Середа, 30 грудня 2015 05:29

25 грудня 2015 року № 4-3/7 - Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року

 

 

a gerb

Уманська міська  рада

VІІ скликання

    3 сесія

25 грудня 2015 року № 4-3/7  

                                             

Про  виконання міського

бюджету за 9 місяців 2015 року

 

            Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року, міська рада відмічає, що протягом звітного періоду робота управлінь і відділів міської ради, керівників підприємств та організацій міста  була направлена на вирішення питань в економіці, соціально-культурній та інших сферах життєдіяльності міста, на забезпечення  виконання  програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2015 рік.    

         За 9 місяців 2015 року до міського бюджету мобілізовано  343288,6 тис.грн. доходів,  з них: 307102,0 тис.грн. платежів до загального фонду (106,7 відсотка до уточненого плану), та 36186,6 тис.грн. - до спеціального фонду (109,3 відсотка).

         В складі надходжень загального фонду власні та закріплені доходи складають 106169,5 тис.грн., дотації з державного бюджету – 11532,0тис.грн., субвенції з бюджетів усіх рівнів – 189400,5 тис.грн.

         Забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень, крім екологічного податку (невиконання 3,1 тис.грн.). Понад план звітного періоду  надійшло 6653,7 тис.грн. Досягнуто зростання доходів проти відповідного періоду минулого року  на суму 49 834,3 тис.грн., темп росту  188,5 відсотків.

План з  надходжень офіційних трансфертів виконаний на 97,6 відсотка з причини  недофінансування  деяких  субвенцій  з  бюджетів різних рівнів  на суму 4934,1 тис.грн.

            Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі  334940,8 тис.грн., в тому числі  загального фонду  в сумі  291468,9 тис.грн.,   спеціального  – 43471,9 тис.грн.  Рівень виконання загального фонду міського бюджету, з урахуванням внесених змін, становить 93,4  відсотка.

           Незважаючи на труднощі, що супроводжували виконання міського бюджету, вживалися заходи щодо виконання основних зобов’язань  бюджету - виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення  розрахунків за  спожиті енергоносії головним чином за рахунок спрямування на цю мету додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, а саме  коштів вільного залишку, нерозподілених видатків та перевиконання доходної частини бюджету.

         На кінець звітного періоду збережено оборотну касову готівку у сумі 20,0 тис.грн., що відповідає  рівню, затвердженому з початку року.

          

Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат, на які було спрямовано 280717,3 тис.грн., або 96,3  відсотка від  загального обсягу здійснених  видатків.

          Таким чином, із загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету  спрямовано  на заробітну плату з нарахуваннями  144278,2 тис.грн., або 95,3 відсотка від призначень звітного періоду та 75,3 відсотка від обсягу власних видатків; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 1433,7 тис.грн., або  87,4 відсотка;  продуктів харчування – 6079,9  тис.грн. -  96,5  відсотка; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  – 28015,1 тис.грн. – 93,6  відсотка; на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  130,5 тис.грн. –  81,6 відсотка;  на соціальне забезпечення  (КЕКВ 2700) -  99959,3 тис.грн. -   95,3  відсотка; дослідження, розробки та окремі заходи з реалізації державних програм – 766,2 тис.грн. -  43,8 відсотка.

Дотримано соціальну орієнтованість бюджету. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 94,3 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, або 274728,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені у сумі 43471,9 тис.грн., у їх складі :

            -     видатки  бюджетних установ за рахунок  власних  надходжень – 10610,0 тис.грн.;

-  видатки на проведення робіт, пов’язаних з  ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста –  за рахунок залишку коштів дорожнього фонду на початок року – 32,4 тис.грн.;

            -   видатки цільових фондів, утворених міською радою – 1045,3тис.грн.;

            -  видатки бюджету розвитку – 16242,6 тис.грн., з них капітальні видатки – 13684,3 тис.грн., будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг – 2369,3 тис.грн.; природоохоронні заходи – 75,6 тис.грн., проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу – 38,4 тис.грн., на виконання програми мобілізаційної готовності та мобілізації – 75,0 тис.грн.

           -      видатки фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишків на початок року - 18,8 тис.грн.;

           -   видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або      погоджувалися органами   державної влади чи місцевого самоврядування  -   15241,3 тис.грн.

       - на поповнення статутних капіталів суб”єктів господарювання -  підприємств комунальної форми власності (КП «Уманьводоканал», РЕУ -1,2,3) спрямовано 281,5 тис.грн.

            У звітному періоді із міського бюджету  пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла не надавались за відсутністю потреби. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 8,6 тис.грн.

           

Для забезпечення своєчасного проведення основних витрат бюджету – виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії  використовувались всі,  можливі  для цього, джерела. На цю мету протягом звітного періоду було залучено та погашено  21481,0 тис.грн. казначейської короткотермінової позики.

           Заробітна плата працівникам освіти та охорони здоров’я виплачувалась за рахунок освітньої та медичної субвенцій – у межах їх надходжень, а також за рахунок додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, що дало змогу виплатити її у гарантованих державою розмірах та з урахуванням індексації. Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати у міському бюджеті  станом на 01.10.2015 р. відсутня.

             В той же час у міському бюджеті існує ряд не вирішених  проблем.

Станом на 01.10.2015 року у міському бюджеті рахувалась незабезпеченість в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ у сумі 22,5 млн.грн. та 12,3 млн.грн -  з проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

Але, з урахуванням  виконання заходів щодо економії бюджетних коштів бюджетними установами та спрямування протягом року додаткових коштів міського бюджету на покриття дефіциту із заробітної плати та енергоносіїв,  без джерел покриття очікується  незабезпеченість видатків, пов’язаних з   розрахунками за енергоносії загальноосвітніх шкіл, НВК та закладів охорони здоров’я в сумі 9,4 млн.грн.

Головні розпорядники коштів міського бюджету недостатньо вживають заходів для приведення своїх витрат до можливостей бюджету - наприклад шляхом скорочення вакантних посад, раціонального об’єднання закладів, мінімально залучаються кошти спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) на фінансування спожитих енергоносіїв, що дало б змогу зменшити навантаження на загальний фонд міського бюджету та дефіцит коштів на цю мету.

Станом на 01.10.2015 року  рахується недоїмка до загального фонду міського бюджету  у сумі 2 586,2 тис.грн., до  спеціального – 8,4 тис.грн.

Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України,

міська рада вирішила:

          Інформацію виконавчого комітету міської ради про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року взяти до відома (додається).

              Міський голова                                                               О.В.Цебрій

                                       Уманська міська рада

                                         ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

20300 м.Умань, пл.Леніна, 1, тел. (04744) 3-32-33, 3-31-46, 3-80-96

                         факс (04744) 3-49-96;

  №  483/02 від  29.10.2015 р.    

        Уманська міська рада

На №__________________________

 

Про виконання міського бюджету за

9 місяців 2015 року

 ДОХОДИ

За 9 місяців 2015 року до міського бюджету (загальний та спеціальний фонди в цілому) мобілізовано 343 288,6 тис. грн., або 101,4 відс. до завдання звітного періоду та 71,8 відс. до річного прогнозу.

