Понеділок, 06 липня 2015 14:35

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 06.07.2015 року


КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 7місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за липень Профінансовано за останній тиждень(з 26.06.15 по 03.07.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 3 325 980,00 2 782 319,10 46 190,45 89 890,34
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1 553 700,00 1 320 753,87 35 828,89 38 161,45
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 551 570,00 447 727,91 10 361,56 11 208,28
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 204 942,00 123 923,00 83 493,14 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 392 881,00 306 966,00 255 002,01 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 9 900,00 8 668,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 560,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 3 655,00 2 815,10 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 68 226,00 56 366,95 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 237 200,00 171 721,00 135 631,69 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 334 000,00 284 915,15 0,00 40520,61
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 6 700,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 109 460 317,00 76 155 271,00 68 973 889,73 16 026,68 2 936 968,23
2111 Заробітна плата 57 206 000,00 42 807 965,02 39 611 712,74 0,00 2136609,17
2120 Нарахування на оплату праці 20 534 028,00 15 385 073,37 14 184 822,79 0,00 737534,90
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 484 391,00 266 887,00 225 363,43 6 380,00 6380,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 469,00 210,24 210,24
2230 Продукти харчування 6 353 475,00 3 051 047,00 2 732 818,73 2 072,00 45553,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 247 358,00 722 457,00 565 103,23 6 960,97 10277,45
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 153 232,00 124 856,95 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 11 723 838,00 7 289 678,00 6 086 591,23 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 467 325,00 406 304,50 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2 414 867,99 2 141 095,44 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 2 876 025,00 2 537 048,43 403,47 403,47
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 322 793,40 170 132,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 227 905,00 200 679,00 121 137,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 166 055,00 133 730,22 66 434,20 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 65 481 215,00 41 071 565,00 37 914 486,44 20 299,13 2 496 047,13
2111 Заробітна плата 34 471 811,00 22 657 825,00 21 639 909,27 2 286,30 1745643,19
2120 Нарахування на оплату праці 11 774 344,00 7 755 616,00 7 409 136,84 269,13 593509,05
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 773 736,00 423 625,00 363 112,19 -120,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 227 195,00 1 187 213,00 812 411,78 -2 008,02 70755,02
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 639 694,00 493 084,47 11 800,00 11800,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 526 865,00 661 961,00 429 363,40 -601,68 2958,12
2250 Видатки на відрядження 166 167,00 166 167,00 141 165,37 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 930 800,00 1 778 932,00 1 619 839,66 0,00 12618,33
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 025,00 352 024,00 277 704,89 0,00 1745,38
2273 Оплата електроенергії 2 684 506,00 1 215 515,00 987 772,00 0,00 6020,00
2274 Оплата природного газу 6 865 580,00 3 833 510,00 3 391 613,04 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 905,00 43 627,00 37 927,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 487 000,00 197 072,00 186 590,06 6 579,63 47682,09
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 119 762,00 94 820,01 2 857,94 3315,95
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 39 022,00 30 036,46 -764,17 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 638 178,00 94 922 118,79 82 688 897,17 140 880,75 3 879 320,35
2111 Заробітна плата 8 753 638,00 5 856 260,00 5 042 917,09 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 855 257,00 1 931 795,00 1 670 664,13 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 447 649,00 279 368,00 227 870,47 2 482,50 2482,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 38 466,00 19 250,00 16 492,52 2 967,22 2967,22
2230 Продукти харчування 1 150 440,00 652 375,00 345 285,75 857,04 2906,63
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 109,76 155 957,23 126 409,10 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 28 972,00 18 660,00 12 553,63 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 38 450,00 27 913,71 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 751 200,00 611 058,96 35 092,98 41117,05
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 309 159,76 529,01 529,01
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 45 094,00 28 768,35 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 571 142,00 1 060 102,88 96 412,02 186061,33
2730 Інші виплати населенню 171 958 902,24 83 163 709,56 73 098 923,78 2 539,98 3643256,61
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 2 573,28 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 7 723 064,00 6 781 081,16 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 4 372 365,00 4 003 517,26 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 556 599,00 1 419 602,04 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 97 134,00 42 803,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 220 244,00 119 621,33 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 8 881,00 4 192,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 133 674,00 1 063 172,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 6 251,00 5 111,23 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 155 300,00 141 536,86 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 35 515,00 15 515,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 4 948 624,00 3 394 824,12 0,00 243 660,32
2111 Заробітна плата 428 000,00 239 450,00 180 507,58 0,00 43089,54
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 86 938,00 66 492,02 0,00 15738,40
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3 144 797,00 2 034 391,46 0,00 184832,38
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 690,00 337,99 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 493 750,00 261 798,99 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 910 000,00 780 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 86 649,00 57 251,51 0,00 9 972,23
2111 Заробітна плата 74 400,00 49 800,00 38 422,73 0,00 7316,38
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 18 078,00 13 947,46 0,00 2655,85
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 625,00 1 308,76 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 395,00 2 395,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 120,00 92,87 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 071,00 742,19 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 17,33 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 81 093,00 66 722,47 0,00 5 375,99
2111 Заробітна плата 74 300,00 52 010,00 42 003,54 0,00 3537,44
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 18 884,00 15 247,28 0,00 1284,09
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 200,00 1 764,22 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 7 959,00 7 707,43 0,00 554,46
2800 Інші поточні видатки 65,00 40,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1 409 605,00 513 305,58 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 150 800,00 103 740,00 88 540,45 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 38 210,00 32 379,33 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1 698,00 1 528,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 330,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 224,00 180,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 003,00 2 658,99 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1 250 000,00 375 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 227 890,00 144 447,10 0,00 20 287,10
2111 Заробітна плата 170 532,00 89 670,00 52 358,50 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 32 552,00 16 414,43 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 160,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 24 966,00 8 113,34 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1 630,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 061,00 2 892,35 0,00 187,10
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 65 762,00 56 055,00 0,00 20100,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 102,00 19,10 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 713 083,00 606 084,52 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 760 000,00 506 178,00 435 975,90 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 162 385,00 140 112,16 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3 500,00 3 211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 11 000,00 6 212,48 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 910,00 688,67 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 6 950,00 3 925,61 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 15,03 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 354 522,00 130 000,00 80 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 130 000,00 80 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 194 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього  392 071 649,00 230 794 942,79 204 003 829,04 223 397,01 9 681 521,69
Прочитано 1356 разів