Вівторок, 07 липня 2020 08:07

Звіт про здійснення регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетому І півріччі 2020 року

Реалізація державної регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у І півріччі 2020 року здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та від 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Україні від 20.12.2017 р. № 1100 та від 17.04.2019 р. № 409.

Провадження регуляторної діяльності у І півріччі 2020 року було спрямовано на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики.

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Уманської міської ради від 08.11.2019 р. № 5.1-68/7 затверджено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» та в міськрайонному тижневику «Уманська зоря» від 15.11.2019р. № 46 (17013).

У І півріччі 2020 року рішенням Уманської міської ради від 28.02.2020 р. № 4.5-73/7 внесено доповнення до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, яке оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» та в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» від 13.03.2020р. № 10 (17029) та рішенням Уманської міської ради від 28.04.2020 р. № 3.2-77/7 внесено зміни до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність».

Протягом І півріччя 2020 року прийнято 2 регуляторних акти:

1) рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 12.03.2020р. № 89 «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань» (мета прийняття: контроль якості скинутих підприємствами, організаціями (установами, закладами) та іншими суб’єктами господарювання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Умань);

2) рішення Уманської міської ради від 22.05.2020 р. № 3.3-78/7 «Про місцеві податки i збори» (мета прийняття: забезпечення повноти надходжень до міського бюджету).

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проєктів регуляторних актів забезпечувалось шляхом підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, розпорядженням міського голови від 20.12.2019р.                 № 342-р, затверджено План-графік проведення у 2020 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом.

Протягом звітного періоду, відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік, розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 6 регуляторних актів.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та/або в офіційному виданні – міськрайонному тижневику «Уманська зоря» - у визначений законодавством термін оприлюднено: План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, План-графік проведення у 2020 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проєкти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна діяльність», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

Станом на 01.07.2020 року до реєстру включено 20 діючих регуляторних актів, у тому числі: 14 рішень Уманської міської ради, 6 рішень виконавчого комітету Уманської міської ради.

За результатами перегляду (інвентаризації) власних регуляторних актів встановлено, що станом на 01.07.2020р. із 20 діючих регуляторних актів потребують перегляду 9 регуляторних актів, в тому числі 2 регуляторних акти, які потребують скасування.

Питання перегляду власних регуляторних актів на предмет відповідності чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін або визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Умань визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Прочитано 358 разів