Субота, 23 січня 2016 10:05

ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі №_1_ від _20.01.2016 р.__

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№_1_ від _20.01.2016 р.__

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ культури і туризму Уманської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02231465

1.3. Місцезнаходження. вул. Леніна, 1,  Черкаська область,  м. Умань,  20300.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Бондар Вікторія Миколаївна, бухгалтер І кат., секретар ККТ,  вул. Леніна, 1,  Черкаська область,  м. Умань,  20300., тел. -.0474438620; факс – 0474438783, vidkult@mail.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування   код 35.11.10 -00.00 -  енергія електрична (код 35.11.1 -  енергія електрична)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.    193000 квт

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності закладів відділу культури і туризмуУманської міської ради.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Січень-грудень 2016 р.

3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі :

3.1. Адреса веб-сайта , на якому замовником додатково розміщувалася  інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www.uman-rada.gov.ua.

3.2 Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної  процедури закупівлі,  розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель . №  256086 « ВДЗ» № 408(25.12.2015) від 25.12.2015 р.

3.3 Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування переговорної  процедури закупівлі,  розміщеноого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель . . №  256086/1 від 25.12.2015 р

3.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення  про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеноого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель . № 261748 « ВДЗ» № 412(31.12.2015) від 31.12.2015 р.

3.5 Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення  переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель . №  012815,« ВДЗ» № 12(20.01.2016) від 20.01.2016 р.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі- 21.12.2015 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 21.12.2015 р., 14,00 год., м. Умань, вул. Леніна,1

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
_352225,00 грн. (триста п’ятдесят дві  тисячі двісті двадцять п’ять гривень 00 коп.), з ПДВ.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.Уманські енергетичні мережі ПАТ «Черкасиобленерго»

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 05434625

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.Черкаська область, м. Умань, вул. Енергетична,14 , (04744) 4-69-15.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 15.01.2016 р. _352225,00 грн. (триста п’ятдесят дві  тисячі двісті двадцять п’ять гривень 00 коп.), з ПДВ.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі  (якщо таке мало місце).   10.Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

1) Стаття 5 Закону  України «Про природні монополії»;

2) Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» в установленому порядку розміщене на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України станом на 21.12.2015 р.;

3) Ліцензія, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Серії АГ № 578507, щодо постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

4) Ліцензія, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) Серії АГ № 578508, щодо передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

11. Інша інформація.

           Відповідно до п.2  ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: «відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тількі певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи щодо надання послуг з постачання по предмету закупівлі Енергія електрична (код за ДК 016:2010 – 35.11.1), єдиний можливий постачальник – природній монополіст Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго», від імені якого діють Уманські енергетичні мережі.

            Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» відноситься до сфери діяльності суб’єктів природних монополій (ст. 5 Закону України «Про природні монополії»).

Відповідно до Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 р. за № 2119/22431:

-          п. 7 «Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua)».

Станом на 21.12.2015р. Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» в установленому порядку розміщене на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

ПАТ «Черкасиобленерго» від імені якого діють Уманські енергетичні мережі - це єдине підприємство у м. Умань, яке здійснює діяльність щодо ефективної, якісної, безперебійної та безпечної передачі електричної енергії  для міст

12. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).

Хмелевська  Гульсіна  Мухтасипівна    - голова ККТ, головний бухгалтер

Петряєва Тетяна Григорівна                   - заступник голови ККТ, завідуюча господарством МБК

Бондар Вікторія  Миколаївна                 - секретар ККТ- бухгалтер І кат.

Члени ККТ:

Король Володимир Олексійович            - завідуючий господарством ДШМ-1

Бобко Дмитро Пилипович                       - завідуючий господарством ЦСБ

Голова ККТ, головний бухгалтер                                                    Хмелевська  Гульсіна  Мухтасипівна      

Прочитано 1621 разів