Вівторок, 04 серпня 2015 16:29

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 03.08.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 7місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за липень Профінансовано за останній тиждень(з 27.07.15 по 31.07.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 3 370 980,00 3 192 971,88 497 363,84 141 007,83
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1 598 700,00 1 558 268,96 273 343,98 96 728,99
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 551 570,00 525 919,73 88 553,38 30 930,17
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 204 942,00 123 923,00 97 761,14 14 268,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 981,00 306 966,00 279 403,74 24 401,73 2 008,06
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 9 900,00 8 908,74 240,00 180,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 560,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 3 655,00 3 268,46 453,36 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 68 226,00 66 253,91 9 886,96 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 241 100,00 171 721,00 156 642,30 21 010,61 11 160,61
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 334 000,00 309 600,36 65 205,82 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 6 700,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 114 389 157,00 78 253 281,00 76 484 864,67 10 400 982,62 2 137 266,99
2111 Заробітна плата 60 816 280,00 44 327 945,02 43 672 453,67 6 165 329,69 1 504 869,51
2120 Нарахування на оплату праці 21 874 281,00 15 984 796,37 15 628 672,27 2 169 760,72 551 184,33
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487 761,00 274 457,00 234 965,99 15 982,56 551,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 5 111,00 469,00 210,24 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 3 578 471,28 3 451 731,81 764 466,08 69 243,04
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 255 188,00 714 829,16 621 218,51 63 076,25 6 505,71
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 153 232,00 129 546,42 4 689,47 962,28
2271 Оплата теплопостачання 11 723 838,00 6 462 155,00 6 426 440,27 339 849,04 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 467 325,00 464 528,09 58 223,59 927,64
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2 514 867,99 2 439 678,39 298 582,95 3 023,48
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 080 161,56 3 023 984,99 487 340,03 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 353 653,40 200 992,06 30 860,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 157 679,00 123 749,00 2 612,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 158 522,00 126 197,22 66 434,20 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 73 399 359,00 48 989 709,00 47 572 057,94 12 011 070,63 3 018 746,30
2111 Заробітна плата 40 289 636,00 28 475 650,00 27 885 885,68 7 955 647,97 2 112 443,76
2120 Нарахування на оплату праці 13 774 736,00 9 748 021,00 9 488 652,38 2 665 170,06 731 450,54
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 767 056,00 423 625,00 423 581,02 60 348,83 499,07
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 231 545,00 1 191 563,00 1 049 797,80 235 378,00 43 616,34
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 639 694,00 614 027,25 132 742,78 18 590,67
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 589 720,00 726 123,00 529 707,79 99 742,71 46 560,26
2250 Видатки на відрядження 205 191,00 205 191,00 171 484,37 30 319,00 30 319,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 778 932,00 1 645 939,66 26 100,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 059,00 352 058,00 344 217,81 66 512,92 5 767,18
2273 Оплата електроенергії 2 685 313,00 1 215 742,00 1 206 385,00 218 613,00 8 000,00
2274 Оплата природного газу 6 865 697,00 3 801 117,00 3 800 769,04 409 156,00 11 925,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 325,00 43 627,00 42 427,00 4 500,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 229 582,00 226 252,19 86 213,10 1 500,00
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 119 762,00 112 894,49 21 390,43 8 074,48
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 39 022,00 30 036,46 -764,17 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 983 693,00 95 566 308,76 93 031 621,26 12 412 058,22 2 640 772,74
2111 Заробітна плата 9 201 638,00 6 116 260,00 6 099 980,05 1 057 062,96 663 680,97
2120 Нарахування на оплату праці 3 085 257,00 2 034 495,00 2 028 348,18 357 684,05 213 181,05
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 327 649,00 289 368,00 237 378,22 11 990,25 390,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 250,00 16 492,52 2 967,22 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 532 265,00 348 227,28 3 798,57 2 117,74
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 129,94 155 551,19 141 530,39 15 121,29 2 582,51
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 16 660,00 13 562,05 1 008,42 408,42
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 38 688,00 32 781,40 4 867,69 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 751 325,00 646 816,79 70 850,81 30 531,95
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 309 159,76 529,01 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 45 094,00 30 434,09 1 665,74 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 571 142,00 1 104 664,19 140 973,33 44 561,31
2730 Інші виплати населенню 172 260 222,06 83 559 352,57 81 911 469,27 10 743 538,85 1 683 318,76
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 2 573,31 0,03 0,03
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 7 840 794,00 7 404 019,74 622 938,58 402 085,62
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 4 452 975,00 4 443 836,73 440 319,47 298 065,07
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 592 819,00 1 575 260,94 155 658,90 104 020,55
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 97 134,00 45 853,70 3 050,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 220 244,00 131 484,74 11 863,41 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 8 881,00 4 192,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 133 674,00 1 063 172,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 6 251,00 5 776,54 665,31 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 155 300,00 152 018,35 10 481,49 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 36 415,00 16 415,00 900,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 4 948 624,00 3 979 736,19 769 744,45 24 337,67
2111 Заробітна плата 428 000,00 239 450,00 209 724,43 29 216,85 17 855,96
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 86 938,00 77 155,10 10 663,08 6 481,71
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3 144 797,00 2 422 324,14 572 765,06 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 690,00 357,17 19,18 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 493 750,00 288 879,27 27 080,28 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 910 000,00 910 000,00 130 000,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 86 649,00 69 114,64 11 863,13 1 752,89
2111 Заробітна плата 74 400,00 49 800,00 46 886,13 8 463,40 1 263,64
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 18 078,00 17 019,67 3 072,21 458,70
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 625,00 1 588,90 280,14 7,44
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 395,00 2 395,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 120,00 106,99 14,12 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 071,00 765,30 23,11 23,11
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 27,48 10,15 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 81 093,00 80 276,80 13 554,33 2 953,26
2111 Заробітна плата 74 300,00 52 010,00 51 605,68 9 602,14 2 166,73
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 18 884,00 18 732,86 3 485,58 786,53
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 200,00 1 982,09 217,87 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 7 959,00 7 956,17 248,74 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 40,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1 423 605,00 542 528,26 29 222,68 10 464,80
2111 Заробітна плата 150 800,00 113 740,00 109 641,78 21 101,33 7 677,77
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 42 210,00 40 039,11 7 659,78 2 787,03
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1 698,00 1 698,00 170,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 330,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 224,00 215,42 34,86 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 003,00 2 915,70 256,71 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1 250 000,00 375 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 227 890,00 171 982,70 27 535,60 10 080,24
2111 Заробітна плата 170 532,00 89 670,00 54 863,01 2 504,51 1 508,50
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 32 552,00 17 323,56 909,13 547,58
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 673,70 513,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 24 966,00 24 015,30 15 901,96 317,16
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1 630,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 061,00 2 892,35 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 65 762,00 63 762,00 7 707,00 7 707,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 102,00 19,10 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 713 083,00 667 337,19 61 252,67 25 434,43
2111 Заробітна плата 760 000,00 506 178,00 480 933,06 44 957,16 19 157,16
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 162 385,00 155 389,43 15 277,27 6 277,27
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3 500,00 3 211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 11 000,00 6 966,87 754,39 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 910,00 808,79 120,12 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 6 950,00 4 067,63 142,02 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 1,71 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 083 501,00 80 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 130 000,00 80 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 953 501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  408 217 649,00 245 112 167,76 233 277 031,41 36 857 586,75 8 414 902,77

Прочитано 1200 разів