Середа, 17 серпня 2011 14:28

Про затвердження Положень про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

Про затвердження Положень про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані та про Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані
 
 

ПРОЕКТ

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА
 СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від _________________ №_____

м. Умань

 

Про затвердження Положень про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані та про Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані

 

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Умані, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтей 26, 59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами благоустрою міста Умані, з метою адекватного захисту інтересів територіальної громади при самовільному захопленні (зайнятті) земельних ділянок, керуючись ст.ст. 7, 14, 41, 140, 142 Конституції України, ст. ст. 1-4, 9, 15, 19 та 20 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1-5, 125, 126, 153 Земельного кодексу України, ,

 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Порядок розміщення тимчасових  споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Умані (додаток 1).
2. Затвердити Положення про Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані (додаток 2).
3.  Виконавчому комітету міської ради :
3.1. Економічному відділу міської ради протягом 2011 року визначити у встановленому порядку замовника розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд з урахуванням наявних тимчасових споруд та забезпечити її розробку і затвердження Уманською міською радою.
3.2. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у межах бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Умані на 2011 рік.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення ­­­­­від 26.12.2007 р.    № 2.20-27/5 «Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території міста Умань».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Рибака А.А. і голову постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища     Подольського А.І..

Міський голова                                                                        Ю.І.Бодров

 

 

 


 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради
від ______________№______

 

Положення про Порядок
розміщення тимчасових  споруд для здійснення
підприємницької діяльності в місті Умані

1.Загальна частина.

1.1. Положення розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою міста Умані.
1.2. Розміщення тимчасових споруд на землях територіальної громади міста проводиться у відповідності до розробленої та затвердженої рішенням сесії Уманської міської ради загальної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Умань (далі - загальна схема) та цьому порядку.
1.3.  Кількість місць для встановлення тимчасових споруд (далі-ТС) на землях територіальної громади міста остаточно визначена загальною схемою і не змінюється упродовж одного сезону. 
1.4. Розміщення ТС на території ринку, як підприємства торгівлі,  визначаються планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку.
1.5. Дія цього Положення не поширюється на тимчасові споруди, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення тимчасових торгових споруд здійснюється відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги" (2862-15), ст.71 Земельного кодексу України (2768-14) та ст.31 Закону України «Про транспорт».
1.6. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
комплексна схема розміщення тимчасових споруд міста – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.
паспорт прив'язки тимчасової споруди – проектна документація, до складу якої входять:
- схема прив'язки тимчасової споруди;
-  креслення підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами для стаціонарних тимчасових споруд (у разі необхідності);
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення тимчасової споруди;
- план, фасади тимчасової торгової споруди;
схема прив'язки тимчасової споруди - графічні матеріали, виконані на оновленій топографо-геодезичній основі масштабом 1:500  з прив'язкою тимчасової споруди до місцевості з відображенням інженерних комунікацій, червоних ліній,  ліній забудови та  (за необхідності)  визначенням об’ємів благоустрою прилеглої території, виконана управлінняізацією, що має відповідну ліцензію;
торговельне обладнання для провадження підприємницької діяльності - низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат побутового, торговельного призначення;
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально – культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею не більше 30 м2 по зовнішньому контору та висотою не вище ніж 4 метри;
кіоск – тимчасова споруда, площею до 21,0 м2, яка не має торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється з торгового віконця;
павільйон – тимчасова споруда, площею до 30,0 м2 з торговим залом для покупців, в якому безпосередньо здійснюється продаж;
прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди (в радіусі 10 м або до проїжджої частини дороги) або до меж земельної ділянки іншого суб’єкта підприємницької діяльності.

 

2. Порядок розміщення тимчасових споруд.

