Доступ до публічної інформації

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості міської влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Уманської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Розпорядження Уманської міської ради "Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»"

"Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»"

Нормативні документи

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Запит від особи на отримання інформації можна подати у довільній формі. При цьому необхідно обов’язково вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату. 


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
 

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

 

Стан роботи з запитами на публічну інформацію у 2019 р.

Стан роботи із запитами на публічну інформацію за 2019 р.

Впродовж вказаного періоду було зареєстровано  56 інформаційних запитів:

30-від фізичних осіб

22-від громадських організацій

4-від юридичних осіб.

Запитувачам було надано інформацію в терміни згідно чинного законодавства.

 

Інформація про організаційну структуру міської ради та виконавчого комітету

Місія, функція, повноваження міської ради та виконавчого комітету (сторінка в процесі розробки)

Основні завдання міської ради та виконавчого комітету (сторінка в процесі розробки)

Фінансові ресурси міської ради та виконавчого комітету

Інформація про нормативно – правові засади діяльності міської ради та виконавчого комітету (сторінка в процесі розробки)

Перелік та умови отримання адміністративних послуг, форми і зразки документів правила їх заповнення

Інформація про систему обліку, види інформації, які є у володінні міської ради та виконавчого комітету (сторінка в процесі розробки)

Інформація про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший   спосіб впливати на реалізацію повноважень міської ради та виконавчого комітету

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

Загальні правила роботи внутрішнього трудового розпорядку (сторінка в процесі розробки)

Інформація про діяльність міської ради та виконавчого комітету