До загального фонду міського бюджету надійшли кошти у сумі 307 102,0 тис. грн., або 100,6 відс. до прогнозних показників 9 місяців 2015 року. В тому числі власні доходи загального фонду виконані в сумі 106 169,5 тис.грн., що становить 106,7 відс. до завдання звітного періоду. Понад план надійшло 6 653,7 тис. грн., проти минулого року ріст таких доходів (в співставних умовах) становить 47 220,4 тис. грн., темп росту – 180,1 відс.(відповідно до фактичних надходжень – ріст надходжень склав 49 834,3 тис.грн., темп росту – 188,5 відс.).

План з надходжень офіційних трансфертів виконаний на 97,6 відс. в зв’язку з ненадходженням субвенцій з бюджетів різних рівнів у сумі 4 934,1 тис. грн., а саме:

-         субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 61,9 тис. грн., або на 3,7 відс.;

-         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1 594,8 тис. грн., або на 2,6 відс.;

-         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 654,0 тис. грн., або на 27,5 відс.;

-         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 15,2 тис. грн., або на 12,1 відс.;

-         інших субвенцій – 137,4 тис. грн., або на 29,3 відс.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 36 186,6 тис. грн., план надходжень на 9 місяців перевиконано на 3 066,4 тис. грн., або на 9,3 відс. До бюджету розвитку міста надійшло 7 941,4 тис. грн., а саме:

-         кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 712,3 тис. грн.;

-         кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 964,1 тис. грн.;

-         кошти від продажу землі – 5886,2 тис. грн.

-         субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – 378,8 тис.грн.

Основним джерелом доходів загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. В загальних надходженнях міського бюджету за 9 місяців 2015 року (без урахування трансфертів) він займає 39,8 відс. Протягом 9 місяців даного податку надійшло 26 688,1 тис. грн., або 107,1 відс. до плану звітного періоду, план перевиконаний на 1 623,2 тис. грн. Темп росту надходжень даного податку (в співставних умовах) становить 113,1 відс. із збільшенням надходжень у сумі 4 896,7 тис. грн.

Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг стану погашення заборгованої заробітної плати. За оперативними даними статистики станом на 01.10.2015 борг мав місце на двох економічно активних підприємствах: філії «Уманська ДЕД» ДП «Черкасиоблавтодор» – 464,4 тис. грн., філії «Уманський райавтодор» ДП «Черкасиоблавтодор» – 146,5 тис. грн. та на одному підприємстві банкруті ДП «Рубін» – 261,0 тис. грн.

Інформація про стан погашення заборгованості надається в міську прокуратуру, територіальну державну інспекцію з питань праці, Уманську об'єднану державну податкову інспекцію.

За 9 місяців 2015 року, проведено 9 засідань тимчасової комісії виконкому міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на які запрошувались керівники підприємств, які мали заборгованість з виплати заробітної плати та зі сплати внесків до Пенсійного фонду.

З початку 2015 року проведено перевірки щодо дотримання законодавства з праці на 30 підприємствах міста.

За наданими управлінням Пенсійного фонду України в м.Умані та Уманському районі списками платників, які зазначили нарахування заробітної плати менше мінімального розміру, встановленого законодавством, членами робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення з початку 2015 року проведено 208 бесід в Уманській ОДПІ з керівниками підприємств із низьким рівнем середньої заробітної плати.

З початку 2015 року проведено 7 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Проведений моніторинг активності сплати до місцевих бюджетів   податку на доходи фізичних осіб показав, що із 700 юридичних осіб, що є податковими агентами із утримання та сплати до   бюджету цього податку,   64 підприємств   та установ  міста ( 9 відсотків загального числа)  за звітний період сплатили 51,6  млн.грн. податку на  доходи фізичних осіб. Для аналізу було взято підприємства із  обсягами сплаченого податку за 9 місяців 2015 року – понад 140 тис. грн..  Вони  забезпечили    73,2 відсотка  загальної суми сплаченого по місту податку (в контингенті) і досягли високих темпів росту до суми  сплаченого у  аналогічному періоді  2014 року податку – 115,5 відсотка, приростивши сплату коштів майже на 7 млн. грн.. При цьому загальні темпи росту сплати податку на  доходи фізичних осіб по місту становлять 113,1 відсотка   на суму 8,2 млн. грн.. Тобто,  левову  частину приросту сплати податку на  доходи фізичних осіб по місту ( майже 85 відсотків) забезпечили  64 податкових агента, з яких 34 – госпрозрахункові підприємства і 30 – бюджетні установи міста .  

Внесок  решти  636  податкових агентів міста ( 91 відсоток загального числа)  становить 18,8 млн. грн. або 26,8 відсотка від всіх надходжень податку. Ними у звітному періоді  досягнуто приросту     до суми  сплаченого  за  9 місяців  2014 р. податку - лише    1,2 млн. грн., темп росту 107  відсотків.   

                                                                                                  Таблиця № 1                                                                                                                 

Д   А   Н   І

про фактичні надходження податку з доходів

фізичних осіб за 9 місяців 2015 року у порівнянні із відповідним періодом 2014 року по найбільших податкових агентах, що є госпрозрахунковими підприємствами міста (контингент)

                                                                                                    

                                                                         (тис.грн.)

№ п/п Назва податкового агента

9 міс.

2015 р.

9 міс.

2014 р.

Відхилен

ня   +; -

Темп,

%

1. ПАТ „Уманьферммаш” 2774,6 2899,7 -125,1 95,7
2. ПрАТ „Технолог” 2658,4 1875,0 +783,4 141,8
3. Уманські енергетичні мережі 2236,6 1952,9 +283,7 114,5
4. ПАТ Уманський завод „Мегомметр” 1416,6 1430,5 -13,9 99,0
5. ПАТ „Вітаміни” 1205,5 729,3 +476,2 165,3
6. КП „Уманьводоканал” 1196,4 954,2 +242,2 125,4
7. КП„Уманьтеплокомуненерго” 1126,5 901,8 +224,7 124,9
8. ПАТ „Уманьгаз” 937,3 734,0 +203,3 127,7
9. ТОВ „АТБ - Маркет” 846,8 563,9 +252,9 неспівставний показник
10. ТОВ „Круїз-Авто” 605,3 623,1 -17,8 97,1
11. ПАТ „Корпорація „Райз” 509,5 108,6 +400,9 в 5 разів більше
12. ПП „Фенікс Агро” 434,1 150,6 +283,5 в 3 рази більше
13. Філія ПАТ„ДПЗКУкраїни” „Уманський елеватор” 352,8 445,8 -93,0 79,1
14.  ЧДУДППЗ „ Укрпошта” 335,3 290,7 +44,6 115,3
15. ПП „Вландер” 324,1 229,1 +95,0 141,5
16 . ПП „Уманський завод залізобетонних виробів 318,4 247,5 +70,9 128,6
 17. ТОВ „Торгова компанія ”Мегаполіс- Україна” 299,5 263,3 +36,2 113,7
18. ПАТ КБ „Приватбанк” 266,9 302,2 -35,3 88,3
 19. ЗАТ Трудовий колектив „Уманьхліб” 266,3 274,4 -8,1 97,0
20. Філія ЧОУ  ПАТ „Держощадбанк України” 265,3 249,0 +16,3 106,5
21. ТОВ „Рост” 262,8 226,4 +36,4 116,1
22. ТОВ „Прудивус” 255,5 235,0 +20,5 108,7
23. ТОВ „Корпорація „Ровекс” 250,9 148,1 +102,8 169,4
24. МПП „Агропромресурси” 234,0 404,8 -170,8 57,8
25. КП „Уманське РЕУ № 3 217,4 216,4 +1,0 100,5
26. Корпорація „Співдружність” 209,7 10,6 +199,1 в 20 разів більше
27. ВКП  у формі ТОВ„Обрій” 203,4 159,1 +44,3 127,8
28. КП „ВЖ РЕУ-1” 198,8 214,5 -229,8 89,4
29. Філія „Уманська ДЕД” 195,2 182,0 +13,2 107,3
30. ВЖ РЕУ - 2 190,9 151,3 +39,6 126,2
31. ДП „Черкасистандарт-метрологія” 188,6 168,3 +20,3 112,1
32. ТОВСофіяМенеджментСолюшенд 168,5 67,4 +101,1 в 2,5 рази більше
33. ТОВ „Уманьпиво” 167,0 150,0 +17,0 111,3
34. ПП „Сант” 140,7 67,0 +73,7 в 2 рази більше
  РАЗОМ: 21229,6 17626,5 +3603,1 120,4
  Питома вага у всіх надходженнях податку (відс.) 30,1 28,2 +1,9  
  Загальна сума сплаченого по місту податку 70458,8 62298,3 +8160,5 113,1

