П'ятниця, 24 травня 2019 08:19

Інформація відділу з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради про проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна міської комунальної власності

Назва об'єкта: нежитлові підвальні приміщення (обʼєкт цивільного захисту), загальною площею 177,2 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Володимира Мономаха, 19.

Балансоутримувач: КП «Уманське РЕУ №3».

Ринкова вартість об'єкта: згідно висновку про вартість об’єкта оцінки станом на 06 травня 2019 року складає без ПДВ 365 400 (триста шістдесят пʼять тисяч чотириста) гривень.

Умови конкурсу.

  1. Стартова орендна плата визначений згідно Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 №2.8–29/5 (із змінами), і становить за базовий місяць оренди травень 2019 року 1 522,50 гривень без ПДВ.
  2. Цільове призначення: для розміщення субʼєктів господарювання, які здійснюють побутове обслуговування населення.
  3. Найбільш ефективне використання обʼєкта за цільовим призначенням.
  4. Дотримання вимог експлуатації об'єкта.
  5. Компенсація (сплата) до моменту укладення договору оренди переможцем конкурсу витрат орендодавця, балансоутримувача або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди (в т. ч. виготовлення технічної документації, проведення експертизи тощо) та витрат на публікації оголошення у ЗМІ з наданням орендодавцю підтвердних документів.
  6. Інші умови:

– строк дії договору оренди 2 роки 360 днів;

– страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору;

– внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 6 орендних платежів за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 6 місяців оренди;

– протягом місяця з дати підписання договору оренди укласти угоди з підприємствами, що надають комунальні послуги та (або) з балансоутримувачем про відшкодування витрат на технічне обслуговування орендованого об'єкта, комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії тощо), плати за користування земельною ділянкою під об'єктом оренди;

– здійснення витрат, пов’язаних з утриманням багатоквартирного будинку, згідно з законодавством України;

– забезпечення утримання та використання захисної споруди відповідно до вимог законодавства, державних будівельних та інших технічних, санітарних норм, норм пожежної та техногенної безпеки, запобігання її знищення, пошкодження і псування;

– звільнення обʼєкта оренди для забезпечення його використання в якості захисної споруди у випадках та у спосіб, що передбачені чинним законодавством, протягом часу, зазначеного у паспорті протирадіаційного укриття, але такого, що не перевищує 12 годин;

– переможець конкурсу, до моменту укладення договору оренди, компенсує (сплачує) витрати орендодавця, балансоутримувачів або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди (в т. ч. виготовлення технічної документації, проведення експертизи тощо) та витрат на публікації оголошення у ЗМІ з наданням орендодавцю підтвердних документів;

– переможець конкурсу протягом 5 робочих днів після отримання проекту повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший запропонований, порівняно з початковим, розмір місячної орендної плати з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, гарантії щодо забезпечення сплати орендної плати, тощо;

3) інформацію про засоби зв'язку з ним;

4) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік, з відміткою органу ДФС;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку з відміткою органу ДФС.

5) документ, що підтверджує внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 6 орендних платежів за базовий місяць оренди з ПДВ; учаснику який не порушив зазначені умови конкурсу та вимоги Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 29.03.2016 №3.22-8/7, але, при цьому, не став переможцем конкурсу, завдаток повертається протягом 5-ти робочих днів від дати проведення конкурсу (дати підписання договору).

Завдаток вноситься на розрахунковий рахунок 26034490346493, банківська установа: АТ «Ощадбанк», МФО 354507, одержувач коштів: КП «Уманське РЕУ №3», ідентифікаційний код 05457129, призначення платежу: внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 6 орендних платежів за базовий місяць оренди з ПДВ, який вноситься в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції розміру орендної плати) та інші документи учасників конкурсу подаються у запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою (за наявності) або підписом учасника конкурсу, до відділу діловодства, організаційного забезпечення та контролю виконавчого комітету Уманської міської ради за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1, кабінет №319 (для юридичних осіб), кабінет №322 (для фізичних осіб) протягом робочого часу.

Кінцевий термін приймання заяв 31 травня 2019 року до 15:00.

Конкурс буде проведено 11 червня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Умань, пл. Соборності, 1, ІІ поверх, зала засідань. Реєстрація учасників починається о 9:00.

Прочитано 446 разів