П'ятниця, 24 червня 2011 14:49

Аналіз впливу регуляторного акту

„Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення,
що надаються КП „Уманьводоканал” для населення, бюджетних організацій та інших споживачів

Аналіз впливу регуляторного акту Проекту рішення виконкому Уманської міської ради

„Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення,
що надаються КП „Уманьводоканал” для населення, бюджетних організацій та інших споживачів

 

1. Опис проблеми.


По результатам роботи комунального підприємства „Уманьводоканал” за 2010 рік збитки склали 2569 тис.грн.
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення затверджені ще 25.02.2009 року  сесією Уманської міської ради  рішення  №1-42/5    в розмірах:  для населення – 4,80 грн/м3;  для підприємств та інших споживачів – 7,02 грн/м3         з водовідведення: для населення – 3,60 грн/м3;  для підприємств та інших споживачів – 5,22грн/м3 не відповідають фактичним витратам виробництва.
Станом на 1.01.2011р  фактична собівартість послуг (з ПДВ) становила з водопостачання  -  5,78 грн/м3, з водовідведення – 5,02 грн/м3, тарифи відшкодовують фактичну собівартість послуг відповідно на 88,6%. і  79,7%.
Причиною збитковості підприємства є ріст цін на складові тарифів, в результаті чого витрати на покупну воду з м. Б.Церква збільшились на 149,5 тис.грн.,  електроенергію  - на 1449,7 тис.грн.,  придбання паливно-мастильних матеріалів – на 63,9 тис.грн.,  газ – на 45,1 тис.грн., підкачку води в висотні будинки – на 290,2 тис.грн.,  оплату праці – на 763,5 тис.грн.,  нарахування на зарплату – на 330,1 тис.грн., податки та збори – на 63,3 тис.грн. 
Цю ситуацію погіршує подальше постійне зростання витрат на виробничі ресурси. Підвищуються витрати на реагенти, металовироби, електроенергію тощо, зросла мінімальна заробітна плата, податки та збори. 
Пропонуються наступні тарифи, з водопостачання:     для населення – 6,46 грн/м3;    для бюджетних установ  -  7,33 грн/м3,  для інших споживачів – 9,56 грн/м3
з водовідведення:      для населення – 4,87 грн/м3;    для бюджетних установ  -  5,36 грн/м, ,    для  інших споживачів – 6,99 грн/м3
Збільшення вартості послуг з водопостачання від тарифу, затвердженого 25.02.2011 р. складе в середньому 24%. з водовідведення – 23%.. Це значно не вплине на витрати споживачів, але покращить фінансовий стан підприємства, та виведе його на беззбиткову роботу.
Кількість пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення значно збільшується з кожним роком. Це є результатом того, що технічний стан споруд, мереж та обладнання незадовільний, а через нестаток коштів необхідні ремонти не здійснюються в повному обсязі. Знос основних фондів складає 63 %. Водночас ціни на матеріали для ремонту та технічного обслуговування постійно зростають, в деяких випадках значно швидше, ніж офіційний рівень інфляції. Критичний фінансовий стан КП «Уманьводоканал», який склався на даний момент, може спричинити неякісне надання послуг водопостачання та водовідведення споживачам міста або навіть повне припинення надання послуг в результаті несвоєчасної ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення.  
Рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

 

2. Необхідність державного регулювання.


Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Вона потребує державного регулювання і полягає у забезпеченні державної цінової політики на місцевому рівні та стабільної роботи КП «Уманьводоканал»», покращення якості послуг централізованого водопостачання, впровадження новітніх технологій по очищенню питної води, покращення системи обліку водних ресурсів, зменшення втрат води шляхом своєчасної ліквідації пошкоджень та здійснення капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій споруд, мереж та обладнання.
Крім того, необхідність державного регулювання полягає в необхідності забезпечення захисту інтересів споживачів послуг з водопостачання та водовідведення: тарифна політика повинна не лише забезпечити споживачів послугами в достатньому обсязі і за доступними цінами, але й створити умови для їх надійного і безпечного постачання, яке б не завдавало шкоди навколишньому середовищу та відповідало принципу енергоефективності.

 

3. Необхідність прийняття нового регуляторного акта.


Оскільки, результатом даного регуляторного акта є встановлення нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, цю проблему неможливо вирішити за допомогою існуючих регуляторних актів. Тому для вирішення означеної вище проблеми підготовлений новий регуляторний акт.

 

4. Очікувані результати та аналіз вигод та витрат.


Прийняття даного регуляторного акта приведе тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих, що створить належні умови для:
• забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення споживачів міста, покращення якості послуг;
• поліпшення фінансово-економічного стану підприємства;
• створення економічного підґрунтя для переобладнання зношених споруд та мереж.

 

5. Цілі державного регулювання.