Всіма виділеними у списку № 1 найбільшими госпрозрахунковими підприємствами міста забезпечено надходження до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб  в сумі 21,2 млн. грн., що більше    на 3,6  млн. грн.  або на 20,4 відсотка  проти аналогічного періоду  2014 року. Частка  їх внеску становить 30,1 відсотка  до загальних надходжень ПДФО по місту.

Не забезпечили темпів росту 8 підприємств, від’ємні відхилення яких разом становлять майже 0,5 млн.грн., в тому числі і очільник першого списку  - ПАТ „Уманьферммаш” – 125 тис. грн., або у відсотках зі знаком мінус – 4,3 відсотка. Його внесок    до бюджету міста та області за 9 місяців  2015 року у вигляді податку на доходи фізичних осіб становив 2,8 млн.грн., або  4   відсотка всієї сплати по місту.    Фінансові труднощі  складаються на підприємстві уже протягом 3-х років. У зв’язку із скороченням обсягів виробництва та реалізації продукції, чисельності працюючих і зменшенням фонду  оплати праці,  встановилася тривала тенденція до  спаду у сплаті                                                                                                                                                                                      податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні із аналогічним періодом 2012 року  недонараховано 1,6 млн.грн. податку (2774,6 тис. грн. проти 4375,8 тис.грн.) , або знижено надходження на 63 відсотка . 

 Разом із ПАТ „Уманьферммаш” від’ємне відхилення у сплаті ПДФО  мають ще 7 великих підприємств на загальну суму 361,6 тис. грн. з причин, пов’язаних із тими ж тенденціями до спаду обсягів робіт (послуг), чисельності працюючих, фонду оплати праці. Це такі як :

МПП  „Агропромресурси”                                         -  170,8 тис.грн.;

Філія ПАТ „ДПЗК України Уманський елеватор”    - 93,0 тис.грн.; 

ПАТ  КБ  „Приватбанк”                                               - 35,3 тис.грн.;

КП „ВЖ РЕУ- 1”                                                           - 22,7  тис. грн.;

ТОВ „Круїз-Авто”                                                        - 17,8 тис.грн.;

ПАТ „Уманський завод „Мегомметр””                     - 13,9  тис.грн.;

ЗАТ „Трудовий колектив”Уманьхліб””                     - 8,1 тис.грн..                    

Є ще ряд госпорганів - юридичних осіб, що не ввійшли  до списку №1 звітного періоду 2015 року, хоча входили до рейтингу  2014 року і попередніх років, значно зменшивши  обсяги  сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 572,8  тис.грн.  Це  такі, як :                                                                    зменшення до 9 міс. 2014 р. (тис.грн.)

              ТОВ „Фудмаркет”                                    -  152,0

              ТОВ „Дієса”                                            - 137,5

              КП „Комунальник”                                  -   78,0

              ТОВ „Кулінарія Плюс”                              -   59,5

              УФ ТОВ „Кампус Котон Клаб”                   -   46,5

              ПП „Газполімеркомплект”                         -   17,7 

              СП ТОВ Аптека „Ілліч-Фарм”                     -   16,7    

              ДП „Уманський консервний комбінат”  -  14,4

              ВК ТОВ „Нева”                                         -  13,1

             Уманська аптечна база                              -  12,3

            Філія”Уманський райавтодор”                     -  12,0

             Уманська філіяТОВ”Нова пошта”                -   6,0

             ТОВ „Уманчанка”                                       -  4,0

             ТОВ „ЕТЦПЗ”                                             -  3,3

 Необхідно підкреслити, що у місті знову повторюються такі дії окремих великих супермаркетів, які направлені на уникнення сплати податків та обов’язкових платежів за місцем розташування таких об’єктів, звичайно, використовуючи недосконалості діючого законодавства.  Так, уже минає 3 роки (2013-2015 р.р.) як „обнулилися” будь які надходження податків від супермаркету „Фуршет” (юридична особа ДП „Гарантія-Маркет”) і намітилася та ж тенденція у другого -  „Велика кишеня” (юридична особа ТОВ „Фудмаркет”).  Першим супермаркетом за 6 років (2007-2012 р.р ) було сплачено до бюджету майже 2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та близько 5 млн.грн. – внесків до Пенсійного фонду. Другим за 5 не повних  років (червень 2010-2014 р.р.) сплачено до бюджету майже 1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб і відповідно сплачувалися внески до ПФ, а за 2015 рік – нуль.    

Отже, недобір доходів місцевого бюджету у вигляді податку на доходи фізичних осіб названими вище податковими агентами (понад  1млн.грн.) компенсовано іншими крупними платниками, які і забезпечили високі темпи росту  у сплаті податку по списку № 1 – 120,4 відсотка, що значно перевищує загальні темпи росту сплати ПДФО по місту -   113,1 відсотка (на 7,3 відсоткових пункта).    Це такі як :

ПрАТ „Технолог”                              + 783,4 тис.грн.;

ПАТ „Вітаміни”                                  + 476,2 тис.грн.;

ПАТ „Компанія „Райз”                       + 400,9 тис.грн.;

Уманські енергетичні мережі           + 283,7 тис.грн.;

ПП „Фенікс Агро”                              + 283,5 тис.грн.;

ТОВ „АТБ  Маркет”                           + 252,9 тис.грн.;

ПАТ „Уманьгаз”                                 + 203,3 тис.грн.;

Корпорація „Співдружність”             + 199,1 тис.грн.

