Вівторок, 12 жовтня 2021 09:15

Звіт про здійснення регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у І півріччі 2021 року

Реалізація державної регуляторної політики Уманською міською радою та її виконавчим комітетом у І півріччі 2021 року здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та від 21.10.2015р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Україні від 20.12.2017р. № 1100 та від 17.04.2019р. № 409.

Провадження регуляторної діяльності у І півріччі 2021 року було спрямовано на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики.

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Уманської міської ради від 23.12.2020року № 11-5/8 затверджено План діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» та в міськрайонному тижневику «Уманська зоря» від 01.01.2021р. № 1 (17071).

У І півріччі 2021 року рішеннями Уманської міської ради від 29.03.2021року №32-11/8, від 30.04.2021 року № 22-13/8, від 09.06. 2021 року № 7-15/8 та від 09.07.2021року №13-17/8 внесено зміни до Плану діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Уманської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність».

Протягом І півріччя 2021 рокуприйнято 2 регуляторних акти:

  1. рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 22.04.2021 року № 177 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів міськими та приміськими автобусними маршрутами загального користування у межах території Уманської міської територіальної громади» (мета прийняття: перегляд діючого регуляторного акту у зв’язку з утворенням Уманської міської територіальної громади та встановленням додаткових умов перевезень пасажирів, що повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу);
  2. рішення Уманської міської ради від 25.06.2021 р. № 4-16/8 «Про місцеві податки i збори» (мета прийняття: забезпечення повноти надходжень до міського бюджету).

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проектів регуляторних актів забезпечувалось шляхом підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, розпорядженням міського голови від 31.12.2020р. № 315-р, затверджено План-графік проведення у 2021році заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом.

Протягом звітного періоду, відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік, розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 5регуляторних актів.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Уманської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та/або в офіційному виданні – міськрайонному тижневику «Уманська зоря» оприлюднено: План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, План-графік проведення у 2021 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна діяльність», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

Станом на 01.07.2021 року до реєстру включено 15 діючих регуляторних актів, у тому числі: 10 рішень Уманської міської ради, 5 рішень виконавчого комітету Уманської міської ради.

Протягом січні-червня 2021 року розробниками регуляторних актів здійснювався перегляд (інвентаризація) власних регуляторних актів, в тому числі:

1) переглянуто 3 регуляторних акти:

- рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 27.09.2012р. №301 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами та Порядку проведення конкурсу» у зв’язку з утворенням Уманської міської територіальної громади та встановленням додаткових умов перевезень пасажирів, що повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу (рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 22.04.2021 року № 177 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів міськими та приміськими автобусними маршрутами загального користування у межах території Уманської міської територіальної громади»);

- рішення Уманської міської ради від 22.05.2020 р. №3.3-78/7 «Про місцеві податки i збори на 2021 рік» (рішення Уманської міської ради від 25.06.2021 р. № 4-16/8 «Про місцеві податки i збори» відповідно до вимог статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 2681, 269, 270-289 та глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України);

- рішення Уманської міської ради від 20.07.2016р. №2.3-14/7 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів» шляхом внесення змін до Порядку про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», яким визначено нові граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, приведено у відповідність до вимог чинного законодавства рішенням Уманської міської ради від 25.06.2021 р. № 23-16/8 «Про внесення змін до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»;

2) втратили чинність 5 регуляторних актів:

а) рішенням Уманської міської ради від 27.01.2021 року № 45-6/8 «Про втрату чинності рішень міської ради щодо затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності», а саме:

-рішення Уманської міської ради від 27.02.2008 року № 2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»;

- рішення Уманської міської ради від 12.04.2011 року № 3.14-7/6 «Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»;

- рішення Уманської міської ради від 30.03.2012 року № 4.17-19/6 «Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»;

б) рішенням Уманської міської ради від 09.06.2021 року № 12-15/8 «Про скасування рішень Уманської міської ради від 08.11.2013 року № 3.11-41/6, від 31.01.2014 № 3.14-48/6», а саме:

- рішення Уманської міської ради від 08.11.2013 року № 3.11-41/6 «Про встановлення вартості ритуальних послуг на території м. Умань»;

- рішення Уманської міської ради від 31.01.2014 року № 3.14-48/6 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на надання ритуальних послуг в м.Умань».

Станом на 01.07.2021р. із 15 діючих регуляторних актів потребують перегляду 7 регуляторних актів, в тому числі 3 регуляторних акти, які потребують скасування.

Питання перегляду власних регуляторних актів на предмет відповідності чинному законодавству, шляхом внесення відповідних змін або визнання їх такими, що втратили чинність, перебуває на постійному контролі Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів Україні від 20.12.2017р. №1100 та від 17.04.2019р. №409, у 2021 році Уманською міською радою та її виконавчим комітетом на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено регуляторні відкриті дані у вигляді таких наборів даних: План підготовки регуляторних актів Уманської міської ради та її виконавчого комітету та Перелік діючих регуляторних актів Уманської міської ради та її виконавчого комітету.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в межах Уманської міської територіальної громади визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Прочитано 324 разів