Середа, 23 вересня 2015 16:11

17 вересня 2015 року № 4.6-74/6 - Про затвердження міської комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціальн

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

74 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

17 вересня 2015 року № 4.6-74/6   

Про затвердження міської комплексної програми

щодо медичного, соціального забезпечення,

адаптації, психологічної реабілітації,

професійної підготовки (перепідготовки)

учасників антитерористичної операції,

соціального захисту членів їх сімей та

вшанування пам’яті загиблих учасників

антитерористичної операції на 2015-2017 роки

Відповідно до підпунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», постанови Верховної Ради України від 12.05.2015 року № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», доручення голови Черкаської облдержадміністрації від 18.03.2015 року №10-Д за підсумками координаційної наради 16.03.2015 року, обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки, з метою підтримки сімей учасників антитерористичної операції,

 міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську  комплексну програму  щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (далі - Програма) -  додається.

 2. Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.) при формуванні та перегляді міського бюджету передбачати кошти на покриття витрат, пов’язаних з виконанням заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (Кучер Г.М.) та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Качанова Л.П.).

В.о міського голови,

секретар міської ради                                                          О.В.Цебрій

 

Додаток

до рішення

Уманської міської ради

17.09.2015 р. № 4.6-74/6

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції  на 2015-2017 роки

І. Загальні положення

Міська комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції  на 2015-2017 роки  (далі – Програма) покликана сприяти реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту поранених, загиблих військовослужбовців і учасників АТО, їх сімей та вшанування пам’ятізагиблих, обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту членів їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції  на 2015-2017 роки, відповідних  доручень та розпоряджень голови Черкаської облдержадміністрації

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі документів, копії яких завірені належним чином, долучені до особових справ учасників проведення антитерористичної операції:

1) довідки з військової частини (органу, підрозділу) або підприємств, установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи - учасники антитерористичної операції за формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20 серпня 2014 року № 413, а для працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;

2) оригіналу довідки, що видавалася командиром частини та затверджувалася печаткою до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413; 

3) на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області тощо.

Ця Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на міському рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

ІII. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів міського самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету Програми передбачається досягнути шляхом:

1) надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством;

2) надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг, послуг з професійної реабілітації та працевлаштування;

3) забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі на базі місцевих лікувально-профілактичних закладів;

4) увічнення пам'яті загиблих героїв.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2015-2017 роки.

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування заходів, зазначених у розділі VII, відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел, в тому числі благодійної та спонсорської допомоги.

Учасники антитерористичної операції та їх сім’ї потребують медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки).

Результативний показник Програми - забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину.

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Уманською міською радою  та управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

Організаційне супроводження виконання Програми у 2015-2017 роках здійснюватиме  управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

1) моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними відділами, управліннями та службами Уманської міської ради;

2) надання управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради узагальнених інформацій про хід виконання Програми щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

№ з/п Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування
1 2 3 4 5
1. Соціальна підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції, учасників АТО та їх сімей, осіб, демобілізованих із зони АТО
 

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання родин учасників проведення антитерористичної операції, родин загиблих учасників антитерористичної операції з складанням соціальних паспортів для визначення їх потреб та вживати заходи щодо їх вирішення.

Постійно Управління праці та соціального захисту населення, міськ-районна організація Товариства  Червоного Хреста (за згодою). Не потребує коштів.
 

Здійснювати соціальний супровід сімей учасників антитерористичної операції.

2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення,   міськ-     районна організація Товариства Червоного Хреста (за згодою). Не потребує коштів.
  Забезпечувати надання пільг та переваг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, передбачених чинним законодавством України, перевірити їх право на отримання соціальних допомог, компенсацій, пенсій, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України в м. Умань та Уманському районі(за згодою). Кошти державного, обласного, міських бюджетів.
  Забезпечувати надання додаткової пільги для 100 % відшкодування вартості оплати житлово-комунальних  послуг (електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот ) в межах норм споживання та абонентної плати за користування квартирним телефоном та радіоточкою  родинам учасників антитерористичної операції, сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на Сході України. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління.