Разом, перелічені  8  податкових агентів, забезпечили приріст у сплаті ПДФО  у порівнянні із 2014 роком (9 місяців) на 2883 тис. грн..

Другий, виділений  для аналізу список  № 2, складається із                   30 бюджетних установ  міста, які  разом   забезпечили надходження до консолідованого бюджету  30,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що більше на 3,2 млн. грн.  або на 11,8 відсотка до аналогічного періоду  2014 року .   Частка  їх внеску становить 43,1 відсотка  до загальних надходжень ПДФО по місту, що нижче на 0,5 відсоткових пункта відносно внеску аналогічного періоду минулого року                  

  Таблиця № 2

Д   А   Н   І

про фактичні надходження податку з доходів фізичних осіб

за 9 місяців 2015 року у порівнянні із відповідним

періодом 2014 року по найбільших податкових агентах, що є бюджетними установами  міста ( контингент)

                                                                                         (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ п/п Назва податкового агента 9 міс. 2015р. 9 міс. 2014 р.

Відхиле

ння  +; -

Темп,

  %

1. Відділ освіти 6753,9 6297,3 +456,6 107,3
2. Відділ охорони здоров’я разом із міською лікарнею та стоматполіклінікою

5156,4

4087,0

+1069,4

126,2

3. Уманський державний педагогічний університет 4083,5 3680,8 +402,7 110,9
4. Уманський національний університет садівництва 2646,5 2417,8 +228,7 109,5
5. Управління праці та соціального захисту населення 1079,0 785,2 +293,8 137,4
6. Уманський гуманітарно–педагогічний коледж 827,8 850,2 -22,4 97,4
7. Відділ культури і туризму 799,1 628,7 +170,4 127,1
8. В/ч А-2012 796,7 595,9 +200,8 136,7
9. Агротехнічний коледж УДАУ 716,2 639,7 +76,5 112,0
10. НДП „Софіївка” 690,8 679,1 +11,7 101,7
11. Уманська виправна колонія   № 129 666,2 534,1 +132,1 124,7
12. Уманське музучилище 579,8 575,8 +4,0 100,7
13. Уманський МВ  УМВС України в Черкаській області 557,9 556,8 +1,1 100,2
14.  В/ч А - 2614 543,5 493,7 + 49,8 110,1
15. В/ч А - 1912 464,3 400,3 +64,0 116,0
16. Управління Пенсійного фонду України в м.Умань та Уманськ. р-н 

399,3

360,9

+38,4

110,6

17. Уманський медичний коледж 394,2 369,1 +25,1 106,3
18. ДНЗ „Уманський професійний аграрний ліцей” 388,7 348,3 +40,4 111,6
19. КЗ „Уманський НРЦ ” 379,2 358,1 +21,1 105,9
20. Уманська ОДПІ 354,6 412,5 -57,5 86,0
21. ДНЗ ”Уманський професійний ліцей” 283,3 262,8 -20,5 92,2
22. Уманський міськвиконком 274,6 238,3 +36,3 115,2
23. Уманський РВ   УМВС 254,1 313,5 -59,4 81,1
24. Районний відділ освіти 228,2 204,9 +23,3 111,4
25. Прокуратура Черкаської обл. 217,9 248,4 -30,5 87,7
26. ДПРУ - 14 217,2 196,1 +21,1 110,8
27. Головне управління юстиції в Черкаській області 187,6 201,1 -13,5 93,3
28. Уманська дослідно-селекційна станція 157,8 163,3 -4,5 97,2
29. Уманський міський Центр зайнятості 152,3 154,7 -2,4 98,4
30. Райдержадміністрація 136,6 137,6 -1,0 99,3
  Разом: 30387,2 27192,1 +3195,1 111,8
  Питома вага у всіх надходженнях податку  (відс.) 43,1 43,5 -0,4  
  Загальна сума сплаченого по місту податку 70458,8 62298,3 +8160,5 113,1

У другому списку бюджетних  установ міста, як завжди,  лідером  є  відділ освіти – сплачено 6,8 млн. грн., або 10 відсотків всіх надходжень податку. Наступним  у рейтингу є    відділ охорони здоров’я разом із міською лікарнею і стоматполіклінікою,  якими сплачено 5,2 млн. грн., або 7 відсотків  всіх надходжень податку по місту.  

Незначні від’ємні відхилення у порівнянні із сплатою за 9 місяців 2014 року в сумі  211,7 тис.грн. спостерігаються у 9-ти податкових агентів.   Причина  - зменшення обсягів фінансування на заробітну плату за рахунок різних видів надбавок, стимулюючих виплат та, часткового, скорочення чисельності працюючих.

 Другим по вагомості джерелом доходів міського бюджету є місцеві податки і збори. У надходженнях міського бюджету (без урахування трансфертів) вони займають 28,7 відс. За 9 місяців 2015 року фактичні надходження місцевих податків і зборів становлять 30 523,6 тис.грн., або 105,8 відс. до плану звітного періоду, понад план надійшло 1 678,6 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року (в співставних умовах), спостерігається збільшення надходжень на 9 811,6 тис. грн., або на 47,4 відс. Основною причиною збільшення надходжень місцевих податків і зборів є ріст надходжень з орендної плати за землю, земельного податку та єдиного податку.

Так, за 9 місяців 2015 року надходження орендної плати за землю склали 9 558,5 тис. грн., або 109,3 відсотка до завдання звітного періоду. Проти відповідного періоду минулого року (в співставних умовах), спостерігається збільшення надходжень на 3 363,2 тис. грн., або на 54,3 відс.

Надходження земельного податку за 9 місяців склали 2 907,1 тис. грн., або 102,1 відсотка до завдання звітного періоду. Проти відповідного періоду минулого року (в співставних умовах), спостерігається збільшення надходжень на 1093,1 тис. грн., або на 60,3 відс.

Протягом 9 місяців 2015 року до міського бюджету надійшло 15 384,6 тис. грн. єдиного податку, або 104,0 відс. до завдання звітного періоду. Проти відповідного періоду минулого року (в співставних умовах), спостерігається збільшення надходжень на 3 587 тис. грн., або на 30,4 відс.

Третім вагомим джерелом доходів міського бюджету є акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Питома вага цього податку у надходженнях міського бюджету (без урахування трансфертів) становить 27,5 відс. Протягом 9 місяців 2015 року до міського бюджету надійшло 29 202,5 тис. грн. даного податку, або на 11,2 відс. більше завдання звітного періоду, план перевиконано на 2 940,8 тис. грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг за 9 місяців склали 2 011,1 тис. грн., план надходжень звітного періоду перевиконано на 240,7 тис. грн., або на 13,6 відс. У надходженнях міського бюджету (без урахування трансфертів) вони займають 1,9 відс.

Державне мито також відносяться до активних бюджетоутворюючих джерел надходжень всього фінансового ресурсу міського бюджету (1,4 відс. у власних доходах). Його надходження становлять 1481,0 тис. грн., або 108,3 відс. до плану звітного періоду.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження державного мита збільшились на 1 112,9 тис. грн., або майже у 4 рази.

