Середа, 25 липня 2012 15:58

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про періодичне відстеження результативності  регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Уманської міської ради від 10.06.2008р. № 3.2-32/5  „Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2006р. №3.5-57/4 „Про затвердження грошової оцінки земель міста Умані”.
Виконавець заходів відстеження:
Фінансове управління Уманської міської ради
Цілі прийняття акта:
- чітке визначення розміру орендної плати за використання квадратного    метру земельної ділянки в межах міста в залежності від функціонального  використання земельної ділянки;
- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок підвищення 
     розміру річної орендної плати за землю у відсотках до грошової оцінки землі в залежності від її функціонального використання.
Строк виконання заходів з відстеження:
Липень  2012 року, період для відстеження 2009 – 2011 роки;
Тип відстеження:
Періодичне відстеження
Методи  одержання результатів відстеження:
Порівняльний аналіз кількості платників, зданої площі в оренду та надходжень до міського бюджету від сплати орендної плати за землю на підставі даних об”єднаної Державної  податкової інспекції, міськрайонного управління Держкомзему, управління Державного казначейства

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання данних:
 Для встановлення кількісних  значень показників результативності регуляторного акта використовувались дані Уманської об”єднаної Державної податкової інспекції, міськрайонного управління Держкомзему, управління Державного казначейства. 
Спосіб одержання інформації:
Письмовий;  щоденні звіти в електронному вигляді.
Результативність дії прийнятого рішення про розміри річної орендної плати за землю в залежності від їх функціонального використання здійснювались за допомогою наступних заходів:
-   моніторингу кількості  платників орендної плати за землю за період  2009 – 2011 роки;
-   моніторингу площі, зданої в оренду Уманською міською радою за  2009-2011 роки;
-   моніторингу надходжень до міського бюджету від сплати орендної  плати за землю за 2009 – 2011 роки.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
1. Показники кількості орендарів, які використовують земельні ділянки на умовах оренди, відповідно по роках:
 
                                                                 Роки
                                                          2009 2010   2011
Кількість орендарів                                 502   534    491
Приріст до попереднього року,  +,- %                 +32     -43
                                                                            106,3   91,9

2. Показники площі земельних ділянок, які здаються в оренду міською 
радою 

                                                                 Роки
                                                            2009      2010   2011
Площа, яка здана в оренду, га                226,9     226,9  226,9
Приріст до попереднього року, +,- %                0         -0,9
                                                                                  100,0      99,6

2. Сума надходжень до міського бюджету від сплати орендної плати за землю відповідно по роках:

                                                                                                 Роки
                                                                                              2009     2010 2011
Сума надходжень орендної плати за землю (тис.грн.)              7701,5    8141,8 8831,7
Приріст до попереднього року,  +,-%                                            +440,3  +689,9 
                                                                                                                    105,7 105,7

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Аналіз кількісних показників орендарів землі та  площі, зданої міською радою їм в оренду та надходжень орендної плати  за землю до міського бюджету за період 2009 – 2011 роки свідчить про їх зростання . У 2010 році проти 2009 року  кількість платників збільшилась на 6,3 відсотка,   площа земельних ділянок залишилась на рівні 2009 року, проте надходження до міського бюджету зросли на 5,7 відсотка за рахунок . Це свідчить про те, що такий податок як орендна плата за землю є ефективним та значним джерелом відтворення ринкової вартості земельних ділянок і містить в собі регулюючі і стимулюючі функції максимального, раціонального та ефективного використання землі. Прийняття рішення міською радою від 10.06.2008р.   № 3.2-32/5  „Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2006р. №3.5-57/4 „Про затвердження грошової оцінки земель міста Умані” в частині ставок має і на сьогодні має позитивний результат. Так,  у 2010 році в порівнянні з 2009 роком, при тій самій  зданій в оренду площі  (226,9 га. у 2009 та 2010 роках), надходження до міського бюджету збільшились у 5,7 рази (8141,8 т.грн. у 2010 році проти 7701,5 т.грн. у 2009 р). У 2011 році проти 2010 року кількість орендарів   та оподаткована площа землі зменшилась  відповідно на 8,1 відсотка (491орендар у 2011р. проти 534 у 2010р.)  та 0,4 відсотка (225,9 га. – 2011 р. проти 226,9га.  – 2010р.), тоді як надходження від оренди землі збільшились на 5,7 відсотка (8831,7 т.грн. у 2011 р. проти 8141,8 т.грн.  – 2010 р.) за рахунок  сплаченої заборгованості орендарями-боржниками.
Висновок:
Прийняття данного регуляторного акта є доцільним та ефективним заходом для поповнення доходної частини міського бюджету і чітко визначає розмір орендної плати відповідно  цільового використання землі, що стимулює розвиток тих галузей, які відповідають основним напрямкам соціально-економічного розвитку міста.

Начальник фінансового управління                 А.В.Петриченко

Прочитано 2285 разів