Середа, 23 вересня 2015 16:06

17 вересня 2015 року № 4.5 -74/6 - Про затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2015 - 2020 роки

 a gerb  

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

74 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

17 вересня 2015 року № 4.5-74/6   

Про затвердження міської програми

оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської

молоді на 2015 - 2020 роки

        Відповідно  до пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рішення Черкаської обласної ради від 28.05.2015 р. № 40-1/VI «Про внесення змін до обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2009 - 2015 роки», підпункту 30 пункту 4 Положення про управління праці та соціального захисту населення, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 08.11.2013 року №3.4.-41/6, з метою забезпечення організованого проведення оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і підлітків,

міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську програму оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2015-2020 роки (далі - Програма) згідно з додатком.
 1. Управлінням, відділам, службам міської ради та іншим виконавцям зазначеним у Програмі забезпечити її виконання.
 1. Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.) щорічно, при формуванні та затвердженні міського бюджету, передбачити кошти, виходячи з можливостей, на фінансування заходів, пов’язаних із виконанням Програми.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кирилюк Л.М., управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (Кучер Г.М.) та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Качанова Л. П.) .

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                          О.В. Цебрій

 

 

Додаток 

до рішення міської ради

 17.09.2015 р. № 4.5-74/6                

 

                  Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді 
                              на 2015-2020 роки 

І. Загальні положення

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2015-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно доКонституції України, Сімейного кодексу України, Закону України „Про охорону дитинства”, Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, інших нормативно-правових актів, обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді, Положення про Міністерство соціальної політики України, Положення про управління праці та соціального захисту населення та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення, відпочинку дітей і учнівської молоді в    м. Умань.

Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок. Водночас, стан здоров’я дітей погіршується.

Станом на 01.01.2015 року в місті мешкає 7888 дітей шкільного віку, в тому числі 65 дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, 315 дітей-інвалідів, 1218 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 2502 дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, 72 дітей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. В зв’язку з трагічними подіями в Україні додались нові категорій: діти внутрішньо переміщених осіб та діти загиблих/учасників антитерористичної операції.

Оздоровлення та відпочинок дітей і учнівської молоді під час літніх канікул не тільки сприятиме укріпленню здоров’я та поновленню сил перед початком нового навчального року, а й сприятиме розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового способу життя.

Терміни, які застосовуються в Програмі, вживаються в значенні, наведеному в статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

На території міста в 2014 - 2015 роках працювало 23 дитячих закладів з оздоровлення і відпочинку, з них 1 –  санаторного типу, 22 – з денним перебуванням, в тому числі 3 – з оздоровчою зміною, є нагальна потреба створення оздоровчо – реабілітаційного центру для дітей та підлітків на базі переданих у власність територіальній громаді приміщень в с. Дмитрушки – 2 та збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням.

Крім збільшення фінансування на оздоровлення дітей і учнівської молоді, постало питання про покращення матеріально-технічної бази оздоровчих закладів міста, про фінансування заходів, спрямованих на підготовку медичного та педагогічного персоналу для оздоровчих закладів та поліпшення виховної роботи, розробку та втілення нових масових програм оздоровлення і відпочинку дітей і учнівської молоді.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

         Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді

         Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей і учнівської молоді, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Основні завдання Програми:

 1. покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 2. відкриття оздоровчо-реабілітаційного центру для дітей та підлітків на базі приміщень в с. Дмитрушки-2;
 3. поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та підвищення їх престижу;
 4. зміцнення та підвищення кваліфікації кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 5. розвиток творчих здібностей дітей та молоді, формування здорового способу життя та патріотичне виховання;
 6. удосконалення роботи Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку «Барвограй»;
 7. покращення стану здоров’я та фізичного розвитку дитячого та підліткового населення.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок та інших джерел, не заборонених законодавством, на умовах співробітництва територіальних громад.