Також одним із значних джерел надходжень міського бюджету є надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності. Даного платежу надійшло 347,2 тис. грн., що більше від прогнозу на 2,6 тис. грн., або на 0,8 відс. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності зросли на 91,3 тис. грн., або на 35,7 відс.

На наповнення доходної частини бюджету значно впливає дотримання суб’єктами господарювання бюджетної та податкової дисципліни.

Станом на 01 жовтня 2015 року податковий бог по платежах до зведеного бюджету становить 6 686,8 тис. грн., в т. ч. до місцевого бюджету – 2 897,9 тис. грн. В порівнянні з початком року податковий борг до зведеного бюджету збільшився на 557,6 тис. грн., до місцевого бюджету – на 914,0 тис. грн.

Порівняно з початком року забезпечили ріст податкового боргу наступні підприємства: ДП «Уманський консервний комбінат» – 442,5 тис. грн., ДП «Рубін» – 75,8 тис. грн., ПП фірма «Кодак» - 144,2 тис. грн. та інші, а також фізичні особи-підприємці та платники земельного податку.

Недоїмка по податках і зборах загального фонду міського бюджету становить 2586,2 тис. грн., в тому числі:

-    із податку та збору на доходи фізичних осіб – 371,2 тис. грн. (14,4 відс. до загальної суми недоїмки), недоїмки рахується за фізичними особами;

-    із земельного податку – 131,8 тис. грн. (5,1 відс.), найбільшими боржниками є: ДП «Уманський ЛГЗ» – 28,4 тис. грн. (21,5 відс.), ДП ЖЕУ ВАТ «Трест УПЖБ» – 4,6 тис. грн. (3,5 відс.), ПАТ «Еталон» – 2,2 тис. грн. (1,7 відс.);

-    з орендної плати за землю – 1601,8 тис. грн. (61,9 відс.), найбільшими боржниками є: ДП «Уманський консервний комбінат»  – 1 417,7 тис. грн. (88,5 відс.), ТОВ «Дніпровторстальмет» – 75,6 тис. грн. (4,7 відс.), ПП «Альтернатива-3» – 33,1 тис. грн. (2,1 відс.), Виробничий кооператив «Подарунок» – 8,5 тис. грн. (0,5 відс.), ТОВ «Корнеліс» – 7,0 тис. грн. (0,4 відс.), ТОВ «Анталія» – 2,0 тис. грн. (0,1 відс.), ТОВ «Комакс» – 1,0 тис. грн. (0,1 відс.);

-    з єдиного податку – 189,8 тис. грн. (7,3 відс.);

-    із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 66,8 тис. грн. (2,6 відс.);

-    із транспортного податку – 166,9 тис. грн. (6,5 відс.);

-    з інших місцевих податків і зборів – 52,4 тис. грн. (2,0 відс.)

-         з екологічного податку – 5,5 тис. грн. (0,2 відс.).

У порівнянні з початком року вона збільшилась на 1173,8 тис. грн., або на 83,1 відс. (із 1412,4 тис. грн. до 2586,2 тис. грн.).

А саме:

із податку та збору на доходи фізичних осіб недоїмка збільшилась на 302,0 тис. грн., або в 5,4 рази;

із земельного податку недоїмка збільшилась на 40,2 тис. грн., або на 43,9 відс.;

з орендної плати за землю недоїмка збільшилась на 510,3 тис. грн., або на 46,8 відс.;

з єдиного податку недоїмка збільшилась на 31,7 тис. грн., або на 20,1 відс.;

із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки недоїмка збільшилась на 66,8 тис. грн.;

із транспортного податку недоїмка збільшилась на 166,9 тис. грн.;

з інших місцевих податків і зборів недоїмка збільшилась на 50,4 тис. грн.

з екологічного податку недоїмка збільшилась на 5,5 тис. грн.

Недоїмка до спеціального фонду міського бюджету рахується в сумі 8,4 тис. грн., а саме:

-         із податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (дочірні підприємства ВАТ Трест „Уманьпромжитлобуд”) – 6,1 тис. грн.;

-         інші надходження – 2,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана в обсязі 291468,9 тис.грн., що перевищує відповідні видатки 2014 року на 69124,7 тис.грн., або на 31,1 відсотка. Рівень виконання бюджету становить 93,4 відсотка.

Протягом звітного періоду попередньо затверджений річний план по загальному фонду міського бюджету (340843,6 тис.грн.) було уточнено в сторону збільшення на суму 94477,5 тис.грн., в тому числі за рахунок уточнень:

зменшення на загальну суму  266,8 тис.грн., а саме:

 субвенції  з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,  інших передбачених законодавством пільг... та  на компенсацію  за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму 185,8 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 6 тис.грн.;

коштів, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) 75,0 тис.грн.

за рахунок уточнень щодо збільшення на загальну суму  94744,3 тис.грн., а саме:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 49231,5 тис.грн.;

субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 8086,9 тис.грн.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 71,0 тис.грн.;

освітньої субвенції з державного бюджету – 2156,4 тис.грн.;

медичної субвенції з державного бюджету – 1757,4 тис.грн.;

стабілізаційної дотації з державного бюджету – 4016,1 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 832,9 тис.грн.;

субвенції з обласного бюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) в ході проведення масових заходів протесту та АТО – 50,0 тис.грн.

субвенція з обласного бюджету на надання фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 16,2 тис.грн.;

додаткових субвенцій на спільне утримання об’єктів охорони здоров’я з бюджетів прилеглих районів – 53,0 тис.грн.;

субвенція з обласного бюджету на виконання програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки» - 101,3 тис.грн.

залучення на видатки власного ресурсу:

- обсягу перевиконання доходної частини бюджету – 26285 тис.грн.

- вільного залишку бюджетних коштів, що утворились станом  на 1.01.2015 р. – 2086,6 тис.грн.

Видатки, проведені за рахунок власних та закріплених доходів міського бюджету, стабілізаційної дотації, освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету та субвенцій на охорону здоров’я з обласного та районних бюджетів (далі – власні видатки) склали 191523,2 тис.грн. (92,6 % від планових призначень звітного періоду), міжбюджетні трансферти соціального спрямування – 99945,7 тис.грн. (94,9 %).

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 43471,9 тис.грн. у межах надходжень і складають 79,3 відсотка від уточненого річного плану (54829 тис.грн.).   

За 9 місяців поточного року, за рахунок внесення змін до розпису міського бюджету, призначення спеціального фонду зросли на 27321,3 тис.грн., в тому числі за рахунок:

залучення на видатки залишків коштів, що утворились станом на 01.01.2015, а саме:

- коштів екологічного фонду на суму 19,1 тис.грн.;

            -  коштів дорожнього фонду на загальну суму 95,0 тис.грн.;

            - коштів цільового фонду – 604,0 тис.грн.;

-  коштів бюджету розвитку на суму -  4478,9 тис.грн.;

-  субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток на суму 553,7 тис.грн.;

- субвенції з обласного бюджету на підвищення ефективності та функціонування центрів надання адміністративних послуг – 25,0 тис.грн.;

-   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування  на суму 16986,2 тис.грн.;

- перевиконання плану надходжень по бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4484,4 тис.грн.;

- коштів, одержаних внаслідок передачі із загального фонду до бюджету розвитку – 75,0 тис.грн.