2.1. Розміщення тимчасових споруд у місті Умань здійснюється на підставі комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, якою визначаються місця розташування ТС, з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.
2.2. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

 1. Поряд із тимчасовою спорудою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої тимчасової споруди. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі тимчасової торгової споруди. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення тимчасової споруди у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб'єктом господарювання безпосередньо з міською радою.
 2. У спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня тимчасових споруд або торговельного обладнання соціально-культурного, побутового, торговельного призначення (низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат) в установленому міською радою порядку.
  1. Прийняття документів для розміщення дозволу розташування тимчасової споруди, здійснюються безоплатно. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання сплату благодійних внесків.
  2. Продовжуватись дозвіл на розташування тимчасової споруди може строком на 3 роки.
  3. При відсутності у суб’єкта господарювання правовстановлюючого документа на землю (державного акта на право власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою або договору оренди), до заяви (додаток 1), в Дозвільний центр, в 2-х екземплярах надаються копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію;
- схеми прив'язки тимчасової споруди;
- плану, фасадів тимчасової споруди;
- фото фіксацію місця встановлення тимчасової споруди.
2.4.1. Дозвільний центр реєструє подану заяву та передає її для опрацювання в управління містобудування та архітектури для підготовки висновку щодо можливості розміщення тимчасової споруди.
2.4.2. На підставі позитивного висновку управління містобудування  та архітектури (відповідність містобудівельним та санітарним вимогам, відсутність інженерних мереж, дотримання вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану») готує проект рішення на розгляд виконавчого комітету щодо надання дозволу на розташування тимчасової споруди про внесення управлінням земельних відносин на розгляд сесії міської ради проекту рішення про укладення договору особистого строкового сервітуту.
2.4.3. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення щодо дозволу на розташування тимчасової споруди, Дозвільний центр в 2-х тижневий термін повідомляє суб'єкта господарювання про прийняте рішення та надає перелік документів (включає план реальної частки земельної ділянки з нанесеним особистим строковим сервітутом в масштабі 1:500, ситуаційну схему в масштабі 1:2000 та фотофіксацію ділянки) для прийняття рішення про оформлення земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди.
2.4.4. Відділ з питань земельних відносин, на підставі поданих суб’єктом господарювання документів, готує проекти договору особистого строкового сервітуту та рішення міської ради про його укладення. 
2.5. При наявності у суб’єкта господарювання правовстановлюючих документів на землю (державного акта на право власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою або договору оренди згідно цільового призначення), в Дозвільний центр до заяви (додаток 1), в 2-х екземплярах надаються копії:
- свідоцтва про державну реєстрацію;
- схеми прив’язки тимчасової споруди;
- плану, фасадів тимчасової споруди;
- правовстановлюючого документу на землю.
2.5.1. Дозвільний центр реєструє подану заяву про розміщення тимчасової торгової споруди та передає її для опрацювання в управління містобудування та архітектури.
2.5.2. Управління містобудування та архітектури готує проект рішення на розгляд виконавчого комітету про розміщення тимчасової споруди.
2.6. При продовженні дозволу на розташування тимчасової споруди на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, термін дії договору оренди чи договір сервітутного користування яких закінчився, проте плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви (додаток 1), у 2-х екземплярах, додаються копії:
- договору оренди земельної ділянки або договору особистого сервітутного користування, термін дії якого закінчився;
- довідки ДПА про відсутність заборгованості з плати за землю за період дії договору оренди або дії договору особистого сервітутного користування;
- схеми прив'язки тимчасової споруди;
- плану, фасадів тимчасової споруди;
- витягу попереднього рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на розташування тимчасової споруди;
- фотофіксація тимчасової споруди (фото розміром 9х13 см).
2.6.1. У випадку закінчення дії договору оренди або договору особистого строкового сервітуту, або його відсутності за період функціонування розміщеної тимчасової споруди до поновлення та/або укладення нового договору, суб’єктом господарювання здійснюється відшкодування втрат від недоотримання коштів Уманською міською радою за фактичне землекористування шляхом укладення договору особистого строкового сервітуту.
2.7. Розмір плати за користування особистим строковим сервітутом не може перевищувати розмір орендної плати для аналогічної земельної ділянки.
2.8. Погодження (перепогодження) паспортів тимчасових споруд здійснюється управлінням містобудування та архітектури у десятиденний термін.
2.8.1. При розташуванні тимчасової споруди в межах історичного ареалу схему розташування необхідно погодити в управлінні охорони історичного середовища облдержадміністрації.
2.8.2. У випадку розташування тимчасової споруди в межах «червоних» ліній, схема розташування погоджується в міській Державтоінспекції.
2.8.3. При розташуванні тимчасових споруд на територіях, які є природоохоронними об’єктами, схему розташування необхідно погодити в управлінні охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області.
2.9. Після отримання дозволу на розміщення тимчасової споруди суб'єкт господарювання подає в управління містобудування та архітектури заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2, із зазначенням інформації про виконання вимог до розміщення тимчасової торгової споруди. На підставі заяви-декларації управління містобудування та архітектури реєструє тимчасову споруду.

