Понеділок, 05 березня 2018 15:21

Інформація відділу з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради про проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна міської комунальної власності

  1. Назва об'єкта і його місцезнаходження: Цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Уманська міська дирекція кіновідеомережі» за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Кизила Андрія, 4.

Основний вид діяльності демонстрація кінофільмів;

Місткість: 400 глядацьких місць.

Обсяг надання послуг основного виду діяльності: 2017 - 23 тис. грн. (2300 глядачів);

Рівень прибутковості за: 2015 - 0,6 тис. грн.; 2016 – 0,5 тис. грн.; 2017 – 8,6 тис. грн.

Загальна сума непокритих збитків на 01.01.2018 - 250,7 тис. грн.

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 – 43,8 тис. грн.. дебіторська заборгованість відсутня.

Вартість об'єкта оренди згідно звіту та висновку про незалежну оцінку складає станом на 22 лютого 2018 року 3 379 100 (три мільйони триста сімдесят девʼять тисяч сто) гривень без ПДВ.

Початковий розмір орендної плати становить за базовий місяць лютий 2018 року 28 159,17 гривень без ПДВ, визначений згідно Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням міської ради від 27.02.2008 року №2.8-29/5 (із змінами).

Умови конкурсу: основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший запропонований, порівняно з початковим, розмір місячної орендної плати з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону; цільове призначення: кінотеатр, вид діяльності – демонстрація кінофільмів; найбільш ефективне використання об'єкта за цільовим призначенням; дотримання вимог експлуатації будівлі кінотеатру; внесення інвестицій у сумі не менше 5 млн. грн. шляхом проведення ремонту або реконструкції кінотеатру у 12-ти місячний термін з дати укладення договору оренди та вступу у користування; погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства «Уманська міська дирекція кіновідеомережі» у строк, що не перевищує 3 місяці з дати укладення договору оренди; страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору; внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 2 орендних платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 2 місяці оренди; протягом місяця з дати підписання договору оренди та вступу в користування обʼєктом оренди укласти угоди з підприємствами, що надають комунальні послуги про відшкодування витрат на технічне обслуговування орендованого приміщення, комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії тощо), плати за користування земельною ділянкою під об'єктом оренди; створення не менше 10 нових робочих місць; переможець конкурсу компенсує (сплачує) витрати орендодавця, балансоутримувача або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди (в т. ч. виготовлення технічної документації, проведення експертизи тощо) та витрат на публікації оголошення у ЗМІ до моменту укладення договору оренди з наданням орендодавцю підтвердних документів; переможець конкурсу протягом 5 робочих днів після отримання проекту договору повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, гарантії щодо забезпечення сплати орендної плати, додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (поліпшення стану орендованого майна) та відомості про наявність грошових коштів для внесення інвестицій, підтверджені банківською установою;

3) інформацію про засоби зв'язку з ним;

4) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік, з відміткою органу ДФС;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку з відміткою органу ДФС.

5) документ, що підтверджує внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 2 орендних платежі за базовий місяць оренди; учаснику який не порушив зазначені умови конкурсу та вимоги Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 29.03.2016 №3.22-8/7, але, при цьому, не став переможцем конкурсу, завдаток повертається протягом 5-ти робочих днів від дати проведення конкурсу (дати підписання договору), завдаток переможця конкурсу зараховується до місцевого бюджету.

Завдаток вноситься на рахунок №33213871700010, банківська установа: Уманське УК/Умань/22080401, банк отримувач ГУДКСУ у Черкаській області, код платежу 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом», МФО 854018, код ЄДРПОУ 39760695, призначення платежу: внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 2 орендних платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 2 місяці оренди.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції розміру орендної плати) та інші документи учасників конкурсу подаються у запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою (за наявності) або підписом учасника конкурсу, до відділу діловодства, організаційного забезпечення та контролю виконавчого комітету Уманської міської ради за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1, кабінет №319 (для юридичних осіб), кабінет №322 (для фізичних осіб) протягом робочого часу.

Кінцевий термін приймання заяв 20 березня 2018 року до 15:00.

Конкурс буде проведено 27 березня 2018 року о 10:00 годині за адресою: м. Умань, пл. Соборності, 1, ІІ поверх, зала засідань. Реєстрація учасників починається о 9:00.

Прочитано 1018 разів