Для забезпечення своєчасного проведення основних витрат бюджету – виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії влада міста використала всі  можливі  для цього джерела. Окрім спрямування на цю мету додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, протягом звітного періоду було залучено та погашено  21481,0 тис.грн. казначейської короткотермінової позики.

Дотримано соціальну орієнтованість бюджету. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 94,3 відсотка з видатків загального фонду міського бюджету, або 274728,0 тис.грн., з них на освіту – 93100,6 тис.грн. (33,0 відс.), охорону здоров’я – 63107,4 тис.грн. (22,7 відс.), соціальний захист та соціальне забезпечення – 108199,1 тис.грн. (35,5 відс.), культуру і мистецтво – 8679,2 тис.грн. (3,1 відс.), фізичну культуру та спорт – 1641,7 тис.грн. (0,5 відс.).

На фінансування захищених статей спрямовано 280717,3 тис.грн., що становить 96,3 відсотка від обсягу здійснених видатків за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 144278,2 тис.грн., або 95,3 відсотка до призначень звітного періоду (75,3  відсотка у загальному обсязі власних видатків); медикаменти та перев’язувальні матеріали відповідно 1433,7 тис.грн. та 87,4 відсотка, продукти харчування  - 6079,9 тис.грн. та 96,5 відсотка.  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 28015,1 тис.грн., або 93,6 відсотка, на соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) – 99959,3 тис.грн. та 95,3 відсотка, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 130,5 тис.грн. (81,6%), на дослідження і розробки та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 766,2 тис.грн. (43,8 %).

Із загального обсягу видатків, на утримання органів місцевого самоврядування використано 9259,8 тис.грн., або 95,6 відсотка від уточненого плану звітного періоду. Видатки проведені в межах споживання та можливостей бюджету.

На утримання закладів освіти за 9 місяців  2015 року спрямовано 93100,6 тис.грн., або 95,2 відсотка до планових призначень, з них: за рахунок власних видатків – 49168,0 тис.грн.,

трансфертів з державного бюджету – 43889 тис.грн.:

–          110,9 тис.грн., які були спрямовані на утримання дітей в прийомних сім’ях;

–          43778,1 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції;

трансфертів з обласного бюджету – 43,6 тис.грн.:

 – 11,3 тис.грн. на виплату стипендій переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

-  32,3 тис.грн. на безкоштовне харчування дітей, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Левову частку (70874 тис.грн., або 76,1 %) займає у видатках обсяг коштів, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Відсоток виконання цих видатків – 94,9 %.

На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 15663,4 тис.грн., або 96,8 відсотка до уточнених призначень.

На придбання продуктів харчування використано 4640 тис.грн., або 99,7 відсотків від передбачених по плану. З них на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 для забезпечення безкоштовним харчуванням  дітей – сиріт, дітей з малозабезпечених сімей спрямовано 170,0 тис.грн., передбачених по плану; на безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів – 1847,6 тис.грн.;  на харчування дітей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції – 32,3 тис.грн. із передбачених по плану 46,4 тис.грн.( або 69,6 %).

В розрахунку на 1 діто – день фактичні видатки на харчування склали:

- у дошкільних закладах – 12,74 грн. (7,64 грн. – за рахунок батьківської плати; 5,10 грн. – за рахунок коштів міського бюджету);

- у загальноосвітніх школах – 5,70 грн.;

           На виплату обласних стипендій переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за звітний період  використано 11,3 тис.грн., передбачених по плану.

На утримання установ охорони здоров’я спрямовано 63107,4 тис.грн., що становить 93,7 відсотка до уточнених планових призначень звітного періоду.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 49586,3 тис.грн., або 94,7 відсотка до уточнених планових призначень. Питома вага цих видатків складає 78,6  відсотка у загальному обсязі використаних коштів.

На придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів використано 1416,7 тис.грн. (2,2 % в загальному обсязі), в тому числі на централізовані заходи:

-    боротьби з туберкульозом – 49,2 тис.грн.,

-         з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет – 64,4 тис. грн.;

-         з лікування  онкологічних  хворих – 65,9 тис.грн.;

-         з імунопрофілактики – 15,3 тис.грн.;

-         з профілактики СНІДу – 11,2 тис.грн.

-         лікування ветеранів – 51,0 тис.грн.

-         на пільгові медикаменти – 68,2 тис.грн.;

В розрахунку на 1 ліжко – день видатки на медикаменти склали  4,26 грн.

На безкоштовне зубопротезування спрямовано 90,0 тис.грн., що складає 100 відсотків від запланованих призначень на 9 місяців.

На придбання продуктів харчування лікувальними установами використано 1048,7 тис.грн., що складає 99,4 відсотка  від уточнених призначень на звітну дату. В розрахунку на 1 ліжко – день, проведений хворими, видатки на харчування склали  6,62 грн.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано протягом звітного періоду  8923,7 тис.грн., або 92,8 відсотка від запланованих призначень.

У загальному обсязі видатків по галузі враховані кошти медичної субвенції з державного бюджету в сумі 43778,1 тис.грн., стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 632,2 тис.грн.; власні видатки міського бюджету в сумі 17106,1 тис.грн.; кошти обласного  бюджету у    сумі 1488,3 тис.грн. та районних бюджетів  в сумі 102,7 тис.грн., що надійшли   як субвенція на утримання об’єктів спільного користування.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення було спрямовано 108199,1 тис.грн., з них видатки за рахунок власних надходжень міського бюджету – 9788,0 тис.грн., за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету – 98127,6 тис.грн., субвенцій з обласного бюджету – 283,5 тис.грн.

Власні видатки були використані за такими напрямами:

-                           надання матеріальної допомоги окремим громадянам за рішеннями виконкому – 181,9 тис.грн.;

-                           заходи з профілактики туберкульозу – 16,7 тис.грн.;

-                           поховання непрацюючих громадян – 59,7 тис.грн.;

-                           пільги окремим категоріям громадян на житлово – комунальні послуги – 406,9 тис.грн.;

-                           проведення заходів у галузі соцзахисту – 17,8 тис.грн.;

-                           часткове відшкодування населенню вартості миття у міській лазні – 9,3 тис.грн.;

-                           відшкодування послуг соціальних перукарів – 2,7 тис.грн.;

-                           придбання додаткового балону газу інвалідам великої вітчизняної війни – 4,4 тис.грн.;

-                           придбання подарунків довгожителям міста – 12,4 тис.грн.;

-                           утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 277,8 тис.грн.;

-                           проведення молодіжних заходів – 16,5 тис.грн.;

-                           виплата стипендії міського голови визволителям м.Умань – 3,6 тис.грн.

-                           утримання територіального центру і центру реабілітації інвалідів  – 8544 тис.грн.;

-                           фінансова підтримка ради ветеранів війни і праці – 16,3 тис.грн.;

-                           фінансова підтримка міської організації „Союз Чорнобиль України” – 19,7 тис.грн.;

-                           фінансова підтримка «Спілці Афганців» - 15,0 тис.грн.;

-                           компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам – 99,5 тис.грн.;

-                           заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 42,1 тис.грн.;

-                           витрати на поховання учасників АТО – 11,9 тис.грн.;

-                           відшкодування за харчування дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО – 29,8 тис.грн.

