Вівторок, 10 травня 2016 14:03

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 10.05.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-травень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за травень Профінансовано за останній тиждень(з 04.05.2016 по 06.05.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 7 742 500,00 4 180 936,00 2 354 443,52 104 694,41 104 694,41
2111 Заробітна плата 3 944 500,00 2 038 500,00 1 352 652,16 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 867 800,00 454 470,00 301 363,16 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 396 249,00 191 685,00 83 291,10 6 770,00 6 770,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 019 965,00 741 315,00 101 048,60 32 710,01 32 710,01
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 12 400,00 5 779,30 407,55 407,55
2271 Оплата теплопостачання 283 280,00 222 015,00 190 572,25 34 443,96 34 443,96
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 040,00 4 300,00 1 194,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 160 606,00 68 721,00 48 331,48 448,21 448,21
2274 Оплата природного газу 66 940,00 26 705,00 11 248,75 932,55 932,55
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 307 900,00 138 730,00 53 723,14 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 261 375,00 199 319,15 29 392,13 29 392,13
2800 Інші поточні видатки 22 620,00 20 720,00 5 919,73 -410,00 -410,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 144 026 548,00 71 013 586,00 51 544 693,53 1 052 592,54 1 052 592,54
2111 Заробітна плата 89 312 058,00 41 401 639,00 29 333 412,03 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 19 657 668,00 9 236 392,00 6 415 587,82 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 655 725,00 384 813,00 147 057,73 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 75 240,00 69 862,04 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 416 142,00 3 161 344,00 2 884 343,94 300 000,00 300 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 018 965,00 383 440,00 124 298,73 12 577,68 12 577,68
2250 Видатки на відрядження 241 350,00 123 850,00 73 191,20 264,78 264,78
2271 Оплата теплопостачання 13 800 690,00 8 769 690,00 6 857 762,28 594 190,00 594 190,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 345 540,00 218 106,51 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 976 450,00 2 110 665,00 1 749 780,28 130 000,00 130 000,00
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 166 310,00 1 563 884,37 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 1 126 210,00 757 216,24 10 650,08 10 650,08
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 54 000,00 4 000,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00
2720 Стипендії 1 662 093,00 1 477 000,00 1 308 419,60 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 195 077,00 160 973,00 25 530,00 1 810,00 1 810,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 13 140,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 87 464 517,13 41 032 379,13 29 372 051,69 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 56 913 440,00 25 189 263,00 18 830 191,78 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 423 653,00 5 382 530,00 3 938 168,99 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 861 814,00 454 814,00 372 336,20 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 905 792,13 1 006 049,13 762 910,01 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 607 247,00 973 497,00 832 805,03 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 833 153,00 1 195 936,00 415 996,29 0,00 0,00
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 570,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 917 946,00 2 211 946,00 1 218 179,81 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 768,00 295 318,00 134 240,60 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 254 926,00 1 121 926,00 530 927,47 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 266 258,00 2 774 305,00 2 034 740,34 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 205 675,00 165 808,96 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 327 800,00 152 500,00 101 693,20 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 45 120,00 27 620,00 13 483,01 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 206 655,00 129 324 147,35 118 659 778,36 7 054 454,51 7 054 454,51
2111 Заробітна плата 12 912 267,00 5 571 903,57 4 282 578,10 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 840 853,00 1 225 818,78 876 483,06 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 624 099,00 372 499,00 293 481,06 9 645,00 9 645,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 52 072,00 49 589,70 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 530 250,00 348 430,01 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 597 439,56 63 797,23 3 131,37 3 131,37
2250 Видатки на відрядження 27 900,00 15 600,00 9 471,87 599,08 599,08
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 28 500,00 12 618,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 269 200,00 636 450,00 489 676,95 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 260 400,00 180 806,93 467,18 467,18
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 091,00 40 675,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 27 185,00 9 337,88 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 846 231,00 119 959 804,44 112 038 554,82 7 040 608,39 7 040 608,39
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 550,00 4 952,61 3,49 3,49
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 5 938 919,00 4 123 348,17 28 060,24 28 060,24
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 3 552 560,00 2 693 082,99 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 781 570,00 579 089,73 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 81 900,00 18 254,47 2 749,00 2 749,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 358,00 192 784,00 40 491,06 1 231,97 1 231,97
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 10 495,00 5 789,00 1 002,16 1 002,16
2271 Оплата теплопостачання 1 480 230,00 945 940,00 690 041,37 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 360,00 6 560,00 3 784,74 7,81 7,81
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 136 040,00 89 864,22 23 069,30 23 069,30
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 970,00 1 677,75 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 204 600,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 3 100,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 943 954,00 5 887 041,00 2 455 097,38 476,00 476,00
2111 Заробітна плата 449 000,00 210 495,00 156 484,17 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 99 000,00 46 896,00 35 040,58 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 827 600,00 811 500,00 4 349,35 236,00 236,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 2 774 500,00 895 698,77 240,00 240,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 30,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 58 700,00 32 160,41 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 700,00 221,86 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 428 300,00 346 661,52 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 026 954,00 1 552 450,00 984 449,52 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 500,00 1,20 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 99 427,00 51 909,50 602,87 602,87
2111 Заробітна плата 103 900,00 53 300,00 38 836,91 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 11 726,00 8 907,13 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 1 521,29 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 26 112,00 676,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 544,00 1 502,87 602,87 602,87
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 65,00 49,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 540,00 412,83 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 2,91 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 75 610,00 48 203,00 254,85 254,85
2111 Заробітна плата 112 150,00 43 500,00 34 800,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 9 575,00 7 656,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 17 110,00 959,92 254,24 254,24
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 5 400,00 4 785,38 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 25,00 1,70 0,61 0,61
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 1 382 040,00 117 975,52 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 232 000,00 104 000,00 83 471,03 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 24 850,00 19 389,06 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 2 614,00 1 578,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 34 176,00 800,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 250,00 179,29 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 2 000,00 1 505,23 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 13 850,00 11 052,91 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 331 500,00 167 601,00 100 556,06 6 882,00 6 882,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 66 563,00 46 689,26 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 14 644,00 10 271,63 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 2 000,00 1 624,82 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 32 390,00 1 760,31 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 659,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 13 054,00 11 827,04 1 049,00 1 049,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 79 000,00 38 165,00 28 383,00 5 833,00 5 833,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 66,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 795 894,00 510 990,76 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 513 200,00 407 656,17 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 105 164,00 80 764,76 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 7 000,00 315,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 145 130,00 4 114,56 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 19 200,00 13 901,61 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 625,00 398,84 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 5 500,00 3 839,34 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 75,00 0,48 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1 371 312,82 707 744,82 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 60 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 1 147 312,82 612 744,82 0,00 0,00 0,00
  Усього  518 119 886,95 260 605 325,30 209 339 047,49 8 248 017,42 8 248 017,42
Прочитано 909 разів