Середа, 09 березня 2011 14:43

Про затвердження тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я міста (проект)

 Проект

        
УМАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
____________   СЕСІЯ
       ____________   скликання            

Р І Ш Е Н Н Я

Від __________    № ______
м. Умань

Про затвердження тарифів
на основні платні медичні послуги,
які надаються лікувально-профілактичними
закладами охорони здоров’я міста

         Відповідно до підпункту 2, пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» ( із внесеними змінами),

Міська ради вирішила:    

         1. Затвердити тарифи на основні платні медичні послуги, які надаються міською лікарнею, лікарнею №2, пологовим будинком та стоматологічною поліклінікою ( додатки 1,2,3,4).
2. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря міської ради Рибака А.А. та голову постійної комісії з охорони здоров’я та соціального захисту населення Качанову Л.П.

 

                        Міський голова                                Ю.І. Бодров

 


 

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення сесії міської ради „Про затвердження
                 тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються
            лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я міста”.

 

1. Визначення та аналіз проблеми.
 На сьогодні лікувально-профілактичними закладами міста надаються платні послуги , перелік яких затверджений постановою КМ України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» .
Тарифи на платні медичні послуги економічно обґрунтовуються та затверджуються виходячи з фактичних витрат по кожному лікувально-профілактичному закладу окремо на кожну послугу окремо.
Одночасно з ним  протягом останніх років  відбувалось значне зростання заробітної плати працівників медичних закладів, підвищення цін на перев’язувальні матеріали , медичний інструментарій, медикаменти, продукти харчування,на енергоносії    та комунальні послуги. Це призводить до виходу вартості надання медичних послуг за межу рентабельності.
Враховуючи невідповідність діючих тарифів  фактичним витратам закладів охорони здоров’я міста виникла необхідність проведення нових розрахунків вартості платних медичних послуг.

 

2. Визначення цілей прийняття рішення
 Основною метою прийняття зазначеного рішення є встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів, забезпечення стабільного функціонування госпрозрахункових відділень лікарень по ефективному безперебійному наданню послуг населенню, встановлення рівних умов для всіх лікувально-профілактичних закладів міста, захист інтересів споживачів, сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, що в свою чергу, будуть направлятися на заходи, пов’язані з виконанням основних функцій лікувальних закладів, які не забезпечені (або частково забезпечені) асигнуваннями із загального фонду бюджету та у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N659 ”Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”
Платні послуги, що надаються населенню міста являються додатковими послугами лікувально-профілактичних закладів і здійснюються окремо від основної діяльності закладів.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
а)  Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів. Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діючи тарифи не відповідають фактичним витратам закладів охорони здоров’я міста на теперішній час.
б)  Забезпечення закладів охорони здоров’я міста бюджетним фінансуванням на 100 відсотків від потреби. Дана альтернатива не може бути прийнятою, в зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням закладів охорони здоров’я.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.
Проектом рішення сесії міської ради „Про затвердження тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами міста”, запроваджуються встановлення тарифів на послуги медичного характеру шляхом встановлення тарифів на медичні послуги, які надаються на платній основі для лікувально-профілактичних закладів державних та комунальних закладів охорони здоров’я міста.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
 Проект розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.
Платні послуги, що надаються населенню міста, являються додатковими послугами  лікувально-профілаткичних закладів  і здійснюються окремо від основної діяльності установ.
Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.
 Методи одержання результатів відстеження: звітність підвідомчих лікувальних закладів щодо надходження коштів від платних послуг, використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання платних послуг, здійснення порівняльного аналізу.
Враховуючи соціальну значимість медичних послуг та необхідність забезпечення стабільного функціонування госпрозрахункових відділень лікарень по ефективному безперебійному наданню послуг населенню, встановлення рівних умов для всіх лікувально-профілактичних закладів в місті, відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” запроваджене державне регулювання цін на основні платні медичні послуги.

 

7. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: дані щомісячних звітів по наданню платних послуг, дані моніторингу цін на медикаменти, діючі законодавчі акти про оплату праці, дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги, діючі законодавчі акти з питань ціноутворення.
Прийняття рішення забезпечить державне встановлення у сфері тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні заклади міста, реалізація проекту не потребує матеріальних та інших витрат. 

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.
Результативність регуляторного акта здійснюється за допомогою проведення відстеження статистичних даних та фінансових звітів.
                                                    

Розробник проекту регуляторного акту
Начальник відділу                                   
С.І. Токунов

 

Завантажити додатки (28,6 Кб)

Прочитано 9105 разів