 

На житлово-комунальне господарство за рахунок загального фонду міського бюджету спрямовано 3111,3 тис.грн., або 77,1 відсотка від плану звітного періоду.

У складі видатків на житлово-комунальне господарство за КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» було спрямовано 33,8тис.грн., або 14,1  відсотка від плану,  на оплату робіт за поточний ремонт житлового фонду.

За КТКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» для забезпечення  цілодобового водопостачання міста  використано 1040,0 тис.грн., або 88,9 відсотка від плану поточного періоду.

За КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» видатки проведені в сумі 2037,5 тис.грн., або 77,6 відсотка від плану 9 місяців.

На утримання установ і закладів культури і мистецтва використано 8679,2 тис.грн., або 95,0 відсотка від уточненого плану 9 місяців.

Асигнування по фонду заробітної плати з нарахуваннями використані у сумі 7240,0 тис.грн., що складає 99,6 відсотка від призначень 9 місяців та 83,4 відсотка у загальному обсязі видатків по установах культури.

Витрати на оплату енергоносіїв склали 1190,1 тис.грн., або 82,7 відсотка від призначень звітного періоду.

На висвітлення  діяльності міської ради в засобах масової інформації спрямовано 590,6 тис.грн., або  95,3 відсотка від  планових призначень, з них на  радіомовлення – 73,0 тис.грн., на телебачення – 384,8 тис.грн., на періодичні видання (газета „Уманська зоря”) – 132,8 тис.грн.

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту за 9 місяців 2015 року спрямовано 1641,7 тис.грн., або 95,0 відсотків від планових призначень.

З цих коштів 55,0 тис.грн. використано на проведення масових заходів з фізичної культури і спорту, 56,8 тис.грн. – на функціонування центру „Спорт для всіх”, 1529,9 тис.грн. – на утримання та забезпечення проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи.

В складі видатків по цій галузі, як і по інших, левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати з нарахуваннями  - 1269,3 тис.грн., або 77,3 відсотка від загального обсягу та 96,8 % від плану звітного періоду.

На оплату за спожиті енергоносії використано 303,3 тис.грн., або 18,5 та 93,2 відсотка відповідно.

За КТКВ 210000 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на видатки спрямовано 99,7 тис.грн., з них:

-      на проведення заходів з організації рятування на водах спрямовано 69,1 тис.грн., або 87,2 відсотка від уточненого плану;

-     на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  - 30,6 тис.грн.

-                                

За КТКВ 250404 «Інші видатки» протягом звітного періоду видатки  проведені в сумі 32,5 тис.грн., в тому числі на виконання регіональних програм:

-      щодо відзначення та заохочення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, колективів-ювілярів  з нагоди знаменних дат та професійних свят – 4,5 тис.грн.;

-       поріднення Умані з зарубіжними містами – 11,4 тис.грн.;

-      забезпечення  збереженості документів Національного архівного фонду на 2012-2015 роки – 12,5 тис.грн.;

-       сприяння діяльності органів самоорганізації населення м.Умань на 2015 рік – 4,1 тис.грн.

         За КТКВ 250309 «Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами» видатки проведені в сумі 7,7 тис.грн., що становить 77,0 відсотків призначень, для проведення розрахунків з Уманським районним бюджетом в частині розмежування податку на прибуток підприємств комунальної власності, а саме редакції газети „Уманська зоря” та редакції радіомовлення, співзасновниками яких є міська та районна ради..

За КТКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів» - протягом 9 місяців було спрямовано 122,9 тис.грн., або 81,9 % від плану, які були використані таким чином: на виконання програми профілактики злочинності – 50,0 тис.грн., на виконання міської програми забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, удосконалення системи оповіщення населення, утворення резерву медикаментів на 2014-2015 роки – 72,9 тис.грн.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в обсязі 43471,9 тис.грн., або на 79,3 відсотка від уточненого річного плану (54829,0 тис.грн.) та зросли у 1,9 рази – від початково затвердженого (22394,8 тис.грн.).

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень за звітний період склали 10610,0 тис.грн., або 93,9 відсотка від загальної суми надходжень за цей період (11303,2 тис.грн.) та з урахуванням використання залишків на початок року (в сумі 1160,2 тис.грн.).

З цих коштів на захищені статті витрат спрямовано 6768,9 тис.грн., або 63,8 % від загального обсягу видатків, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1554,4 тис.грн. (14,7 %); на придбання медикаментів використано 1417,3 тис.грн. (13,4 %); на продукти харчування – 3490,4 тис.грн. (32,9 %); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 306,8 тис.грн. (2,9%). За рахунок коштів спеціального фонду придбано предметів довгострокового користування бюджетними установами на загальну суму 718,7 тис.грн., а також спрямовано на капітальний ремонт – 14,3 тис.грн. 

За рахунок коштів бюджету розвитку використано  на капітальні видатки – 13684,4 тис. грн., в т.ч.  органами самоврядування – 262,2 тис.грн., відділом освіти – 1483,1 тис.грн.,  відділом охорони здоров’я – 30,9 тис.грн., відділом житлово-комунального господарства – 2174,3 тис.грн., ДЮСШ – 150,0 тис.грн., відділом капітального будівництва 9583,9 тис.грн., з них – 353,8 тис.грн. – за рахунок  субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів

      Крім того, за КТКВ 170703  видатки  на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг проведені в сумі 2401,7 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку  коштів дорожнього фонду, що утворився на початок року – 32,4 тис.грн., за рахунок коштів бюджету розвитку – 2369,3 тис.грн.

          За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або  погоджувалися органами   державної влади чи місцевого самоврядування проведено погашення заборгованості з різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення в сумі 15241,3 тис.грн.

 Із 1702,7 тис.грн. надходжень до цільових фондів (КТКВ 240900), утворених міською радою, протягом 9 місяців використано 1045,3 тис.грн., в тому числі:

-       на утримання аварійно – диспетчерської служби міста – 635,7 тис.грн.;

-        на благоустрій міста – 229,7 тис.грн.;

-        на утримання інспекції з благоустрою м.Умань – 122,6 тис.грн.

-        забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території міста, а також підтримку військовослужбовців, мобілізованих громадян та членів їх сімей -  57,3 тис.грн.

За КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності» видатки  проведені в сумі 281,5 тис.грн., які були спрямовані  для поповнення статутного капіталу: КП «Уманьводоканал» - 227,5 тис.грн., КП «ВЖ РЕУ №1» - 18,0 тис.грн., КП «ВЖ РЕУ №2» - 18,0 тис.грн., КП «Уманське ремонтно-експлуатаційне управління №3» - 18,0 тис.грн.

 

На охорону та раціональне використання природних ресурсів(КТКВ 240601) протягом 9 місяців спрямовано 94,3 тис.грн. на виконання експертизи  реконструкції гідроспоруди Осташівського ставу, в тому числі за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища - 18,7 тис.грн. та за рахунок коштів бюджету розвитку  - 75,6 тис.грн.