Міський бюджет.

           

  Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції, які потребують лікування, членам їх сімей та сім’ям загиблих учасників АТО, які опинилися в складних життєвих обставинах. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення.

Міський бюджет,

інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Забезпечувати відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції в східних регіонах України особам, які здійснили поховання, в розмірах середньої вартості безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги  перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни в області та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року № 1963 «Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною».

2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління. Міський бюджет
  Надавати допомогу в  організації та проведенні поховання сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції та померлих в результаті поранення. 2015-2017 роки

Уманський  об'єднаний міський військовий комісаріат (за згодою).

Підприємства, установи різних форм власності, волонтери(за згодою).

Джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати першочерговим санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни  з числа учасників антитерористичної операції. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Державний бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати надання послуг з професійної реабілітації інвалідам, з числа учасників антитерористичної операції, шляхом здобуття ними робітничих професій за ліцензією Міністерства освіти і науки України в Центрі професійної реабілітації інвалідів. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Державний бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством.
  Сприяти першочерговому забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації учасників антитерористичної операції, в тому числі через пункт прокату Центру соціальних послуг та залучення спонсорської допомоги.  2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення.

Державний бюджет,

інші джерела, не заборонені законодавством.

  Забезпечувати надання учасникам антитерористичної операції послуг з соціальної адаптації, соціально-побутової, соціально-медичної, соціально-психологічної, психотерапевтичної реабілітації в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь, інші джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати оздоровленням та відпочинком дітей учасників антитерористичної операції в дитячих оздоровчих закладах, в тому числі в літньому оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».  2015-2017 роки

Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти.

Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь, інші джерела, не заборонені законодавством.
  Виявляти та здійснювати облік учасників  антитерористичної операції, членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, виконавчий комітет Уманської міської ради. Не потребує коштів.
  Вирішувати питання щодо створення в м. Умань житлового фонду соціального призначення для надання житлових приміщень потребуючим учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям. 2015-2017 роки Відділ житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення. Не потребує коштів.
  Забезпечувати надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей психологами Пункту психологічної допомоги при Центрі соціальних послуг за адресою:             вул. Садова, 7/12, а також проводити з ними психокорекційну роботу, психологічні тренінги на базі Реабілітаційного комплексу для людей з особливими потребами. 2015-2017 роки

Управління праці та соціального захисту населення, Уманський  об'єднаний міський військовий комісаріат (за згодою).

.

Не потребує коштів.
  Проводити благодійні акції та збір коштів до цільового фонду Уманської  міської ради для забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, міського фонду соціальної допомоги ім. О.М.Коллонтай для надання допомоги на лікування та проходження реабілітації учасникам антитерористичної операції, придбання їм санаторно-курортних путівок, надання сім’ям учасників антитерористичної операції матеріальної допомоги, продуктів харчування, речей першої необхідності. 2015-2017 роки  Управління праці та соціального захисту населення. Підприємства, установи різних форм власності, волонтери (за згодою). Джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати роботу «гарячої лінії» з питань надання пільг та соціальних гарантій, послуг з реабілітації та медичної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 2015-2017 роки  Управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я. Не потребує коштів.
  Сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій до заходів щодо соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції. 2015-2017 роки

Відділ охорони здоров’я, відділ освіти, управління праці та  соціального захисту населення,

міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста (за згодою).

Джерела, не заборонені законодавством.
  Придбувати житло для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, які потребують житла та перебувають на обліку для поліпшення житлових умов.

2015-2017

роки

Управління праці та  соціального захисту населення,

виконавчий комітет Уманської міської ради.

Державний  бюджет.
  Брати участь у  реалізації учасниками проведення антитерористичної операції права на безоплатну передачу земельних ділянок із земель комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України, які цього потребують.

2015-2017

роки

Відділ з питань земельних відносин. Не потребує коштів.
 

