Середа, 30 грудня 2015 06:10

Про затвердження міської цільової програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2016-2018 роки

 

 a gerb                    

У М А Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

VII скликання

3 сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25 грудня 2015 року № 6.9-3/7

Про затвердження міської цільової

програми забезпечення збереженості

документів Національного архівного

фонду на 2016-2018 роки

         Відповідно до пунктів 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 13,37 Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», рішення Черкаської обласної ради від 29 квітня 2011 року № 5-5/VІ « Про затвердження обласної цільової програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2012-2015 роки», яку продовжено рішенням  Черкаської  обласної ради від 29 квітня 2015 року № 39-10/6 до 31 грудня 2018 року, з метою зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу Уманської міської ради та подальшого розвитку архівної справи в місті, беручи до уваги зміни вартості реалізації заходів,

міська рада ВИРІШИЛА

         1.Затвердити міську цільову програму забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2016-2018 роки (далі-Програма), що додається.

         2.Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.) забезпечити виконання Програми у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на відповідні цілі.

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря виконавчого комітету Плотнікову Л.П., фінансове управління Уманської міської ради (Петриченко А.В.) та постійну комісію міської ради з питань  планування, бюджету і фінансів (Зайченко О.В.).

 Міський  голова                                                          О.В.Цебрій

ПОГОДЖЕННО

Секретар міської  ради                                                Л.М.Кирилюк    

Секретар виконавчого

комітету                                                                       Л.П.Плотнікова

Начальник фінансового

управління                                                                  А.В.Петриченко

Начальник загального                                               Т.В.Лапіна

відділу                             

Начальник юридичного

відділу                                                                          А.М.Гришак

Начальник архівного

відділу                                                                         О.С.Кістол

 

Голова постійну комісію міської ради

з питань  планування, бюджету і фінансів                О.В.Зайченко

ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник архівного

відділу                                                            О.С.Кістол

   ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення міської ради

   25 грудня 2015 року № 6.9-3/7

                                   Міська цільова програма

          забезпечення збереженості документів Національного

                     архівного фонду  на 2016-2018 роки

I.Загальна частина

         Національний архівний фонд України (далі - НАФ) є  складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини.

         Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в місті забезпечують архівний відділ Уманської міської ради та 40 архівних підрозділи. Наразі в їхніх  архівосховищах зберігається 21554 справи, у тому числі документів  Національного архівного фонду за 1981-2015 роки-13803 та 7751 справ особового складу за 1944-2015 роки.

Таким чином, на зберіганні у відділі знаходиться 95 архівних фонди документів установ,підприємств і організацій різних форм власності,з яких 37 діючих та 58 ліквідованих організацій без правонаступника,які накопичувалися в різні часи і охоплюють значні періоди діяльності.

Архівні документи дедалі більше використовуються для забезпечення управлінської документації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності, задоволення запитів громадян соціально-правового характеру,з науковою, культурно-просвітницькою метою.

         Забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ є постійно пріоритетним завданням архівних установ виконання якого залежить насамперед від стану їхньої матеріально-технічної бази.        

Функцію трудового архіву в місті виконує архівний відділ, що суперечить чинним нормативно-правовим актам.  Тому залишається нагальним питанням створення трудового архіву – архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб на території міста та інших архівних документів,що не належить до Національного архівного фонду.

          Важливе значення  для зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу міської ради та підвищення охоронної безпеки  архівних приміщень, поліпшення рівня зберігання і користування документами Національного архівного фонду  має  заміна вхідних дерев’яних  дверей на металеві до робочої кімнати, встановлення системи кондиціювання повітря та контролю клімату де знаходиться архівосховище №3, здійснення спеціального оброблення документів Національного архівного фонду,що зберігаються в архівному відділі, придбання витратних матеріалів для створення належних умов зберігання документів та використання їх інформації,технічне обслуговування  комп’ютерної техніки протягом року.

II. Мета та основні завдання Програми

         1.Мета програми полягає у створенні    належних умов для зберігання,збільшення та використання  регіональної частини Національного архівного фонду України.

         2.Основним завданням Програми є:

         1)зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу міської ради для забезпечення гарантованого зберігання документів НАФ, приймання на державне зберігання цінних архівних документів,що відображають сучасні процеси  на Уманщині;

         2)посилення охоронної безпеки приміщень архівного відділу міської ради;

         3)створення в місті трудового архіву.

         3.Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, громадськості  міста  на виконанні визначених пріоритетних завдань у сфері  забезпечення  збереженості документів НАФ.

                                     

III. Заходи  Програми

        1.Створити трудовий архів – архівну установу для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб на території міста та інших архівних документів,що не належать до Національного архівного фонду.

                                                                                              2016-2018 роки

         2. Здійснити спеціальне оброблення документів НАФ, що зберігаються в архівному відділі міської ради (дезінфекція,дератизація). 

                                                                                              2016 рік

         3. Поліпшити організацію  та облаштування робочих місць, службових кабінетів та архівосховищ відділу.

                                                                                              2016  рік

         4.Провести ремонт робочих приміщень, в тому числі заміна дверей, підлоги та покриття тощо.

                                                                                             2016-2018 роки

         5. Встановити  систему кондиціювання повітря та контролю клімату.

                                                                                              2016  рік

         6. Поліпшити технічне забезпечення та обслуговування  комп’ютерної техніки,  придбання програмного забезпечення.

                                                                                              2016-2018 роки

IV.Фінансове забезпечення

         1.Фінансування  Програми  протягом 2016-2018 років передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, у межах забезпечення асигнувань, виділених на фінансування Програми та інших джерел, не заборонених законодавством.

         2.Головним розпорядником коштів міського бюджету на виконання заходів Програми є виконавчий комітет Уманської міської ради.

         3.Орієнтовні обсяги фінансування Програми протягом 2016-2018 років становить – 150 тис.грн.

Вартість реалізації заходів (грн.)

2016 рік – 50 000 грн.

2017 рік – 50 000 грн.

2018 рік – 50 000 грн.

V.Очікувані  результати

         Виконання Програми дасть  змогу:

1) створити в архівному відділі Уманської міської ради умови для  гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду України;

2) забезпечити приймання на державне зберігання цінних архівних документів,що відображають сучасний  розвиток Уманщини;

3)  підвищити належний рівень охоронної безпеки приміщень архівного відділу міської ради;

4) створити в місті трудовий архів.

Секретар міської ради                        Л.М.Кирилюк

Вик.Кістол О.С.

Прочитано 784 разів