           

   По КТКВ 250404 „Інші видатки”  виконання за рахунок коштів бюджету розвитку становить 38,4 тис.грн., які були спрямовані  на  проведення експертної  оцінки земельних ділянок які підлягають продажу.

  По КТКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» за 9 місяців 2015 року видатки проведені за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 75,0 тис.грн.  для придбання дихальних апаратів в межах виконання програми мобілізаційної готовності та мобілізації.

 

                                   КРЕДИТУВАННЯ

 По КТКВ 250908 „Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” передбачені видатки по загальному фонду в сумі 70,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 0,8 тис.грн. У звітному періоді видатки загального фонду не проводились.

 По КТКВ 250909 „Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” при запланованих на рік 0,8 тис.грн. за 9 місяців було повернуто до спеціального фонду міського бюджету 8,6 тис.грн. кредитів, наданих громадянам у попередніх роках, які акумулюються на рахунку спеціального фонду міського бюджету.

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 Загальний фонд

За рахунок коштів міжбюджетних трансфертів проведено видатків загального фонду міського бюджету на суму 187860,5 тис.грн., а саме:

185942,4 тис.грн.  за рахунок дотацій та субвенцій, що надходять з державного бюджету, в тому числі на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам та по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 60715,3 тис.грн.;

- надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 36808,9 тис.грн.;

- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 258,2 тис.грн.

- надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1725,3 тис.грн. (послуги зв’язку – 260,8 тис.грн.; компенсація вартості пального особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 5,3 тис.грн., одноразовий проїзд ліквідаторів ЧАЕС – 3,1 тис.грн.; пільгове перевезення залізничним транспортом міждержавного та міжміського сполучення – 45,0 тис.грн., забезпечення санаторно-курортним лікуванням – 31,1 тис.грн.; пільговий проїзд міським автомобільним транспортом  – 1380 тис.грн.;

виплату державної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям, прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 110,9 тис.грн.;

за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 632,2 тис.грн.;

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 43778,1 тис.гн.;

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 41913,5 тис.грн.

1815,4 тис.грн. за рахунок субвенцій з обласного бюджету, в тому числі на:

- утримання закладів охорони здоров’я спільного користування – 1488,3 тис.грн.;

-  медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 142,9 тис.грн.;

-  поховання учасників бойових дій – 38,1 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин – 42,0 тис.грн.;

- стипендії учням – переможцям обласних олімпіад – 11,3 тис.грн.;

- надання фінансової допомоги політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області  – 10,5 тис.грн.;

- виплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) в ході проведення масових заходів протесту та АТО – 50,0 тис.грн.;

- на фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області – 32,3 тис.грн.;

102,7 тис.грн. за рахунок субвенцій з районних бюджетів, в тому числі з:

- Уманського – 72,5 тис.грн.

- Жашківського –  15,0 тис.грн.;

- Монастирищенського – 15,2 тис.грн.

                            Спеціальний фонд

 За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, видатки проведені в межах надходжень в сумі 15241,3 тис.грн., що становить 89,7  відсотків від річного плану.

Крім того за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 353,8 тис.грн.

За рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів видатки проведені в сумі  353,8  тис.грн., в тому числі:

- на придбання боксерського рингу для Уманської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 - на суму  150,0 тис.грн.;

- на завершення капітального ремонту приміщення Будинку ветеранів м.Умань – на суму  67,8 тис.грн.;

- на придбання оргтехніки Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської області – на суму 68,0 тис.грн.;

- на капітальний ремонт покрівлі Уманської міської гімназії за адресою вул. Коломенська,5 – на суму 68,0 тис.грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету на підвищення ефективності та функціонування центрів надання адміністративних послуг шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення видатки не проводились.

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

Загальний фонд міського бюджету за 9 місяців  2015 року виконаний за доходами в сумі 307102 тис.грн., за видатками в сумі 291468,9 тис.грн.,  з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 15633,1 тис.грн.

 

Спеціальний фонд виконаний за доходами у сумі 36186,6 тис.грн., за видатками – у сумі 43471,9 тис.грн., кредитування – у сумі - (мінус) 8,6 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 7276,7 тис.грн.

Залишки бюджетних коштів по загальному фонду станом на 01.10.2015 року склали 11287,6 тис.грн., з них кошти міського бюджету 11043,5 тис.грн., залишки на рахунках головних розпорядників – 129,4 тис.грн., залишки коштів в АК АПБ „Україна” - 114,7 тис.грн.

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду міського бюджету станом на 01.10.2015 року склав 3882,4 тис.грн., в т.ч.:

бюджету розвитку – 2106,4 тис.грн.;

природоохоронного фонду – 241,8 тис.грн.;

з видатків на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 59,5 тис.грн.;

коштів обласної субвенції  на підвищення ефективності та функціонування центру надання адміністративних послуг -  25,0 тис.грн.;

цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 1339,5 тис.грн.;

із  заходів, пов’язаних з поліпшенням якості питної води – 0,8 тис.грн.;

із надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 19,6 тис.грн.

Крім того, в АК АПБ „Україна” залишилось 51,7 тис.грн. коштів спеціального фонду.

Залишки від повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 37,0 тис.грн. та відсотки за користування довгостроковими кредитами – 1,1 тис.грн.

На рахунках спеціального фонду бюджетних установ залишились невикористаними 2185,6 тис.грн., в т.ч.: отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1681,8 тис.грн., коштів інших джерел власних надходжень (суми за дорученням) – 171,6 тис.грн., інші кошти – 332,2 тис.грн.

 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Станом на 1 жовтня  2015 року кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету становить 8119,9 тис.грн., що менше заборгованості на 1 січня 2015 року на   6689,1 тис.грн.   З неї:

36,5 тис.грн по  заробітній платі з нарахуваннями, термін виплати  якої не настав;

4049,4 тис.грн. - по субвенціях з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню  на житлово - комунальні послуги та інші пільги населенню;

583,5 тис.грн. - по субвенції з державного бюджету на пільгове перевезення пасажирів.

Приведена кредиторська заборгованість (за виключенням заробітної  платі з нарахуваннями, термін виплати  якої не настав в  сумі  36,5 тис.грн.,  цільових субвенціях з державного бюджету в загальній сумі 4632,9 тис.грн.) складає  3450,5 тис.грн.,  що  менше заборгованості на 1 січня 2015 року на  4748,2  тис.грн..

Прострочена кредиторська заборгованість станом на 1.10.2015    року становить 2549,1 тис.грн., що складає 31,4  % від загальної суми заборгованості (по відділу освіти – 74,4 тис.грн.,  по субвенції з державного  бюджету  на  надання  пільг  та  субсидій  населенню  на  житлово-комунальні  послуги   – 2064,8 тис.грн., по субвенції з державного бюджету на пільгове перевезення пасажирів – 409,9 тис.грн...

Кредиторська заборгованість, термін виплати якої не настав, становить  2370,5 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2015 року –  відсутня.

 

Начальник

фінансового управління                                                           А.В.Петриченко

 Завантажити додатки

Прочитано 1277 разів