Заходи з літнього оздоровлення дітей і учнівської молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюватимуться за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджету, коштів, направлених на утримання об’єктів спільного користування та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту міського бюджету передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

Передбачити кошти на виготовлення проектної документації для приміщення оздоровчо-реабілітаційного центру для дітей та підлітків в с. Дмитрушки – 2, провести капітальний ремонт, реконструкцію за рахунок міського бюджету, інвестиційних проектів, відділу капітального будівництва та управління праці та соціального захисту населення.

Здійснити  необхідні заходи, спрямовані на організацію матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення і відпочинку для надання послуг з оздоровлення і відпочинку, що відповідають вимогам законодавства, у тому числі санітарного.

V. Механізм управління та

контроль за виконанням Програми

Відповідно до пункту 71 Положення «Про Міністерство соціальної політики України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423 та Положення про управління праці та соціального захисту населення, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 08.11.2013 р. №3.4.-41/6 організація та координація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, передбачених Програмою, здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради щорічно до 01 жовтня, а в літній оздоровчій період щомісячно до 20 числа (червень-вересень).

VI.Очікувані результати виконання Програми

         Виконання програми дасть змогу:

 1. Забезпечити рівні права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок.
 2. Створити оптимальні умови для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
 3. Охопити організованим оздоровленням та відпочинком максимальну кількість дітей та учнівської молоді протягом рокута під час літніх канікул.
 4. Надати якісні оздоровчі послуги, покращити стан здоров’я та фізичного розвитку дітей.
 5. Зміцнити матеріально-технічну базу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 6. Розвинути мережу оздоровчих закладів санаторного типу, дитячих центрів, позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, не допускати скорочення їх кількості, перепрофілювання та використання не за призначенням.
 7. Відкрити оздоровчо – реабілітаційний центр для дітей та підлітків на базі переданих у власність територіальній громаді приміщень в с. Дмитрушки – 2.

Виконання програми передбачає здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2015-2020 роки (додається).

VII. ЗАХОДИ

з виконання  міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на  2015 - 2020 роки

з/п

Найменування заходу Джерело фінансування

Вартість

(тис. грн.)

Строк виконання роки Відповідальні за виконання
1 2 3 4 5 6
Організація оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді м. Умань
1. Проводити засідання координаційної ради з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і учнівської молоді, навчальні семінари з питань підготовки до літньої оздоровчої кампанії та підведення її підсумків Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення
2.

Передбачати кошти на оздоровлення дітей та

забезпечити своєчасне фінансування видатків на оздоровлення дітей.

Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
3. Забезпечувати організованими формами відпочинку та оздоровлення максимальну кількість дітей пільгових категорій. Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти
4. Проводити комплексні перевірки дитячих закладів оздоровлення і відпочинку за участю всіх зацікавлених представників з метою визначення готовності до роботи закладів в оздоровчу кампанію та дотримання норм харчування,заключення угод на проведення відомчого мікробіологічного контролю продуктів харчування, проведення профілактики деззаходів. Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, Уманське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Черкаській області
5. Організовувати роботу таборів з денним перебуванням на базі шкіл та забезпечити безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, в тому числі дітей, які виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, дітей, батьки яких загинули, беруть участь в антитерористичній операції або постраждали при її проведенні, дітей соціально незахищених категорій Донецької і Луганської областей з виділених на управління праці та соціального захисту населення і відділ освіти Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти
6. Забезпечувати протягом літнього оздоровчого періоду безкоштовними путівками  для оздоровлення в дитячих санаторіях, оздоровчих таборах дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенної аварії, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, дітей, які виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, дітей, батьки яких загинули, беруть участь в антитерористичній операції або постраждали при її проведенні, дітей соціально незахищених категорій Донецької і Луганської областей. Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ охорони здоров’я
7. Продовжити роботу літнього оздоровчого табору «Мрія» для дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок». Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення
8. Забезпечувати надання організаційно-методичної допомоги дитячим таборам з денним перебуванням на базі шкіл з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культри та туризму, Уманське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Черкаській області
9. Організовувати роботу Центру дозвілля та відпочинку дітей «Барвограй» в літній період:
 1. підготувати дворові, спортивні майданчики для відпочинку дітей в літній період;
 2. організовувати безкоштовне та пільгове відвідування музеїв, виставок для дітей, дендрологічного парку «Софіївка» та проїзду у міському транспорті;
 3. здійснювати широке залучення учнівської молоді до участі в туристичних походах і екскурсіях, спортивних змаганнях, художніх, музичних та інших творчих конкурсах та фестивалях.
Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, Уманський державний педагогічний університет, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж, відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту, відділ освіти, волонтерські організації, відділ житлово -комунального господарства
10. Організовувати проведення міського огляду конкурсу таборів з денним перебуванням на базі шкіл та оздоровчих таборів. Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, Уманське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Черкаській області
11. Організовувати гурткову роботу в таборах з денним перебуванням силами позашкільних закладів та залучати працівників культури мистецтв, фізичної культури і спорту для створення в таборах об’єднань за інтересами, студій, гуртків Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонена законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Відділ освіти, відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту
12. Надання приміщень на умовах договору співробітництва з іншими територіальними громадами Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет,  кошти інших територіальних громад та  інших джерел, не заборонених законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення
13. Здійснювати оздоровлення дітей інших регіонів на умовах договору співробітництва з іншими територіальними громадами та за кошти батьків Бюджети різних рівнів, батьківські кошти та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет, кошти інших територіальних громад, батьківські кошти та інші джерела, не заборонені законодавством 2015-2020 Управління праці та соціального захисту населення
14. Створити веб - сторінку на сайті управління праці та соціального захисту населення щодо оздоровлення та відпочинку Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2015 Управління праці та соціального захисту населення

