НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ВИКОНКОМУ

 poch gr 1

poch gr 1

Знак відзнаки 
виконкому Уманської міської ради 
"Почесна грамота" 
Відзнака започаткована рішенням виконкому Уманської міської ради 
від 12 серпня 1999року № 355
(із змінами і доповненнями від 13 квітня 2017 року №135)

 

Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету Уманської міської ради 
(нова редакція)

І. Загальні положення

1. Почесна грамота виконавчого комітету Уманської міської ради (далі - Почесна грамота) є формою відзначення громадян та трудових колективів підприємств, установ, закладів і організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Умань, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну, громадську діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат.

2. Нагородження Почесною грамотою відбувається за рішенням виконавчого комітету.

3. Повторне  нагородження Почесною грамотою може бути не раніше ніж через  три роки. У виняткових випадках цей термін може бути скороченим за рішенням міського голови або за його дорученням – першим заступником міського голови.

4.Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватись лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину, підтвердженого вироком суду,  за рішенням виконавчого комітету міської ради.

ІІ. Порядок представлення до нагородження

1. Почесною грамотою нагороджуються громадяни та трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста або мають інші досягнення, зазначені у пункті 1 розділу І Положення.

2.Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти громадські організації, творчі спілки тощо, членами яких вони є, або органи місцевого самоврядування.

3.Пропозиції щодо кандидатури для нагородження затверджуються загальними зборами трудового колективу.

4. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься на ім’я міського голови керівниками підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради (про нагородження керівників - їх заступниками) не пізніше ніж  за

20 днів до визначеної дати. У поданні обов'язково зазначається подія і дата нагородження, відомості про досягнення особи із зазначенням її конкретних заслуг  і  здобутків  у  професійній,  політичній   або   громадській    діяльності,

відомості про нагороди особи. До подання додається витяг з протоколу загальних зборів щодо затвердження особи до нагородження.

5. При представленні до нагородження трудового колективу або керівника підприємства, установи, організації до подання додаються відомості про досягнення підприємства, установи або організації із зазначенням його економічних показників.

6. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства.

7. Почесною грамотою відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій вперше відбувається у 20-ту річницю, ювілеї та вшанування  видатних людей - у день двадцяти п'ятиріччя з дня народження. Наступні відзначення для підприємств, установ, організацій - не раніше як через 10 років, а для осіб - 5 років.

8. Подання та нагородні матеріали щодо відзначення Почесною грамотою попередньо розглядаються Комісією з питань нагородження  (далі –Комісія). За результатами розгляду Комісія надає виконавчому комітету пропозиції щодо нагородження.

Підготовку проекту рішення виконавчого комітету  про нагородження забезпечує відділ кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету  міської ради з урахуванням пропозицій Комісії за погодженням із секретарем міської ради, першим заступником міського голови або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності.

9. Почесна грамота підписується міським головою та секретарем виконкому і скріплюється печаткою міста.

10. Облік і реєстрація здійснюється відділом кадрової роботи  та з питань нагород виконавчого комітету міської ради.

11. У разі порушення вимог розділу ІІ  Положення документи повертаються без розгляду, про що повідомляється  супровідним листом орган, що їх надіслав, за підписом голови Комісії.

ІІІ. Порядок вручення

Вручення Почесної грамоти виконавчого комітету Уманської міської ради здійснюється в урочистій обстановці міським головою або його заступниками. За рішенням міського голови вручення може проводитися в іншому порядку.

IV. Грошова винагорода

1.Нагородженим Почесною грамотою працівникам органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці яких визначені чинним законодавством, виплачується одноразова винагорода в розмірі 50%  мінімальної заробітної плати за рахунок коштів підприємства, установи, закладу та організації, де вони працюють.

Іншим нагородженим Почесною грамотою особам одноразова винагорода може    встановлюватися   і    виплачуватися   за  рахунок коштів підприємства, установи,   закладу   та   організації,  де    вони  працюють,  згідно  з   рішенням керівника.

Виплата одноразової винагороди проводиться в межах фонду оплати праці відповідного органу місцевого самоврядування, державного органу, підприємства, установи, закладу  та організації.

2. Виготовлення Почесних грамот здійснюється за рахунок місцевого бюджету з коштів, передбачених відповідною програмою щодо відзначення та заохочення підприємств,  установ, організацій, фізичних осіб, колективів-ювілярів з нагоди  знаменних дат та професійних свят.