Вівторок, 01 січня 2008 15:03

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції

Проблемою, яку пропонується вирішити шляхом приймання рішення про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції, є удосконалення процедури проведення конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності і прийняття рішення про оренду за результатами цього конкурсу. Метою приймання Порядку у новій редакції є більш повне врахування вимог законодавства України і удосконалення процедури конкурсу

Визначена проблема не може бути розв′язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. Діючий Порядок проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затверджений рішенням Уманської міської ради від 24 лютого 2005 року N 4-43/4, не в повній мірі на сьогодні відповідає вимогам законодавства і тому не може використовуватись у такій редакції.
Механізми і заходи для розв'язання проблеми:
Нова редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна передбачає:

  1. обов'язки орендодавця – відділу комунального майна міської ради та балансоутримувача об'єкта оренди при підготовці конкурсу (п.п.4; 5);
  2. врегулювання роботи конкурсної комісії у разі: подання учасником конкурсу неналежно оформлені пропозиції та зобов′язання або неправильні відомості; не укладення договору оренди переможцем конкурсу (п.п.19; 23);
  3. визначення та встановлення учасникам конкурсу розміру гарантій сплати орендної плати у вигляді завдатку та процедуру його сплати і повернення (пп.9.6., п.22);
  4. матеріальна відповідальність переможця конкурсу у випадку не укладення договору оренди (п.23);
  5. встановлення мінімальної пропозиції щодо розміру орендної плати (п.19);
  6. конкретизацію строків здійснення передконкурсних і конкурсних процедур (п.п..5, 6.);
  7. уточнення переліку документів, що подаються для участі у конкурсі (п.9).

Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
Запропонована редакція Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності матиме наслідком збільшення кількості договорів, укладених за результатами конкурсу, і відповідно збільшення надходжень до міського бюджету.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Для приймання нової редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності немає перешкод правового чи економічного характеру.
Вигоди: Зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.
Додаткові витрати не очікуються
Очікувані результати прийняття акта:
Позитивні результати: зменшення кількості документів, які подає орендар для участі в конкурсі; зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.
Негативні результати: застосування діючого Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності не в повній мірі відповідатиме вимогам законодавства і тому не може використовуватися без певних змін та доповнень.
Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.
Показниками результативності запропонованої редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності будуть:

  1. збільшення кількості проведення конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності;
  2. збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету у зв'язку зі збільшенням кількості проведених конкурсів;
  3. зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності нової редакції Порядку здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів. Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.

Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Виконком Уманської міської ради
20300, м. Умань, пл. Леніна,1
електронна: www.uman-rada.qov.ua
телефон: 3 24 13
контактна особа: Коломієць Ніна Василівна

Прочитано 3339 разів