            Цілями державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги є:
• забезпечення доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій;
• забезпечення відповідності рівня тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
• забезпечення відкритості, доступності та прозорості структури тарифів для споживачів та суспільства;

 

6. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акта.


              1. Перша альтернатива – це збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів. Без надання дотації в повному обсязі на покриття збитків від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміни ця альтернатива неможлива. Крім того в даному випадку повинен діяти Закон України "Про ціни і ціноутворення": ст.9."Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених послуг за рахунок коштів відповідних бюджетів".
Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблем у зв’язку з тим, що кошти на надання дотації повинні виділятися з міського бюджету, а вони є досить значними (для покриття першочергових видатків необхідно близько 500 тис. грн. щомісяця,).
2. Другою альтернативою цього регуляторного акта може бути збереження існуючого рівня тарифу для населення, а підвищення лише іншим споживачам (підприємствам, організаціям, установам) до рівня економічно обґрунтованих з умовою покриття збитків від надання послуг населенню. Але в такому разі, підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення потягне підвищення цін на товари та продукцію, які виробляються іншими споживачами, тобто все рівно тягар зростання буде перекладено на населення. Крім того, відповідно до п.35 Порядку формування тарифів від 12.07.06 №959 тарифи для різних груп споживачів повинні визначатися на основі оцінки економічної обґрунтованості розподілу витрат між групами споживачів. Тобто зазначена альтернатива буде ще і порушенням чинного законодавства. Тому цю альтернативу ми відкидаємо, оскільки вона не здатна вирішити існуючу проблему.

 

7. Переваги обраного способу.


Перевагами впровадження проекту регуляторного акта є:
• забезпечення отримання споживачами міста якісних послуг водопостачання та водовідведення;
• приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Уманьводоканал»» до рівня економічно обґрунтованих;
• забезпечення стабільної роботи КП «Уманьводоканал»»;
• стабілізація фінансово-економічного стану КП «Уманьводоканал»»,
• забезпечення своєчасних розрахунків КП «Уманьводоканалс» за спожиту електроенергію, по податковим зобов’язанням, своєчасну виплату заробітної плати працівникам;
• реконструкція споруд, мереж та обладнання, з метою підвищення якості послуг, впровадження новітніх технологій.

 

8. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків.


Прийняття даного регуляторного акта може отримати негативний резонанс серед мешканців міста. І це можна зрозуміти, так як рівень соціального захисту населення у державі не задовільний, рівень зарплат, пенсій, стипендій низький і не відповідає зростанню на ціни(тарифи) на комунальні послуг, газ електроенергію, продовольчі товари, пальне. Але прийняття даного рішення не можливо відкладати на далі, так як це може загрожувати припиненням надання послуг з водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод, погіршенням санітарно-епідеміологічного стану в місті, відключенням об’єктів водопостачання від енергопостачання.
Для суб’єктів господарювання прийняття даного рішення принесе зростання витрат на послуги водопостачання та водовідведення, але ця альтернатива найбільш сприятлива ніж реальна загроза відсутності цих послуг зовсім, тобто можливість зупинки виробничих потужностей і реальні збитки від цього. До того ж, більшість підприємців ні в кого не питає дозволу на підняття цін на власну продукцію, а обґрунтовує їх ростом цін в цілому.
Громадяни, які будуть не в змозі сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі, можуть отримати субсидії, які їм гарантує держава. Останнім часом процес отримання субсидій значно спрощено. Як і для підприємців цей варіант краще, ніж відсутність питної води і епідеміологічна загроза.
З прийняттям рішення видатки з місцевого бюджету на послуги водопостачання та водовідведення для бюджетних організації також виростуть.

 

9. Характеристика очікуваних вигод.


        Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:
• забезпечення життєдіяльності населення, промислової та соціальної інфраструктури територіальної громади міста;
• стабільна робота комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;
• стабільне отримання споживачами міста якісних послуг водопостачання та водовідведення.

 

10. Можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта.


З прийняттям даного регуляторного акта наше підприємство очікує деяке зниження відсотку оплати, але КП «Уманьводоканал» в своєму арсеналі боротьби з неплатниками має досить впливові механізми – це відключення від мереж не тільки водопостачання ,а і водовідведення, та підключення тільки після сплати боргу та послуг по відключенню та підключенню, стягнення заборгованості через суд.
    

11. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.


В умовах постійного зростання цін на складові тарифів, термін дії запропонованого регуляторного акта встановити не можливо.. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками проведеного аналізу відстеження його результативності.
У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

12. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності економічним відділом  виконавчого комітету Уманської міської ради   на підставі даних КП «Уманьводоканал».

 

 

Розробник акту КП «Уманьводоканал»   
Директор  С.О.Марков

Прочитано 3154 разів