Середа, 11 листопада 2015 13:06

06 листопада 2015 р. №3-78/6 - Про виконання постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 02.06.2015 справа № 823/1122/15

 

a gerb

У М А Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

VI скликання

78 сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

06 листопада 2015 р.  №3-78/6

Про виконання постанови Черкаського                                                                        

окружного адміністративного суду від

02.06.2015 справа № 823/1122/15

        Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 02.06.2015 року справа № 823/1122/15  зобов’язано Уманську міську раду повторно розглянути в порядку, спосіб, за формою  та в строки, що визначені діючим законодавством України, постанову апеляційного суду Черкаської області від 27.03.2015 року у справі № 701/152/15-п, якою Цебрія О.В. притягнено до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, та прийняти рішення в межах власних повноважень відповідно до вимог чинного законодавства.

14.10.2014 року Верховною Радою України був прийнятий  Закон України «Про запобігання корупції» №1700-VII (далі Закон №1700-VII). Закон №1700-VII був опублікований в газеті «Голос України»25.10.2014 року  № 206. Пунктом 1 розділу ХІІІ Закону №1700-VII  вказано, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Відповідно цей  Закон    №1700-VII ввівся в дію 26.04.2015 року.

Відповідно допідпункту 1 пункту 4 розділу ХІІІ Прикінцевих положень Закону №1700-VII - Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" втратив чинність. Також,цим Законом було внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших Законів України.

Відповідно до частини 1статті  65  Закону №1700-VII - за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першійстатті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Згідно з частиною 4 статті 65 Закону №1700-VII- обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом. Відповідно до статті 8 Конституції України – Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Відповідно до статті 58 Конституції України – Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Так, згідно абзацу 3 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України   № 1-рп/99 від 09.02.1999  року  – Конституція України, закріпивши частиною першою статті   58   положення щодо неприпустимості зворотної дії   в  часі законів   та   інших нормативно-правових актів,  водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках,  коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи,  що  є  загальновизнаним принципом права. Тобто, щодо юридичної відповідальності застосовується новий  закон чи інший  нормативно-правовий  акт,  що пом'якшує або скасовує відповідальність особи  за  вчинене правопорушення під  час  дії нормативно-правового акта, яким визначались поняття правопорушення і відповідальність за нього. Відповідальність можлива лише за наявності в законі чи іншому нормативно-правовому  акті визначення правопорушення,  за яке така юридична відповідальність   особи  передбачена,   і   яка   може реалізовуватись у формі примусу зі сторони уповноваженого державою органу.

Враховуючи те, що Законом № 1700-VII фактично пом’якшено (скасовано) дисциплінарну відповідальність з підстав притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та в рішенні апеляційного суду Черкаської області від 27.03.2015 року не вказано про обмеження відносно Цебрія О.В. щодо заборони йому займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності,   то в розрізі статті 58 Конституції України , Закону № 1700-VII та статті 148 Кодексу законів України про працю притягнення Цебрія О.В. до дисциплінарної відповідальності  буде суперечити вимогам чинного законодавства.

Відповідно до статті 19 Конституції України – правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті  25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, статті 148 Кодексу законів України про працю,

міська рада ВИРІШИЛА:

1.Відмовити у притягнені до дисциплінарної відповідальності    в.о. міського голови, секретаря міської ради Цебрія Олександра Володимировича.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, захисту прав громадян, законності та правопорядку (Середа О.І.) та юридичний відділ виконавчого комітету Уманської міської ради (Гришак А.М.).

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                    О.В.Цебрій

 

Прочитано 1057 разів