banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 15 лютого 2016 11:50

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 15.02.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на лютий 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за лютий Профінансовано за останній тиждень(з 08.02.2016 по 12.02.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 1 531 706,00 570 999,02 206 224,16 162 697,23
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 530 000,00 371 433,37 111 150,00 111 150,00
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 116 600,00 78 433,78 24 000,00 24 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 271 929,00 37 825,00 22 940,49 13 125,49 7 128,49
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 918 645,00 531 845,00 22 706,55 11 746,71 11 746,71
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 1 600,00 60,00 60,00 60,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 112 400,00 612,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 1 040,00 294,24 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 29 056,00 537,78 96,67 0,00
2274 Оплата природного газу 37 220,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 46 332,00 15 924,03 15 924,03 6 862,03
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 102 608,00 58 056,26 30 121,26 1 750,00
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 28 412 446,00 16 150 707,35 7 379 705,61 6 902 606,11
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 14 778 480,00 10 344 971,80 3 688 150,12 3 686 778,03
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 2 928 075,00 2 275 160,85 788 627,26 788 325,26
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 38 225,00 18 941,04 9 167,64 75,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 70 036,00 65 612,04 -125,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 1 222 968,00 722 401,15 383 822,91 275 724,70
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 201 715,00 14 211,68 7 341,53 0,00
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 4 742 120,00 1 977 629,65 1 917 843,06 1 886 800,81
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 170 970,00 2 995,38 1 308,42 1 308,42
2273 Оплата електроенергії 3 845 170,00 897 995,00 465 189,87 319 975,78 0,00
2274 Оплата природного газу 3 153 570,00 1 788 830,00 252 215,27 252 215,27 252 215,27
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 665 960,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 768 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 3 592,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 11 378,62 11 378,62 11 378,62
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 393 714,00 17 776 676,00 9 734 297,81 2 796 799,89 2 796 799,89
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 10 201 684,00 6 266 253,42 1 623 560,00 1 623 560,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 2 155 472,00 1 325 052,54 348 193,00 348 193,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 297 914,00 284 881,00 2 800,00 2 800,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 490 143,00 240 511,56 100 501,84 100 501,84
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 779 300,00 655 542,70 61 203,00 61 203,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 561 483,00 632 291,00 87 237,23 23 438,57 23 438,57
2271 Оплата теплопостачання 2 353 396,00 1 143 396,00 489 098,00 443 395,95 443 395,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 116 100,00 44 861,54 16 810,98 16 810,98
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 447 600,00 129 414,21 41 214,21 41 214,21
2274 Оплата природного газу 5 259 703,00 1 350 000,00 118 134,47 102 251,36 102 251,36
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 86 125,00 68 632,46 23 752,30 23 752,30
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 45 000,00 15 527,74 527,74 527,74
2800 Інші поточні видатки 36 651,00 11 651,00 9 150,94 9 150,94 9 150,94
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 39 968 433,00 27 617 201,08 12 389 654,63 777 247,07
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 2 150 000,00 1 445 015,24 414 646,07 414 646,07
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 473 000,00 304 198,60 92 660,32 92 660,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 596 349,00 133 137,00 113 684,19 28 831,94 19 987,94
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 43 242,00 42 418,58 1 062,75 1 062,75
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 210 900,00 118 187,74 69 315,49 24 248,77
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 541 313,75 14 606,28 5 885,22 9,65
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 4 640,00 360,00 360,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 11 400,00 3 886,79 596,69 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 325 450,00 170 089,35 15 513,99 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 3 770,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 4 874,00 2 334,47 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 35 906 406,25 25 402 377,75 11 760 740,07 224 631,57
2800 Інші поточні видатки 900,00 300,00 42,09 42,09 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 2 388 977,00 1 259 250,28 266 190,12 254 028,26
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 1 402 000,00 864 137,70 207 203,22 207 203,22
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 308 440,00 186 916,35 46 825,04 46 825,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 9 020,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 314 358,00 51 767,00 11 125,90 11 125,90 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 557 760,00 175 003,69 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 2 820,00 1 035,96 1 035,96 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 49 200,00 21 030,68 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 1 791 494,00 732 603,81 574 356,48 71 445,23
2111 Заробітна плата 444 000,00 73 200,00 41 252,53 9 855,00 9 855,00
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 17 140,00 9 371,53 2 168,10 2 168,10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 4 600,00 1 825,40 1 022,40 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 892 600,00 319 818,06 284 307,87 59 422,13
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 30 000,00 9 604,81 9 604,81 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 400,00 109,34 109,34 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 154 400,00 68 519,11 2 139,96 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 616 954,00 282 103,00 265 149,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 200,00 0,03 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 51 072,00 13 569,24 3 809,24 3 660,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 16 200,00 11 000,00 3 000,00 3 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 3 564,00 2 420,00 660,00 660,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 362,00 135,61 135,61 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 760,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 900,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 26,00 13,63 13,63 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 260,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 37 710,00 15 135,42 5 985,42 4 758,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 15 300,00 11 400,00 3 900,00 3 900,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 3 370,00 2 508,00 858,00 858,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 16 530,00 228,00 228,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 2 500,00 999,42 999,42 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 10,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 536 680,00 35 235,87 10 590,09 10 590,09
2111 Заробітна плата 232 000,00 36 000,00 25 039,97 8 680,40 8 680,40
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 8 970,00 6 913,48 1 909,69 1 909,69
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 1 114,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 576,00 200,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 120,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 100,00 41,84 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 800,00 394,20 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 6 000,00 2 646,38 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 75 669,00 24 534,59 9 981,00 4 148,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 21 620,00 11 203,70 3 400,00 3 400,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 4 756,00 2 464,81 748,00 748,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 57 283,00 25 995,00 280,14 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 299,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 11 253,00 6 753,00 4 752,94 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 15 666,00 5 833,00 5 833,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 20,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 376 210,00 157 454,70 54 400,00 54 400,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 180 000,00 130 153,50 44 900,00 44 900,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 39 600,00 26 330,88 9 500,00 9 500,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 138 130,00 860,84 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 250,00 109,48 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 30,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 873 113,00 3 028 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 699 113,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 95 975 073,00 56 310 989,17 23 697 696,64 11 042 379,88
Прочитано 802 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80