ВІДЗНАКА ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ ”МЕЦЕНАТ УМАНІ”

03fЗнак відзнаки 
виконкому Уманської міської ради 
"Меценат Умані" 
Відзнака започаткована рішенням виконкому Уманської міської ради 
від 26 вересня 2002року № 461
 

 

Опис нагрудного знака до відзнаки виконкому Уманської міської ради 
"Меценат Умані"

Знак "Меценат Умані" виготовляється з латуні, покритої методом гальваніки нікелем та позолотою і складається з трьох частин.

Основа з нікелевим покриттям має орнаментальне обрамлення.

Друга частина у вигляді восьмикутної зірки покрита позолотою, з рельєфним орнаментом та нанесенням білої емалі.

Третя частина у вигляді медальйона, обрамленого позолотою, з рельєфним зображенням будівлі Уманського педагогічного університету (колишня міська управа) та двох лаврових гілок. У верхній частині напис "Меценат Умані".

Медальйон покритий емаллю темно-синього кольору.Розмір між протилежними кінцями 66 мм. Зворотний бік знаку плоский, має два види кріплень, в т.ч. скобу для стрічки.

Стрічка білого кольору, з одного боку якої вздовж полоси синього та жовтого кольорів, що символізують прапор України. Довжина стрічки - 900 мм, ширина - 28 мм.

ПОЛОЖЕННЯ 
про відзнаку виконкому міської ради 
„Меценат Умані”

І. Загальні положення.

1.Відзнакою виконкому міської ради "Меценат Умані" нагороджуються особи - громадяни України та іноземних держав, які протягом року здійснили найбільший .благодійний внесок у будь - який із основних напрямів,, благодійної діяльності, незалежно від форми.

1.2.Основні напрями благодійної діяльності:
- сприяння практичному здійсненню місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально - економічного становища;
-поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, .Сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених безробітних, інвалідів, інших осіб; які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
-подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, економічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
-сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково - освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
-сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації національно -культурного розвитку;
-подання допомоги талановитій творчій молоді;
-сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико -культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
-подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
-сприяття розвитку природно - заповідного фонду та природоохоронної справи;
-сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення сранзздого догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
-сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

1.3.Форми здійснення благодійної діяльності:
-одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;
-систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
-фінансування конкретних цільових програм;
-допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
-дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності; 
-дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;
-подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
-прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
-інші заходи, не заборонені законом.

II. Порядок представлення до нагородження

2.Узагальнені матеріали про надану благодійну допомогу (в грошовому виразі) управлінням та відділам і їх структурним підрозділам надаються щороку до 1 вересня заступниками міського голови в економічний відділ, де підводяться остаточні підсумки і визначається по одному переможцю серед юридичних та фізичних осіб.

3.Висновки економічного відділу щодо переможців подаються до відділу кадрової роботи та з питань нагород до 10 вересня щорічно.

4.Рішення про нагородження відзнакою "Меценат Умані" приймається щорічно на другому засіданні виконкому у вересні і публікується в газеті "Уманська зоря" в святковому номері до Дня міста. В окремих випадках рішення про відзнаку може бути прийняте в будь - який час.

III. Порядок вручення відзнаки та порядок його носіння

5.Вручення відзнаки "Меценат Умані" проводиться щорічно на День міста в жовтні місяці.

6.Відзнаку вручає міський голова. У разі відсутності нагородженого відзнака вручається на Дні керівника або за місцем роботи.

7.Нагородженому відзнакою "Меценат Умані" вручається: нагрудний знак та свідоцтво.

8.Знак "Меценат Умані" носять на шийній стрічці на грудях або на грудях з лівого боку.