banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Вівторок, 18 грудня 2018 12:04

Відповідь на петицію

Ваша оцінка
(0 голосів)

На електронну петицію щодо відсторонення від посад Клочка С.Л., Гордієнко І.І., Коломієць Н.В., Корніюка О.В., повідомляємо наступне.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон №2493)  регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування.      

  Відповідно до статті 20 Закону №2493 - крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі: порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону №2493; порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону №2493); виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 Закону №2493); досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону №2493).

  Відсторонення посадових осіб місцевого самоврядування від займаної посади можливе і здійснюється лише з підстав, порядку та у випадках чітко передбачених чинним законодавством України.

    У вищезазначеній електронній петиції не вказано жодного обґрунтованого, достовірного факту порушення присяги посадової особи місцевого самоврядування першим заступником міського голови Клочком С.Л. та підстав (які передбачені чинним законодавством України) для відсторонення інших посадових осіб  зазначених у петиції від виконання  ними своїх посадових обов’язків.

Додатково повідомляємо про порушення порядку  подання електронної петиції.

Рішенням Уманської міської ради від 26 квітня 2016 року № 3.7-10/7 «Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій в Уманській міській раді» затверджено Порядок розгляду електронних петицій в Уманській міській раді (далі – Порядок).

Даний Порядок визначає процедуру розгляду електронних петицій в Уманській міській раді.

Відповідно до пункту 4 Порядку – громадяни (мешканці міста) можуть звертатись з Петиціями до міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.

Відповідно до пункту 6 Порядку – автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. Під час заповнення форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням  посадової особи), а також адресу електронної пошти. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції,громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

Тобто, відповідно до пунктів 4, 6 Порядку авторами (ініціаторами) електронних петицій можуть бути громадяни або громадські об’єднання.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» - громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» - громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному  Законом  України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"…».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -  громадське об’єднання «ЗА УМАНЧАН» не зареєстроване.

Разом з тим, з даною електронна петицією звернулась депутатська група «ЗА УМАНЧАН».

 Рішенням Уманської міської ради від 01 грудня 2015 року № 5-1/7  «Про Регламент Уманської міської ради VII скликання» затверджено регламент Уманської міської ради VІI  скликання (далі – Регламент).

Відповідно до статті 2 Регламенту – порядок роботи Уманської міської ради VІI скликання (далі - міська рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності  встановлюється Конституцією України,  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом Уманської міської ради VІIскликання (далі -   Регламент).

Відповідно до статті 13 Регламенту – Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської  ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати міської  ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів міської  ради. Депутатська група реєструється міською  радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Повідомляємо, що на час звернення з електронною петицією депутатська група «ЗА УМАНЧАН» в Уманській міській раді відповідно до Регламенту не зареєстрована.

Тобто, електронна петиція  «Відсторонення від посад Клочка С.Л., Гордієнко І.І., Коломієць Н.В., Корніюка О.В.» зареєстрована та подана суб’єктом якого не існувало та з порушенням Порядку розгляду електронних петицій в Уманській міській раді, який був прийнятий депутатами Уманської міської ради.

Відповідно до статті 19 Конституції України – правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи безпідставність, необґрунтованість електронної петиції, відсутність  посилання на норми чинного законодавства, що можуть бути підставою для її задоволення а також те, що на час подання електронної петиції депутатська група "За уманчан" не була зареєстрована, електронна петиція щодо відсторонення від посад Клочка С.Л., Гордієнко І.І., Коломієць Н.В., Корніюка О.В., не може бути задоволена.

Прочитано 475 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80