 

3. Порядок отримання паспорту прив’язки ТС

 1. Заявник, який має намір встановити тимчасову споруду звертається до виконавчого комітету міської ради з відповідною заявою про наміри розміщення ТС.
 2. До заяви додаються:
 3. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання в Україні;
 4. документ, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою або договір сервітуту;
 5. графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500;
 6. ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50.

        Цей перелік документів є вичерпним.

 1. Подана заява реєструється у встановленому порядку.
 2. Відповідність намірів щодо місця розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності) визначає управління містобудування та архітектури міської ради протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
 3. При відповідності намірів щодо місця розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності) управління містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів готує паспорт прив’язки ТС.
 4. Для підготовки паспорту прив’язки ТС заявник додатково надає управлінню містобудування та архітектури технічні умови щодо інженерного забезпечення та схему розміщення ТС. Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС замовником отримуються самостійно.
 5. Для підготовки паспорту прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
 6. Паспорт прив’язки ТС готується за формою, наведеною у додатку до цього Порядку протягом 20 робочих днів.
 7. Паспорт прив’язки включає:
 8. схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі М 1:500 з нанесеними на неї наявними містобудівними обмеженнями;
 9. документ, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою або договір сервітуту;
 10. реквізити замовника;
 11. технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС;
 12. ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС).

Схему розміщення ТС виготовляє підприємство, установа, які мають ліцензію на виконання проектних робіт на підставі договору, укладеного із суб’єктом господарювання, з урахуванням проектних рішень, розроблених відповідно до технічних умов щодо інженерного забезпечення.

 1. Паспорт прив’язки погоджується управлінням містобудування та архітектури та підписується керівником (заступником) виконавчого комітету міської ради.
 2. При підготовці паспорту прив’язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним будь-яких інших погоджень, не передбачених законодавством та цими Правилами.
 3. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.
 4. Паспорт прив’язки ТС підлягає реєстрації управлінням містобудування та архітектури.
 5. Встановлення ТС без паспорту прив’язки забороняється.
 6. Подовження терміну дії паспорту прив’язки ТС можливо за рішенням виконавчого комітету міської ради за умови відсутності додаткових містобудівних обмежень, що виникли за період експлуатації ТС або змін у містобудівній документації на місцевому рівні.
 7. Строк функціонування ТС може бути продовжено на підставі документа, що посвідчує продовження права на відповідну земельну ділянку, або продовження договору сервітуту без переоформлення паспорта прив’язки. Переоформлення паспорта прив’язки при продовженні строку функціонування ТС та його перереєстрації може здійснюватись у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання.
 8. Паспорт прив’язки ТС є підставою на встановлення ТС.
 9. Відхилення від паспорту прив’язки ТС не допускається.
 10. Відновлення благоустрою при встановленні ТС обов’язково.
 11. Після розміщення ТС замовник (суб’єкт господарювання) подає до виконавчого комітету міської ради письмову заяву-декларацію встановленої форми, у якій декларує, що він виконав вимоги паспорту прив’язки.
 12. Паспорт прив’язки ТС виготовляється у двох екземплярах. Один екземпляр зберігається у замовника ТС, другий – у відповідному управлінні містобудування та архітектури.
 13. Електронна версія паспорту прив’язки надається замовником управлінню містобудування та архітектури для внесення у інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).
 14. Дія паспорту прив’язки ТС може бути зупинена за таких умов:
 15. необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС - з обов’язковим попередженням власника ТС за 3 місяці та пропозицією щодо альтернативного місця розміщення такої ТС;
 16. необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС - без попередження;
 17. складення трьох протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 18. недотримання вимог паспорту прив’язки ТС при її встановленні;
 19. не встановлення ТС протягом трьох місяців з моменту отримання паспорту прив’язки ТС;
 20. виявлення недостовірних даних, що використовувались при підготовці паспорту прив’язки ТС.
 21. Підставою для відмови у наданні паспорту прив’язки є:
 22. невідповідність намірів розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС;
 23. подання неповного пакету документів;
 24. подання недостовірних даних;
 25. неможливість встановлення ТС через наявні обмеження.