Здійснювати відшкодування коштів для дітей, батьки яких загинули або є учасниками антитерористичної операції в східних регіонах України:

- за харчування в загальноосвітніх навчальних закладах;

-     батьківської плати за харчування в дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів.

2015-2017 роки

Відділ освіти, фінансове управління,

управління праці та соціального захисту населення.

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством.
 

Вести облік сімей учасників антитерористичної операції з внесенням відомостей  про учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

2015-2017 роки

Управління праці та соціального захисту населення.

Не потребує коштів.
  Сприяти встановленню відповідного статусу учасникам антитерористичної операції і членам сімей загиблих в ході проведення антитерористичної операції та призначення, в разі виникнення такого права, їм пенсії. 2015-2017 роки

Уманський  об'єднаний міськийвійськовий комісаріат (за згодою), управління

праці та соціального захистунаселення, управління Пенсійного

фонду України в          м. Умань таУманському районі (за згодою).

Не потребує коштів.
  Порушувати клопотання щодо зарахування на навчання до вищих навчальних закладів на пільгових умовах - поза конкурсомвійськовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Не потребує коштів.
  Залучати волонтерів, благодійників, працівників Товариства Червоного Хреста для надання підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, Уманська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста(за згодою). Джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати позачергове надання соціально-реабілітаційних послуг учасникам антитерористичної операції в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Джерела, не заборонені законодавством.
  Організовувати першочергове обслуговування учасників АТО, які цього потребують, в структурних підрозділах Центру соціальних послуг правління праці та соціального захисту населення. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення. Джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати безкоштовне перевезення в усіх видах міського пасажирського транспорту учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, економічний відділ. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, інші джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати через засоби масової інформації, установи і заклади соціальної сфери, громадські організації інформування населення з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції, родин загиблих в ході проведення антитерористичної операції, вести роз’яснювальну роботу щодо чинного законодавства, рішень міської ради з цих питань. Розповсюджувати інформацію щодо прав громадян на соціальний захист і механізм їх реалізації. 2015-2017 роки Управління праці та соціального захисту населення, відділ з питань внутрішньої політики. Не потребує коштів.
 

Сприяти та здійснювати організаційну роботу у створенні громадських організацій учасників АТО та надавати методичну допомогу у забезпеченні їх статутної діяльності.

2015-2017 роки Уманської міської ради,  управління праці та соціального захисту населення. Не потребує коштів.
2. Медичне обслуговування
  Забезпечувати проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі - демобілізовані військовослужбовці), та направлення демобілізованих військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров’я, на стаціонарне обстеження в КП ”Уманська міська лікарня”. 2015- 2017 роки Відділ охорони здоров’я. Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь.
  Організовувати медичне супроводження демобілізованих військовослужбовців шляхом проведення періодичних медичних оглядів, надання всебічної допомоги таким категоріям осіб у проходженні медико-соціальних експертних комісій. 2015- 2017 роки Відділ охорони здоров’я. Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь.
  Передбачати кошти на пільгове забезпечення учасників бойових дій, з числа учасників проведення антитерористичної операції зубопротезуванням,  слухопротезуванням.  2015- 2017 роки Відділ охорони здоров’я. Обласний та місцевий бюджети, в межах асигнувань, виділених на галузь.
  Забезпечувати надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я.

2015- 2017

роки

Відділ охорони здоров’я. Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь.
  Залучати фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу у фізіовідділеннях  КП”Уманська міська лікарня.

2015- 2017

роки

Відділ охорони здоров’я. Міський бюджет, в межах виділених асигнувань на галузь.
3. Сприяння працевлаштуванню
  Забезпечувати проведення адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх звернення до центру зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій,  залучення до самозайнятості, надання профорієнтаційних послуг. 2015-2017 роки Уманський міський центр зайнятості. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 

Залучати осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та знаходяться на обліку в центрі зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно-корисну спрямованість, з метою тимчасового працевлаштування. 

