П'ятниця, 14 січня 2011 15:10

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності

Проблемою, яку пропонується вирішити шляхом приймання рішення про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 року №2.9-29/5, є більш повне врахування вимог законодавства України, удосконалення процедури передачі в оренду майна міської комунальної власності, скорочення терміну підготовки фактичної передачі об'єкта в оренду від дати прийняття рішення про таку передачу.
Визначена проблема не може бути розв′язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. Діючий Порядок не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам законодавства та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін.
Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

визначення ініціаторів оренди замість виключності проведення конкурсу на право оренди (п.2.1 розділу 2);

конкретизація умов, за яких може оголошуватися конкурс на право оренди (п.2.2. розділу 2);

уточнення порядку розгляду заяв про оренду майна міської комунальної власності (п.3.2.).

визначення методики за якою здійснюється незалежна оцінка об'єкта оренди, додавання до заяви про оренду незалежної оцінки (п.3.4.).Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
Запропоновані зміни до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності матиме наслідком скорочення терміну підготовки фактичної передачі об'єкта в оренду від дати отримання заяви і прийняття рішення про оренду та відповідно збільшення надходжень до міського бюджету. Спрощується механізм передачі в оренду об'єктів, що мають низьку ринкову привабливість, приміщень малої площі, призначених для надання побутових та інших послуг населенню, і передаються в оренду суб'єктам малого підприємництва.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Для приймання нової редакції Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності немає перешкод правового чи економічного характеру.
Вигоди: У випадку недоцільності проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, зменшується час, який йде на підготовку укладення договору оренди.
Додаткові витрати не очікуються
Очікувані результати прийняття акта:
Позитивні результати: зменшення часу від дати подання заяви до дати передачі об'єкта в оренду у випадку відсутності доцільності проведення конкурсу на право оренди.
Негативні результати: застосування діючого Порядку передачі в оренди майна міської комунальної власності не в повній мірі відповідатиме вимогам законодавства і тому не може використовуватися без певних змін та доповнень.
Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.
Показниками результативності запропонованої редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності будуть:

збільшення кількості укладених договорів оренди майна міської комунальної власності з суб'єктами малого підприємництва, які надають побутові та інші послуги населенню;

збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету у зв'язку зі збільшенням кількості переданих в оренду об'єктів;

зменшення часу, який йде на підготовку від моменту отримання заяви про оренду до моменту укладення договору.Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності внесення змін до Порядку здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів. Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.

Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Виконком Уманської міської ради
20300, м. Умань, пл. Леніна,1
електронна: www.uman-rada.qov.ua
телефон: 3 24 13
контактна особа: Коломієць Ніна Василівна


Прочитано 2647 разів