П'ятниця, 11 липня 2014 17:59

11 липня 2014р. № 2.4-55/6 - Про порядок найменування, пере-йменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIСКЛИКАННЯ

55  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

11 липня 2014р.  № 2.4-55/6

                                                      

Про порядок найменування, пере-йменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані 

Відповідно до пунктів 2, 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дотримання чинного законодавства щодо найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів увіковічення пам'яті визначних діячів та подій, встановлення пам'ятних  знаків в місті Умані, 

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Створити та затвердити  склад  комісії  з  питань  збереження  історичної  спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані (додаток 2).

3. Затвердити Положення про порядок найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані  (додаток 3). 

4. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови  Кирилюк Л.М. та комісію з питань депутатської діяльності, захисту прав громадян, законності та правопорядку (Середа О.І.)

В.о. міського голови,

секретар міської ради

О.В.Цебрій

ПОГОДЖЕНО

 
Секретар міської ради

О.В.Цебрій

Заступник міського голови

Л.М.Кирилюк

Начальник управління

містобудування та архітектури

В.М.Лісаченко

Начальник загального відділу

Т.В.Лапіна

Начальник юридичного відділу

А.М.Гришак

Голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, захисту прав громадян, законності та правопорядку

О.І.Середа

ПІДГОТОВЛЕНО

 

Головний спеціаліст управління

містобудування та архітектури

Л.М.Сосонюк

Додаток 1

до рішення міської ради               

                                                                             11 липня 2014р.  № 2.4-55/6

                                        

СКЛАД

комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані

Цебрій О.В. – секретар міської ради, голова комісії;

Петриченко Н.П.- головний спеціаліст відділу культури і туризму, секретар комісії;

Члени комісії:

Беркун Н.І. - директор Уманського відділку ЧООБТІ;

Давидюк В.М. – працівник Уманського краєзнавчого музею (за згодою);

Качанова Л. П. – депутат міської ради, голова постійної комісії  міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення;

Кирилюк Л.М. – заступник міського голови;

Косолап В.І. – в.о. начальника реєстраційної служби Уманського міськрайонного управління юстиції Черкаської області (за згодою);

Кривошея І.І. – вчений секретар Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» (за згодою);

Лісаченко В.М. – начальник управління містобудування та архітектури Уманської міської ради;

Лисогора М.П. – голова комісії з реорганізації відділу комунального господарства Уманської міської ради;

Лозінська Ж. П. – викладач, помічник ректора Уманського національного університету садівництва (за згодою);

Матвієнко М.П. – начальник відділу Державного реєстру виборців (за згодою);

Пікалюк А. І. – депутат міської ради, член постійної комісії міської ради  з питань планування, бюджету і фінансів, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;

Риндюк В.В. – голова громадської організації «Народна пам'ять Уманщини»;

Саморуха В.О. – спеціаліст І категорії юридичного відділу міської ради;  

Середа О. І. – депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, захисту прав громадян, законності та правопорядку;

Тенц І. І. – депутат міської ради, голова постійної комісії  міської ради з питань освіти, науки та молодіжної політики;

Ходаківська Н.В. - начальник архівного відділу Уманської міської ради; Цимбал Н. А. – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини (за згодою).

Секретар міської ради О.В.Цебрій

Сосонюк Л.М.

Додаток 2

до рішення міської ради

                                                                            11 липня 2014р.  № 2.4-55/6

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів

та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані

1. Комісія Уманської міської ради з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані (далі Комісія) створюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Уманської міської ради питань з найменування та перейменування вулиць, провулків, інших об'єктів міського підпорядкування, питань про увіковічнення пам'яті видатних діячів та подій у формі встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок в місті. 

2. Склад комісії з представників відповідних служб виконавчого комітету, депутатів міської ради, керівників окремих навчальних закладів у складі голови, секретаря та членів Комісії затверджує міська рада. 

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста. 

4. Рішення Комісії розглядаються на засіданнях  міської ради. 

5. Засідання Комісії скликається в разі потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Комісії. 

6. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 1/2 членів Комісії присутніх на засіданні. 

7. В разі необхідності попереднього поглибленого вивчення окремих питань, Комісія може утворювати робочу групу, до складу якої  крім вищезазначених  представників комісії можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій та інші громадські діячі. Висновки, робочої групи фіксуються і розглядаються на засіданні Комісії. 

8. Попередньо перед розглядом питань на Комісії, подаються дані в засоби масової інформації про питання, які будуть розглядатися. 

9. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях, затверджує протокол Комісії. 

10. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюють працівники відділу з питань культури і туризму Уманської міської ради. 

11. Голова, секретар і члени Комісії працюють на громадських засадах. 

Секретар міської ради О.В.Цебрій

Сосонюк Л.М.

Додаток 3

до рішення міської ради

                                                                            11 липня 2014р.  № 2.4-55/6

   

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок найменування, перейменування

вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів

та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані

1.Положення про порядок найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», Закону України від 24.05.2012р. № 4865-VI «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Наказу Державного комітету з будівництва та архітектури Міністерства  культури  і мистецтв України  від 30.11.2004р. №231/806 Про затвердження Порядку спорудження (створення)  пам'ятників і монументів, Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993р. № 3748-XII.

Цим Положенням визначається порядок найменування площ, вулиць, провулків, інших об'єктів міського підпорядкування, відновлення  історичних найменувань, увіковічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок на території міста.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вулиця – смуга міської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

проспект – широка і пряма міська вулиця;

проїзд – невелика вулиця, що з'єднує дві інші вулиці;

площа – велике, рівне, спеціально незабудоване місце в місті;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

2. Найменування або перейменування об'єктів міського підпорядкування здійснюється для задоволення потреб територіальної громади м. Умань в однаковому розумінні і використанні назв вулиць, провулків, проспектів, площ та скверів, розташованих на території м. Умань, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті городян, інших фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов'язаних з історією України та м. Умань. Присвоєння назв вулиць здійснюється за рішенням міської ради за поданням комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів та встановлення пам'ятних знаків в місті Умані  (далі Комісія). 

Найменування або перейменування об'єктів міського підпорядкування проводиться з обов'язковим врахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об'єктів міського підпорядкування, які планується найменувати або перейменувати.

При найменуванні або перейменуванні об'єктів міського підпорядкування не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів міського підпорядкування, які знаходяться у межах м. Умань.

Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

 - внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

 - здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;

- зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

Об'єктам міського підпорядкування ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та за умови, якщо з цього часу вже пройшло 5 років. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту міського підпорядкування, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

 - популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України;

- формування історичної свідомості Українського народу;

- сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

Об'єктам міського підпорядкування присвоюються імена тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, які пов’язані з об'єктами міського підпорядкування.

Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об'єктам міського підпорядкування лише після проведення громадського обговорення.

3. Вирішення питань щодо найменування та перейменування вулиць, інших об’єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увіковічнення пам'яті видатних діячів та подій, пам'ятних знаків, меморіальних дощок на території міста повинно сприяти відновленню історично сформованої топоніміки міста, в якій відображене  історичне минуле та відповідати чинному законодавству. 

4. При найменуванні та перейменуванні об'єктів мають враховуватися їхнє місцезнаходження призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості, традиційне місцеве назвотворення. 

5. Назви, які мають історико-географічне та культурне значення, тривалу традицію вживання та не підлягають перейменуванню, затверджуються рішенням міської ради і вносяться до Переліку назв об'єктів міського підпорядкування. 

6. Вшанування пам'яті визначних діячів та подій здійснюється, як правило, лише за однією формою увіковічнення (найменування вулиці або провулку; присвоєння імені іншому об'єкту міського підпорядкування; встановлення пам'ятного знаку). 

7. Назви об'єктів міського підпорядкування, написи на пам'ятниках, пам'ятних знаках, меморіальних дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. 

8. Знесення, переміщення та заміна пам'ятних знаків здійснюється згідно чинного законодавства України. 

9. Каталоги (перелік) назв вулиць, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок веде управління містобудвання та архітектури Уманської міської ради. 

10. Ініціаторами надання та заміни назв об'єктів міського підпорядкування, увіковічнення пам'яті видатних діячів і подій, пам'ятних знаків, меморіальних дощок можуть бути міська рада, міський голова, постійні комісії міської ради, громадські організації, офіційні представники іноземних держав, установи, заклади, підприємства, політичні партії та творчі спілки, трудові колективи та органи самоорганізації населення.

11. Пропозиції щодо надання та зміни назв об'єктів міського підпорядкування, назв вулиць, провулків, увіковічнення пам'яті видатних діячів і подій, пам'ятних знаків, меморіальних дощок, які повинні містити історичну довідку, вмотивоване обґрунтування, подаються до міської ради для їхнього подальшого опрацювання у встановленому цим Положенням Порядку. 

12. Ініціаторам пропозицій, за результатами розгляду, надсилається вмотивована відповідь.

Секретар міської ради О.В.Цебрій
Прочитано 1282 разів