Четвер, 10 травня 2012 09:24

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» КП «Комунальник»»

1. Вид і назва регуляторного акта:

      Рішення сесії міської ради « Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 12.04.2011р. № (3.9-7/6)

2. Виконавець заходів відстеження:

   Уманське КП «Комунальник»

3. Цілі прийняття акта:

  

Основним завданням прийняття  рішення є коригування раніше затверджених тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, рідких відходів з метою виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в частині формування тарифів з повним відшкодуванням вартості послуг по всім категоріям споживачів. Тобто встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

­       підвищення якості надання послуг;

­       можливість модернізації або технічного переобладнання підприємства за рахунок прибутку;

­       поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у місті.

4. Строки виконання заходів з відстеження:

    12.04.2011 рік по 12.04.2012 року. 

5. Тип відстеження:

  Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження:

   Статистичний, соціологічний.

Аналіз ефективності фактичної діяльності підприємства, рівень росту заключних договорів з населенням приватного сектору, мешканцями ЖБК та ОСББ та РЕУ.

Забезпечення прозорості та доступності структури плати з надання послуг, зокрема створення абонентського відділу та оплата за послуги на дому у мешканців агентами по заключенню договорів з приватним сектором – що збільшило кількість заключних договорів з 67% до 82%  загальної кількості мешканців приватного сектору. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації щодо виконання плану доходів та витрат. На протязі 2011 року рівень відшкодування всіма споживачами підприємства вартості послуг з вивезення твердих побутових відходів виріс та становив 100%.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

   За період дії розпорядження на протязі року  рівень відшкодування всіма споживачами підприємствап вартості послуг з вивезення твердих побутових відходів становив 100%

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

Оцінюючи життєву важливість галузі житлово-комунального господарства, а також складність ситуації, в якій опинилося комунальне підприємство «Комунальник» через збитковість діючих тарифів зв’язку зі стійкою тенденцією до погіршення фінансового стану через поетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати, рівня виплати податків,  зростання цін на ремонтні та паливно-мастильні матеріали.

Низька якість послуг, що надається підприємством, викликає виправдане незадоволення мешканців міста.

Після підняття тарифів на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованих витрат – стабілізувалась  цінова політика, поліпшився  фінансовий стан підприємства, зокрема надходження до міського бюджету з податку на прибуток склали за 2011 рік – 22,2 тис.грн., підприємство змогло надати громадянам послуги в повному обсязі та належної якості для забезпечення належного санітарного стану міста.

Даний регуляторний акт не потребує перегляду .

Директор КП «Комунальник»                                         А.Г.Пишнюк

Прочитано 2243 разів