2015-2017 роки Уманський міський центр зайнятості. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, міський бюджет, кошти підприємств, організацій, установ.
  Сприяти учасникам АТО, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, в підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки. 2015-2017 роки Уманський міський центр зайнятості. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
  Створювати інформаційні пункти, куточки служби зайнятості щодо сприяння працевлаштування учасників АТО в установах, організаціях, що надають допомогу цим категоріям. 2015-2017 роки Уманський міський центр зайнятості. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
4. Освіта
  Забезпечувати безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - дітей осіб, демобілізованих із зони АТО. 2015-2017 роки Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення. Міський, обласний  бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством.
  Забезпечувати безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей осіб, демобілізованих із зони АТО. 2015-2017 роки Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення. Міський бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством
  Звільняти дітей загиблих учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму ,  відділ у справах сім’ї та молоді , відділ з питань фізичної культури і спорту. Не потребує коштів.
  Першочергово влаштовувати до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, в яких один з батьків-військовослужбовців знаходиться у зоні АТО. 2015-2017 роки Відділ освіти. Фінансування не потребує.
  Здійснювати психолого - педагогічий супровід дітей шкільного віку із сімей загиблих учасників антитерористичної операції. 2015-2017 роки Відділ освіти. Фінансування не потребує.
 

Сприяти працевлаштуванню учасників АТО у навчальних закладах при  наявності  педагогічної освіти та вакансій.

2015-2017 роки Відділ освіти. Фінансування не потребує.
  Залучати осіб, демобілізованих із зони АТО до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів. 2015-2017 роки Відділ освіти. Фінансування не потребує.
5. Культурно-мистецькі заходи
  Звільняти дітей учасників АТО, які загинули під час виконання службових обов’язків від сплати за навчання у школах  естетичного виховання міста. 2015-2017 роки

Відділ культури і туризму.

Фінансування не потребує.
  Залучати до участі у культурно-мистецьких акціях, виставках, концертах, виставах, інших заходах громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей.

2015-2017 роки

Відділ культури і туризму. 

Фінансування не потребує.
  Залучати  громадські організації учасників АТО та активних громадян, демобілізованих із зони АТО до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму. Фінансування не потребує.
6. Патріотичне виховання молодого покоління
  1.  

Залучати учасників антитерористичної операції до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи з нагоди:

- річниці Збройних Сил України;

- дня Перемоги;

- дня Захисника України;

- дня Національної Гвардії України.

2015-2017 роки

Відділ освіти.

Фінансування не потребує.
  1.  
Організовувати зустрічі учнів, студентів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу. 2015-2017 роки

Відділ освіти, відділ культури і туризму.

Фінансування не потребує.
  1.  
Організовувати співпрацю з громадськими організаціями учасників АТО щодо патріотичного виховання молоді. 2015-2017 роки

Відділ освіти, відділ культури і туризму, 

громадські організації міста .

Фінансування не потребує.
7. Вшанування пам’яті загиблих та збереження історичної пам’яті про земляків - героїв - учасників антитерористичної операції
  1.  
Сприяти встановленню на території міста пам’ятних знаків, меморіальних дощок загиблим учасникам антитерористичної операції. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму, підприємства і установи міста. В межах фінансових можливостей.
  1.  
Розглядати пропозиції громадськості щодо перейменування вулиць, парків, скверів міста з метою увічнення пам’яті про загиблих героїв. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму. В межах фінансових можливостей міського бюджету.
  1.  
Створювати у музейних, бібліотечних закладах тематичні виставки, експозиції, у тому числі фотовиставки, присвячені героїзму учасників антитерористичної операції. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму В межах фінансових можливостей.
  1.  
Надавати закладами культури міста можливість безоплатного відвідування  членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції  культурно-просвітницьких заходів. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму Фінансування не потребує.
  1.  
Сприяти присвоєнню вулицям міста імен героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України. 2015-2017 роки Відділ культури і туризму. Фінансування не потребує.
           

Секретар Уманської міської ради                                                                                                      О.В.Цебрій

Кривенко О.В.

 

Прочитано 1001 разів