Вівторок, 08 червня 2021 09:15

Інформація Уманської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

  1. Умань, вул. Південна, 6.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Мета проведення робіт із землеустрою: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для подальшого включення до переліку земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких буде виставлено на торги окремими лотами.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: рішення Уманської міської ради від 19.05.2021 № 22-14/8.

Усі витрати та оплата послуг фізичних, юридичних осіб, пов’язані з виконанням робіт із землеустрою, покладаються на орендаря.

Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 10.06.2011 № 4.20-8/6 (далі – Положення), з урахуванням вимог статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента – фізичної особи); копія установчого документа претендента (для претендента – юридичної особи); копія сертифікату на проведення робіт із землеустрою; копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу діловодства, організаційного забезпечення та контролю Уманської міської ради (кімнати №319, № 322) за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно.

Конкурс відбудеться 25.06.2021 об 11:00в адміністративній будівлі за адресою:Черкаська обл., м. Умань, площа Соборності, 1.

Телефон для довідок (04744) 3-72-85; 3-24-05.

Прочитано 72 разів