         Відмова у видачі висновку з інших підстав не допускається.

 1. У разі припинення дії паспорту прив’язки ТС така ТС підлягає демонтажу. Демонтаж ТС здійснюється за рахунок замовника.
 2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених ТС приймається виконавчим комітетом міської ради за поданням управління містобудування та архітектури.
 3. У разі, якщо ТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж, вулиці, дороги, будівель і споруд, ТС тимчасово переноситься в інше місце.
 4. У такому випадку виконавчий комітет міської ради надсилає суб'єкту господарювання повідомлення із визначенням нового місця та строку тимчасового розміщення ТС на період здійснення зазначеного ремонту, але не пізніше ніж за три місяці до запланованого перенесення. Це повідомлення є підставою для тимчасового розміщення ТС на період здійснення ремонту чи реконструкції. Тимчасове місце розміщення ТС визначається управлінням містобудування та архітектури.
 5. Перенесення ТС на інше місце можливе також у разі внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні, зміни будівельних норм, зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж, які унеможливлюють розташування ТС у місці її знаходження.
 6. Власники ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.
 7. Режим експлуатації ТС встановлюється міською радою.
 8. Замовник несе персональну відповідальність відповідно до законодавства за порушення умов паспорта прив’язки ТС.

 

3.Окремі положення.

