Вівторок, 10 березня 2020 16:46

Звіт про здійснення регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році

Реалізація державної регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та від 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Україні від 20.12.2017 р. № 1100 та від 17.04.2019 р. № 409.

Провадження регуляторної діяльності у 2019 році було спрямовано на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики.

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Уманської міської ради від 30.11.2018 р. № 3-55/7 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна політика» та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 07.12.2018р. № 50 (16964).

У 2019 році рішеннями Уманської міської ради від 27.02.2019 р.     № 6.5-59/7 та від 02.08.2019р. № 2.3-64/7 вносилися доповнення та зміни до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 22.03.2019р. № 12 (16979) та від 09.08.2019р. № 32 (16999).

Протягом 2019 року прийнято 2 регуляторних акти:

1)  рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 09.01.2019р. № 2 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань» (мета прийняття: встановлення економічно обґрунтованого рівня тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників);

2)  рішення Уманської міської ради від 31.05.2019 р. № 3.4-62/7 «Про місцеві податки i збори» (мета прийняття: наповнення доходної частини міського бюджету).

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проєктів регуляторних актів забезпечувалось шляхом підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, розпорядженням міського голови від 28.12.2018р.                 № 305-р, затверджено План-графік проведення у 2019 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом.

Протягом звітного року, відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік, розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 8 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з базового відстеження ефективності встановлено, що регуляторний акт – рішення виконавчого комітету міської ради від 09.01.2019р. № 2 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань» позитивно вплине на нормативно-правове врегулювання відносин, покращення якості послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників – зі збереження належної кількості рейсів та маршрутів.

Під час проведення заходів з базового відстеження ефективності встановлено, що регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 15.06.2018 р. №3-49/7 «Про місцеві податки i збори» на 2019 рік є актуальним для забезпечення надходжень коштів до міського бюджету м. Умань, а також надав можливість розширення кола платників місцевих податків і зборів. Регуляторний акт має позитивну динаміку.

Під час проведення заходів з базового відстеження ефективності встановлено, що регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 21.12.2018р. №3.5-57/7 «Про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у нічний час на території міста Умань», сприяє впорядкуванню роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом, обмеженню щодо їх продажу, зменшенню порушень громадського порядку в нічний час.

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності регуляторних актів встановлено, що реалізація актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені.

Під час проведення заходів з періодичного відстеження ефективності встановлено, що діючий регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 31.01.2014 р. №3.14-48/6 «Про затвердження порядку встановлення тарифів на надання ритуальних послуг в м. Умань» упорядковує відносини між органом місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку ритуальних послуг.

Під час проведення заходів з періодичного відстеження ефективності встановлено, що діючий регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 03.06.2009 р. №3.7-47/5 «Правила розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань» потребує перегляду.

Під час проведення заходів з періодичного відстеження ефективності встановлено, що діючий регуляторний акт – рішення Уманської міської ради від 10.06.2011 р. №4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою» потребує перегляду з метою врахування вимог Закону України «Про оцінку земель».

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та/або в офіційному виданні – міськрайонному тижневику «Уманська зоря» - у визначений законодавством термін оприлюднено: План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, План-графік проведення у 2019 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проєкти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна діяльність», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

Станом на кінець 2019 року до реєстру включено 20 діючих регуляторних актів, у тому числі: 14 рішень Уманської міської ради, 6 рішень виконавчого комітету Уманської міської ради.

За результатами перегляду (інвентаризації) власних регуляторних актів встановлено, що станом на 01.01.2020р. із 20 діючих регуляторних актів потребують перегляду 9 регуляторних актів, в тому числі 2 регуляторних акти, які потребують скасування.

Зокрема:

  • 6 регуляторних актів, які потребують внесення змін у частині приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства:

1) рішення міської ради від 27.02.2008 р. № 2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»;

2) рішення міської ради від 10.06.2011 р. № 4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою»;

3) рішення міської ради від 29.03.2016 р. № 3.22-8/7 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції»;

4) рішення міської ради від 29.03.2016 р. № 3.23-8/7 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності у новій редакції»;

5) рішення  виконавчого  комітету  Уманської   міської  ради від 24.03.2016 р.

      № 65 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Умань»;

6) рішення Уманської міської ради від 03.06.2009 р. № 3.7-47/5 «Правила розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань»;

  • 1 регуляторний акт, що підлягає перегляду у відповідності до статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269, 270-289 та глави І розділу XIV Податкового кодексу України у зв’язку із строком дії регуляторного акта, що становить один звітний (податковий) рік - рішення Уманської міської ради від 31.05.2019 р. № 3.4-62/7 «Про місцеві податки i збори»;
  • 2 регуляторні акти, які підлягають скасуванню та визнання їх такими, що втратили чинність (рішення Уманської міської ради від 16.03.2011 р.

 № 2-6/6 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів у м. Умань» та від 31.01.2014 р. № 3.14-48/6 «Про затвердження порядку встановлення тарифів на надання ритуальних послуг в м. Умань»).

Питання перегляду власних регуляторних актів на предмет відповідності чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін або визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого комітету. Так, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючого регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 24.03.2016 р. № 65 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Умань», у 2019 році розпочато процедуру його перегляду.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Україні від 20.12.2017 р. № 1100 та від 17.04.2019 р. № 409, у 2019 році Уманською міською радою та її виконавчим комітетом на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено регуляторні відкриті дані у вигляді наборів таких даних: План підготовки регуляторних актів Уманської міської ради та її виконавчого комітету та Перелік діючих регуляторних актів Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Умань визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Заступник міського голови  Малішевська Ю.Ю.

Прочитано 811 разів