Субота, 28 квітня 2012 11:40

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту "Про затвердження тарифів на основні платні медичні послуги які надаються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я міста"

1.Вид та назва регуляторного акту : рішення 7 сесії Уманської міської ради УІ скликання  від 12.04.2011р.№ (3.8 – 7/6 ) „Про затвердження тарифів на основні платні медичні послуги які надаються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я  міста”.

2. Назва виконавця заходів з відстеження : відділ охорони здоров’я Уманської міської ради.

3.Цілі прийняття акта:

- ефективне використання наданих повноважень з метою створення сприятливих умов лікувально-профілактичним закладам в частині отримання та використання коштів, які надійшли від наданих послуг;

- покриття фактичних витрат  доходної частини.

   Регуляторний акт  спрямований на врегулювання тарифів на платні послуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами міста громадянам, що їх потребують , а також  зменшення навантаження на бюджет і збільшення надходжень до спеціального фонду.

4.Строк виконання заходів з відстеження : 12.04.2011р. – 31.03.2012 р.

5.Тип відстеження : базове.

6.Методи одержання результатів відстеження : для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувались результативність,, а також способи одержання даних:

          - сума надходжень за платні послуги за 2010 рік, тис.грн.

          - сума надходжень за платні послуги за 2011 рік, тис.грн.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта :

Назва показника   СУМА НАДХОДЖЕНЬ ЗА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ,      Зріст , %

                                                        тис.грн.                                       (2011+Ікв.2012 до  

                                                                                                               2010р.)         

                                         2010 рік              2011 рік      І кв.2012р.

                                                           ( квітень-грудень) 

Лікувально-профі-

лактичні  заклади           2019,7                  1794,6             497,8          113,5

9.Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення  назначених цілей :  Надходження за платні послуги в 2011р. порівняно з 2010р.на 13,5 %.

Прийняття рішення є важливим документом упорядкування відносин  між медичним закладом та пацієнтом в частині забезпечення медичної допомоги в повному обсязі.

Прозорий набір медичних послуг та контрольований вибір пацієнтом правил лікування.

Прочитано 1916 разів