Четвер, 10 січня 2019 17:12

Звіт про здійснення регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у І півріччі 2018 року

Реалізація державної регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у І півріччі 2018 року здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Провадження регуляторної діяльності у І півріччі 2018 року було спрямовано на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі, підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики.

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Уманської міської ради від 24.11.2017 р. №5.10-40/7 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна політика» (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/10162-plan-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik) та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 01.12.2017р. № 50 (16910).

У І півріччі 2018 року рішенням Уманської міської ради від 30.01.2018 р. № 3.7-44/7, внесено доповнення до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна політика» (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/10554-povidomlennia-pro-dopovnennia-do-planu-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik) та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 02.02.2018р. № 5 (16919).

Протягом І півріччя 2018 року прийнято 1 регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 15.06.2018 р. № 3-49/7 «Про місцеві податки i збори» (мета прийняття: наповнення доходної частини міського бюджету).

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проектів регуляторних актів забезпечувалось шляхом підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, розпорядженням міського голови від 29.12.2017р. №317-р, затверджено План-графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 2 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з базового відстеження ефективності встановлено, що регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 20.06.2017р. №1-32/7 «Про місцеві податки i збори» на 2018 рік є актуальним для забезпечення надходжень коштів до міського бюджету м. Умань, а також дасть можливість розширення кола платників місцевих податків і зборів. Маючи позитивну динаміку  не потребує внесення змін і доповнень.

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності встановлено, що реалізація регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2017 р. №142 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань» - забезпечила досягнення цілей, визначених при його прийнятті.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та/ або в офіційному виданні – громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» у визначений законодавством термін було оприлюднено: План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, План-графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна політика», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, протягом 2018 р.,  рішенням Уманської міської ради від 30.01.2018 р. № 3.17–44/7, внесено зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань.

Питання перегляду власних регуляторних актів на предмет відповідності чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін або визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

Протягом звітного періоду власні регуляторні акти Уманської міської ради та її виконавчого комітету не скасовувалися.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Умань визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Заступник міського голови   Малішевська Ю.Ю.

Прочитано 447 разів