Організація роботи щодо відкриття оздоровчо – реабілітаційного центру для дітей та підлітків на базі переданих у власність територіальній громаді приміщень в

с. Дмитрушки – 2

1. Виготовлення проектно – кошторисної документації Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 115,2* 2015 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділ капітального будівництва
2. Встановлення електроопалення та ремонт електромереж, водо-каналізаційної системи, забезпечення цілодобовим постачанням води Бюджети різних рівнів, інші джерела, не заборонені законодавством

630,0*

491,2*

110,0*

2015-2016 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділ капітального будівництва
3.  Провести ремонтні роботи переданих приміщень:
 1. заміна вікон,
 2. дверей,
 3. утеплення стін,
 4. зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи
Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством

235,5*

111,5*

180,0*

991,9*

2016- 2020 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділ капітального будівництва
4.  Обладнання адміністративно – лікувальної частини Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 111,7* 2016-2017 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
5. Капітальний ремонтприміщень харчоблоку та господарських споруд Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 1009,8* 2016-2018 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
6.  Облаштування їдальні Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 122,6* 2016-2018 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
7. Придбання автобусу на 27 місць Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 332,0* 2016-2020 Управління праці та соціального захисту населення
8.

 Обладнання приміщень для дозвілля дітей: читального залу, бібліотеки з дитячою художньою та пізнавальною літературою, навчального класу, класу для проведення творчих майстерень та майстер-класів, танцювального залу, також залу для  репетицій та культурно-масових заходів

(закупівля меблів та інвентарю)

Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством 328,4* 2017-2020 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, громадські організації
9. Забезпечити відкриття водного відділення Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2017-2018 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
10. Облаштування підсобних приміщень: пральні, сушки, кімнати для зберігання речей, інвентарю Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2016-2018 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
11. Обладнання спальних місць для дівчаток та хлопчиків окремо, кімнат гігієни Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2017 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління
12. Облаштування території:
 1. волейбольний, баскетбольний, футбольний майданчики;
 2. дитячі бадмінтонні корти,
 3. ігровий майданчик для дітей молодшого шкільного віку,
 4. обладнання майданчику для іпотерапії,
 5. огорожа території.
Бюджети різних рівнів та інші джерела, не заборонені законодавством Міський бюджет в межах виділених асигнувань на галузь, інших джерел, не заборонених законодавством 2017-2020 Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління

* Вартість може бути змінено відповідно до індексу росту цін на момент проведення робіт та закупки обладнання.

Секретар міської ради                                                                  О.В. Цебрій

Кучер Г. М.

Прочитано 1087 разів