Понеділок, 15 червня 2015 12:28

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 15.06.2015 року


КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 6 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за червень Профінансовано за останній тиждень(з 08.06.15 по 12.06.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 324 039,00 2 843 335,00 2 386 763,13 208 356,05 139 827,20
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1 299 600,00 1 108 463,04 108 068,12 95 375,20
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 461 070,00 382 108,59 39 114,57 35 800,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 204 942,00 112 923,00 73 971,64 1 631,70 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 342 881,00 266 863,00 223 002,15 854,60 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 9 100,00 8 197,53 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 490,00 182 313,54 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 3 138,00 2 315,27 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 53 221,00 47 176,08 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 237 200,00 150 871,00 135 631,69 25 256,81 8 652,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 285 300,00 219 277,93 33 430,25 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 5 700,00 1 247,54 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 109 460 317,00 67 572 009,00 59 165 129,90 5 937 612,19 2 452 433,14
2111 Заробітна плата 57 206 000,00 36 721 130,00 32 575 743,51 4 235 626,06 1 788 555,00
2120 Нарахування на оплату праці 20 534 028,00 13 215 661,00 11 690 132,69 1 509 963,38 639 788,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 484 391,00 286 587,00 216 696,78 14 972,45 7 309,88
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 5 111,00 110,78 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 353 475,00 3 141 667,00 2 629 990,53 122 473,60 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 247 358,00 644 773,00 548 957,01 37 477,87 4 219,04
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 153 231,00 121 379,15 4 537,62 0,01
2271 Оплата теплопостачання 11 723 838,00 6 555 188,00 6 086 591,23 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 441 245,00 371 821,14 1 388,71 1 388,71
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2 303 624,00 2 029 358,86 3 863,42 3 863,42
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 2 592 875,00 2 536 644,96 783,97 783,97
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 1 102 815,00 170 132,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 227 905,00 210 767,00 121 137,00 1 412,00 1 412,00
2800 Інші поточні видатки 166 055,00 144 935,00 66 434,20 5 113,11 5 113,11
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 65 481 215,00 36 191 812,00 35 448 771,31 4 754 634,88 2 346 398,84
2111 Заробітна плата 34 471 811,00 19 607 392,00 19 864 966,08 3 270 273,06 1 531 731,22
2120 Нарахування на оплату праці 11 774 344,00 6 676 079,00 6 805 313,79 1 160 374,32 565 966,16
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 773 736,00 294 749,00 363 112,19 135 705,00 79 974,16
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 227 195,00 1 052 113,00 811 656,76 42 208,68 42 208,68
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 541 794,00 481 284,47 82 432,45 82 432,45
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 526 865,00 576 548,00 426 351,28 21 417,60 1 862,40
2250 Видатки на відрядження 166 167,00 166 167,00 141 165,37 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 930 800,00 1 765 412,00 1 607 221,33 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 025,00 311 990,00 275 959,51 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 684 506,00 1 137 775,00 981 752,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 6 865 580,00 3 719 810,00 3 391 613,04 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 905,00 38 507,00 37 927,00 2 620,00 2 620,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 487 000,00 172 992,00 138 907,97 14 921,97 14 921,97
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 94 362,00 91 504,06 22 544,10 22 544,10
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 36 122,00 30 036,46 2 137,70 2 137,70
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 638 178,00 81 802 004,41 76 538 324,55 7 077 904,01 6 962 598,12
2111 Заробітна плата 8 753 638,00 4 860 120,00 4 336 270,82 431 065,59 431 065,59
2120 Нарахування на оплату праці 2 855 257,00 1 607 096,00 1 455 743,61 157 058,00 157 058,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 447 649,00 239 838,00 219 197,37 39 664,46 21 933,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 38 466,00 15 400,00 13 525,30 2 862,40 0,00
2230 Продукти харчування 1 150 440,00 542 855,00 332 430,31 6 644,54 4 867,18
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 109,76 145 450,63 120 608,47 6 801,78 6 801,78
2250 Видатки на відрядження 28 972,00 16 560,00 12 553,63 3 039,65 739,88
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 33 300,00 23 360,89 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 685 400,00 569 941,91 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 308 630,75 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 42 928,00 28 768,35 9 475,64 1 665,74
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 380 445,00 859 041,55 81 565,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 171 958 902,24 71 793 753,78 68 147 491,01 6 339 726,95 6 338 466,95
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 2 556,82 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 6 874 615,00 5 561 872,13 361 267,73 361 267,73
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 3 915 902,00 3 109 091,61 194 929,62 194 929,62
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 396 348,00 1 108 255,06 70 997,44 70 997,44
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 95 234,00 41 135,70 465,00 465,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 198 858,00 119 525,24 9 031,00 9 031,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 8 881,00 3 588,40 1 440,70 1 440,70
2271 Оплата теплопостачання 1 133 674,00 1 063 172,00 1 021 750,64 84 402,74 84 402,74
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 5 421,00 4 292,24 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 144 681,00 131 287,88 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 35 515,00 15 515,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 1,23 1,23
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 4 224 410,00 2 788 784,16 335 353,53 192 148,05
2111 Заробітна плата 428 000,00 201 740,00 137 418,04 7 032,76 7 032,76
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 73 246,00 50 753,62 2 552,89 2 552,89
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 2 676 137,00 1 516 261,08 195 767,88 52 562,40
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 588,00 303,12 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 419 700,00 234 952,22 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 780 000,00 780 000,00 130 000,00 130 000,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 71 363,00 45 916,28 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74 400,00 38 800,00 30 106,35 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 14 085,00 10 928,61 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 465,00 1 308,76 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 395,00 2 395,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 107,00 92,87 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 951,00 742,19 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 17,33 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 64 220,00 61 141,82 9 836,95 9 836,95
2111 Заробітна плата 74 300,00 40 200,00 38 466,10 7 217,13 7 217,13
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 14 596,00 13 963,19 2 619,82 2 619,82
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 1 980,00 1 559,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 7 409,00 7 152,97 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 35,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1 390 013,00 502 383,69 13 970,40 13 970,40
2111 Заробітна плата 150 800,00 89 740,00 80 931,30 10 249,74 10 249,74
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 33 128,00 29 617,21 3 720,66 3 720,66
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1 528,00 1 358,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 270,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 194,00 135,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 2 753,00 2 323,93 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1 250 000,00 375 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 196 497,00 100 692,35 2 119,11 2 119,11
2111 Заробітна плата 170 532,00 75 360,00 41 004,26 1 762,27 1 762,27
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 27 357,00 12 292,84 356,84 356,84
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 8 500,00 723,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 21 910,00 7 751,88 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1 410,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 3 674,00 2 518,15 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 58 055,00 35 955,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 84,00 13,34 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 587 736,00 516 229,09 42 900,00 42 900,00
2111 Заробітна плата 760 000,00 412 178,00 367 699,96 31 900,00 31 900,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 133 838,00 120 413,29 11 000,00 11 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3 400,00 2 206,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 9 000,00 5 456,99 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 810,00 568,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 6 350,00 3 925,61 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 15,03 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 404 522,00 180 000,00 80 520,14 61 949,94 61 949,94
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 210 000,00 180 000,00 80 520,14 61 949,94 61 949,94
9000 Нерозподілені видатки 194 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього  392 071 649,00 201 998 014,41 183 196 528,55 18 805 904,79 12 585 449,48
Прочитано 1076 разів