3.1. Самовільне розміщення тимчасових споруд забороняється.
3.2. Суб’єкт підприємницької діяльності має право на встановлення не більше 2-х холодильних вітрин поруч тимчасової споруди тільки у випадку здійснення ним роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Загальна площа вітрин не повинна перевищувати 25 відсотків від площі тимчасової торгової споруди.
3.3. В центральній частині міста забороняється поруч тимчасової споруди встановлювати будь-яке торгове обладнання (холодильну вітрину, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат).
3.4. У разі зміни власника тимчасової споруди (при купівлі, спадкуванні, даруванні тимчасової торгової споруди чи реорганізації юридичної особи з розподілом майна між засновниками, виході зі складу підприємства одного із засновників разом з часткою майна) міська рада вносить зміни до рішення щодо розміщення тимчасової споруди. Уповноважений управління вносить інформацію про нового власника в свій реєстр. Новий суб’єкт господарювання, згідно рішення виконавчого комітету (сесії) міської ради, зобов’язаний внести зміну в проектну документацію (паспорта прив’язки) та на право користування земельною ділянкою.
3.5. Зміна рішення щодо розміщення тимчасової споруди надається на підставі заяви нового суб’єкта підприємницької діяльності та копій таких документів:
- нотаріально завірений договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтва про право на спадщину, здачі в оренду об’єкта або акту розподілу майна;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію нового суб’єкта підприємницької діяльності;
- попереднє рішення виконавчого комітету (сесії) міської ради про дозвіл на розташування тимчасової споруди;
- паспорт прив’язки;
- документ, що засвідчує право власності та (або) користування земельною ділянкою;
- довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за земельну ділянку, видана в ДПІ в м. Умані;
- свідоцтво про сплату єдиного податку (при потребі);
- фотофіксація тимчасової споруди на час перереєстрації (фото розміром не менше 9х13 см).
3.6. Для зміни естетичного вирішення тимчасової споруди з ініціативи суб’єкта господарювання, суб’єкт звертається в управління містобудування та архітектури з письмовою заявою та проектними пропозиціями. Якщо зміна естетичного вирішення тимчасової споруди здійснюється в межах історико-культурної заповідної території, проектні пропозиції погоджуються управлінням охорони історичного середовища.
Управління містобудування та архітектури розглядає проектні пропозиції та вносить зміни до паспорта прив’язки, які погоджуються в управлінні містобудування та архітектури та скріплюються печаткою.
3.7. У випадку відмови в погодженні змін, заявникові в місячний термін надсилається мотивована письмова відповідь.
3.8. Дозвіл на встановлення тимчасової споруди в місцях перспективного будівництва чи благоустрою території надається терміном на 3 роки або до початку виконання будівельних робіт.
3.9. У випадку, коли тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, вона переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.
3.9.1. Управління містобудування та архітектури надсилає не пізніше, ніж за два тижні до запланованого перенесення тимчасової торгової споруди, повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання тимчасової споруди на період проведення реконструкції або ремонту.
3.9.2. Перенесення тимчасової споруди можливе також у випадку внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування тимчасової споруди у певному місці.
3.9.3. Нове місце розташування тимчасової споруди визначається управлінням містобудування та архітектури на підставі місцевих правил забудови, з дотриманням передбачених законодавством норм і правил, за погодженням із суб'єктом господарювання та затверджується міською радою.
3.10. Суб’єкт господарювання повинен:
- постійно утримувати прилеглу територію (в радіусі 10 м або до проїжджої частини дороги) в належному санітарному стані;
- біля тимчасової споруди встановити урни для сміття;
- укласти угоду з перевізником на вивіз твердих побутових відходів (згідно норм накопичення);
- під час експлуатації тимчасової споруди дотримуватися вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування;
- після завершення терміну дії дозволу на розташування тимчасової споруди в 30-денний термін демонтувати її, а ділянку, що використовувалась - привести до належного санітарно-технічного стану;
- дотримуватись вимог Закону України “Про мови в Українській РСР” від 28.10.1989р. №8312;
- не встановлювати гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор;
- не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди без попереднього погодження проектної документації;
- виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди або прилеглої території.
3.11. При невиконанні вимог пункту 3.10 цього Положення (накладення 3-ох адміністративних стягнень протягом року), тимчасова споруда підлягає демонтажу в установленому порядку.
3.12. Знесення встановлених згідно із законодавством тимчасових споруд без погодження із суб'єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.
3.13. Знесення встановлених згідно із законодавством тимчасових споруд, суб'єкти господарювання яких не мають дозволу виконавчого комітету міської ради на продовження розташування тимчасових споруд, з відсутнім відшкодуванням втрат від недоотриманя коштів Уманською міською радою за фактичне землекористування, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.

 

4. Самовільно встановлені тимчасові торгові споруди.

4.1. При виявленні органом місцевого самоврядування самовільно встановлених тимчасових споруд виконавчий комітет міської ради приймає рішення про примусовий демонтаж споруди відповідно до Порядку звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані.

 

Секретар ради                                                                А.А.Рибак

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від ________________№______

 

Положення
 про Порядок звільнення земельних ділянок,
що зайняті без правових підстав та належать до комунальної
власності територіальної громади міста Умані

 1. Загальні Положення

Статтею 14 Конституції України передбачено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
При цьому ст. 144 Конституції України встановлено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Умови, підстави та порядок набуття та реалізації права на землю регламентовано земельним законодавством України.
Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.
Статтею 126 Земельного кодексу України передбачено, що право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.
Однак, на території міста Умані існують непоодинокі випадки порушення наведених принципів, зокрема, самовільне захоплення (зайняття) та використання земельних ділянок без належних правових підстав. Такі факти істотно порушують гарантовані матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування, а також вимоги земельного та містобудівного законодавства. Враховуючи специфіку вказаних порушень, їх масовість та очевидний протиправний характер, вказані обставини змушують власника землі діяти адекватно по відношенню до вказаних порушень, захищаючи таким чином інтереси територіальної громади.
Згідно з ч. 1 ст. 16 та ч. 1 ст. 20 Цивільно кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Право на захист особа здійснює на свій розсуд.
Ухвалюючи дане рішення міська рада керується ст. 19 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

 

2. Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Умані

Звільнення зайнятих земельних ділянок проводиться за рішенням виконавчого комітету міської ради.
Підготовка проектів вказаних рішень здійснюється управлінням архітектури і містобудування виконавчого комітету або відділом земельних відносин виконавчого комітету міської ради на підставі приписів, протоколів або постанов інспекції Держархбудконтролю або Облдержземінспекції відповідно, що підтверджують використання земельної ділянки без правових підстав.
Управління, що здійснювало підготовку відповідного проекту рішення, доводить до відома зацікавлених осіб зміст даного рішення та забезпечує його опублікування в газеті «Уманська Зоря».
Звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, здійснюється в місячний термін з моменту прийняття вказаного рішення особами, що використовують земельні ділянки без правових підстава.
У разі невиконання особами, що використовують земельну ділянку без правових підстав, рішень виконавчого комітету міської ради про звільнення таких земельних ділянок, його виконання покладається на відділ комунального господарства міськвиконкому. З метою виконання вказаних рішень міськвиконкому  відділ комунального господарства залучає представників РЕУ, Уманського міського відділу УМВС в Черкаській області, комунальні підприємства, підрядні організації, відповідних спеціалістів тощо. Відділ комунального господарства повідомляє зацікавлених осіб про дату та час проведення заходів по звільненню земельної ділянки.
Виконання рішення виконавчого комітету міської ради здійснюється відділом комунального господарства в десятиденний термін з моменту спливу строку, передбаченого для добровільного усунення порушень особами, що використовують земельну ділянку без правових підстав.
Після проведення заходів щодо звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, відділом комунального господарства виконавчого комітету міської ради складається відповідний акт (про звільнення земельної ділянки; про повернення будівельних матеріалів або іншого майна, що залишилось після звільнення земельної ділянки, особі уповноваженій на їх отримання; про відмову особи, що використовували земельну ділянку без правових підстава, отримати будівельні матеріали або інше майно, що залишилось після звільнення земельної ділянки; про взяття на відповідальне зберігання будівельних матеріалів або іншого майна, що залишилось після звільнення земельної ділянки тощо), який підписується особами, залученими до звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав.
Для забезпечення звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, в міському бюджеті щорічно передбачаються необхідні кошти.

 

3. Порядок врегулювання майнових питань після звільнення самовільно захоплених (зайнятих) земельних ділянок

В ході проведення робіт по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, відділом комунального господарства складається кошторис понесених витрат, який є підставою для пред’явлення вимог до осіб, що використовували земельну ділянку без правових підстава, про стягнення таких коштів.
Будівельні матеріали або інше майно, що залишаться після звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, підлягають поверненню особі, що використовували земельну ділянку без правових підстав, або беруться відділом комунального господарства міськвиконкому на відповідальне зберігання.
Особи, що використовували земельні ділянки без правових підстав, яким підлягають поверненню будівельні матеріали або інше майно, що залишиться після звільнення таких земельних ділянок, зобов’язані оплатити понесені відділом комунального господарства витрати по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, та витрати по зберіганню вказаного майна.
Відділ комунального господарства не пізніше наступного дня після вжиття заходів щодо звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, повідомляє осіб, що використовували земельні ділянки без правових підстав, про вжиті заходи, порядок відшкодування збитків та повернення майна.
Будівельні матеріали або інше майно, що залишилось після звільнення земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, не підлягають поверненню до моменту сплати витрат, вказаних вище, та підлягають збереженню.
Витрати по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, та витрати по зберіганню майна, що залишиться після звільнення таких земельних ділянок, повинні бути сплачені особами, що використовували земельні ділянки без правових підстав, на протязі тридцяти днів з моменту повідомлення про звільнення земельної ділянки.
Витрати по звільненню земельних ділянок, зайнятих без правових підстав, та витрати по зберіганню майна, що залишиться після звільнення таких земельних ділянок, можуть бути відшкодовані шляхом реалізації майна, що залишиться після звільнення таких земельних ділянок, в порядку реалізації стягнення на заставне майно.

 

Секретар ради                                                       А.А.Рибак

Прочитано 12505 разів