Четвер, 10 січня 2019 17:14

Звіт про здійснення регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році

Реалізація державної регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Провадження регуляторної діяльності у 2018 році було спрямовано на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики.

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Уманської міської ради від 24.11.2017 р. №5.10-40/7 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна політика» (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/10162-plan-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik) та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 01.12.2017р. № 50 (16910).

У 2018 році рішеннями Уманської міської ради внесено доповнення та зміни до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна політика», а саме:

- від 30.01.2018 р. № 3.7-44/7 (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/10554-povidomlennia-pro-dopovnennia-do-planu-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik);

- від 10.08.2018 р. № 3.3-51/7 (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/11753-povidomlennia-pro-dopovnennia-do-planu-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik);

- від 30.11.2018 р. № 2-55/7 (http://uman-rada.gov.ua/index.php/rehuliatorna-polityka/item/12453-povidomlennia-pro-zminy-do-planu-diialnosti-umanskoi-miskoi-rady-ta-ii-vykonavchoho-komitetu-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2018-rik).

Крім того, вищезазначені доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік оприлюднено в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 02.02.2018р. № 5 (16919), від 17.08.2018р. № 34 (16948) та від 07.12.2018р. № 50 (16964).

Протягом 2018 року прийнято 2 регуляторних акти:

1) рішення Уманської міської ради від 15.06.2018 р. № 3-49/7 «Про місцеві податки i збори» (мета прийняття: наповнення доходної частини міського бюджету).

2) рішення Уманської міської ради від 21.12.2018р. № 3.5-57/7 «Про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у нічний час на території міста Умань» (мета прийняття: 1) упорядкування обігу алкогольних напоїв у нічний час шляхом вжиття заходів з обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, вин столових у нічний час на території міста Умань у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім закладів ресторанного господарства, за часовими ознаками, а саме: з 22:00 до 06:00 години щоденно, враховуючи вихідні дні та свята; 2) запобігання зростанню алкогольної залежності серед населення, особливо молоді; зниження споживання алкогольних напоїв; збереження репродуктивного здоров’я населення міста; попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкоголю; мінімізація соціальних наслідків від вживання алкоголю; 3) привернення уваги громадськості до проблеми сприяння формуванню у мешканців міста суспільної моралі щодо особистої відповідальності за здоров’я молодого покоління, пріоритету здорового, тверезого способу життя; 4) зниження рівня злочинності, а також забезпечення громадського спокою, правопорядку у вечірній та нічний час).

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проектів регуляторних актів забезпечувалось шляхом підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, розпорядженням міського голови від 29.12.2017р.                 №317-р, затверджено План-графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом.

Протягом звітного року, відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік, розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 5 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з базового відстеження ефективності встановлено, що регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 20.06.2017р. №1-32/7 «Про місцеві податки i збори» на 2018 рік є актуальним для забезпечення надходжень коштів до міського бюджету м. Умань, а також дасть можливість розширення кола платників місцевих податків і зборів. Маючи позитивну динаміку – не потребує внесення змін і доповнень.

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності встановлено, що реалізація актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені.

Під час проведення заходів з періодичного відстеження ефективності встановлено, що діючий регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 27.02.2008 р. №2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності», зі змінами та доповненнями, які внесені рішенням Уманської міської ради від 12.04.2011р. №3.14-7/6 потребує удосконалення шляхом викладення у новій редакції.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та/або в офіційному виданні – громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» - у визначений законодавством термін було оприлюднено: План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, План-графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна політика», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

Станом на кінець 2018 року до реєстру включено 20 діючих регуляторних актів, у тому числі: 14 рішень Уманської міської ради, 6 рішень виконавчого комітету Уманської міської ради.

За результатами перегляду (інвентаризації) власних регуляторних актів, встановлено, що станом на 01.01.2019р. із 20 діючих регуляторних актів, потребують перегляду 7 регуляторних актів, в тому числі:

- 6 регуляторних актів, які потребують внесення змін у частині приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства:

1) рішення міської ради від 27.02.2008 р. №2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»;

2) рішення міської ради від 16.03.2011 р. №2-6/6 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у м. Умань»;

3) рішення міської ради від 10.06.2011 р. №4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою»;

4) рішення виконавчого комітету від 27.09.2012 р. №301 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами та Порядку проведення конкурсу»;

5) рішення міської ради від 29.03.2016 р. №3.22-8/7 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції»;

6) рішення міської ради від 29.03.2016 р. №3.23-8/7 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності у новій редакції»;

- 1 регуляторний акт, який потребує приведення діючого тарифу до економічно обґрунтованого (рішення міської ради від 08.11.2013 р. №3.11-41/6 «Про встановлення вартості ритуальних послуг на території м. Умань»).

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, протягом 2018 року, рішеннями Уманської міської ради від 30.01.2018 р. № 3.17-44/7, внесено зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань та виконавчого комітету Уманської міської ради від 27.09.2018р. №382 внесено зміни до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 27.09.2012р. № 301 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами та Порядку проведення конкурсу».

Рішенням Уманської міської ради від 21.12.2018р. № 3.14-57/7 «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Умань на 2018-2022 роки» скасовано регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 08.04.2014р. № 5.3.-52/6 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у м.Умань».

Питання перегляду власних регуляторних актів на предмет відповідності чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін або визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Умань визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Заступник міського голови   Малішевська Ю.Ю.

Прочитано 566 разів