94,48 94,48
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 200,00 681,49 22,67 22,67
2273 Оплата електроенергії 604 000,00 604 000,00 546 253,57 69 994,96 69 994,96
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 400,00 4 400,00 4 400,00 2 200,00 2 200,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 66 235,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 131 200,00 131 200,00 120 555,78 6 705,20 571,70
2111 Заробітна плата 87 606,00 87 606,00 83 429,34 4 500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 31 804,00 30 284,90 1 633,50 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 405,00 2 405,00 2 130,32 131,36 131,36
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 3 585,00 3 003,81 377,58 377,58
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 188,00 178,99 7,32 7,32
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 2 052,00 1 104,69 54,93 54,93
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 98,56 0,51 0,51
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 140 000,00 140 000,00 132 106,85 6 532,06 1 611,49
2111 Заробітна плата 91 908,00 91 908,00 87 325,22 3 610,10 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 33 368,00 31 699,07 1 310,47 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 3 300,00 3 029,93 215,08 215,08
2273 Оплата електроенергії 11 359,00 11 359,00 10 052,31 1 396,09 1 396,09
2800 Інші поточні видатки 65,00 65,00 0,32 0,32 0,32
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 930 276,00 930 276,00 681 946,16 10 316,38 1 583,37
2111 Заробітна плата 200 800,00 200 800,00 190 853,85 6 407,20 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 73 124,00 69 519,09 2 325,81 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 548,00 2 548,00 170,00 170,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 460,00 460,00 459,49 55,79 55,79
2273 Оплата електроенергії 5 518,00 5 518,00 5 517,48 1 357,58 1 357,58
2274 Оплата природного газу 15 790,00 15 790,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 630 676,00 630 676,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 324 600,00 324 600,00 308 790,70 52 537,45 2 212,49
2111 Заробітна плата 119 632,00 119 632,00 110 671,04 16 948,70 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 40 803,00 40 803,00 37 581,88 6 152,38 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 650,00 9 650,00 9 649,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 900,00 38 900,00 38 265,75 2 575,67 204,52
2250 Видатки на відрядження 2 251,00 2 251,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 100,00 7 100,00 7 077,58 2 007,46 2 007,46
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 106 000,00 106 000,00 105 007,35 24 852,35 0,00
2800 Інші поточні видатки 30,00 30,00 20,50 0,89 0,51
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 336 900,00 1 336 900,00 1 249 848,98 82 131,77 9 104,49
2111 Заробітна плата 940 000,00 940 000,00 900 396,01 49 500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 326 540,00 291 780,62 16 800,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13 067,00 13 067,00 13 058,19 7 795,44 3 830,76
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 16 000,00 15 169,44 3 943,11 1 180,51
2271 Оплата теплопостачання 20 933,00 20 933,00 20 932,63 3 524,10 3 524,10
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 300,00 1 271,34 58,20 58,20
2273 Оплата електроенергії 19 000,00 19 000,00 7 224,01 510,92 510,92
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 10 348 397,00 10 348 397,00 8 205 353,14 8 074 833,00 8 074 833,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 10 210 543,00 10 210 543,00 8 074 833,00 8 074 833,00 8 074 833,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  471 273 232,00 471 273 232,00 413 925 889,23 32 941 024,18 14 643 673,25
Прочитано 854 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80