Вівторок, 04 серпня 2015 16:30

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 03.08.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 7 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за липень Профінансовано за останній тиждень (з 27.07.15 по 31.07.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 641 917,00 1 183 913,67 656 576,10 88 346,41 112 385,31
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205 553,00 145 133,00 40 826,51 0,00 2 048,90
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 149 391,00 136 891,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 5 833,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 583,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 46 650,00 46 650,00 38 340,00 8 050,00 8 050,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 689 706,00 436 706,00 434 619,59 53 296,41 53 296,41
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267 350,00 267 350,00 131 140,00 15 350,00 37 340,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 11 650,00 11 650,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 278 127,00 4 977 591,83 1 649 081,19 241 651,85 459 874,87
2111 Заробітна плата 322 710,00 188 247,50 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 67 695,83 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 194 629,17 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 1 889 125,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 14 933,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 149,17 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 3 966,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 47 664,17 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 17 208,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 583,33 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 53 608,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 538 256,00 150 000,00 150 000,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 227 913,00 227 913,00 227 498,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 236 568,00 1 714 112,00 883 326,87 91 651,85 309 874,87
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 017 304,00 1 196 470,67 47 303,50 31 778,00 31 778,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 500 500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 180 250,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 39 666,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 167 416,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 35 291,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 33 833,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 11 375,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 18 666,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 11 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 12 833,33 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 88 083,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 86 778,00 63 861,33 31 778,00 31 778,00 31 778,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 3 208,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 81 375,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 5 833,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 78 458,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 32 958,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 9 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 198 333,33 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 458 196,67 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 280 956,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 101 353,58 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 12 801,83 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 21 446,25 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 341,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 19 859,58 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 828,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 3 590,42 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 291,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 178,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 13 148,33 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9 468 556,00 7 645 383,33 5 880 509,33 2 163 988,77 2 171 723,26
2111 Заробітна плата 80 400,00 49 400,00 45 561,16 3 247,60 8 688,36
2120 Нарахування на оплату праці 29 190,00 17 035,00 12 581,70 969,71 2 573,64
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 800,00 55 716,67 24 639,53 2 342,06 3 031,86
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 156 999,00 139 794,00 120 250,70 60,61 60,61
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 16 750,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 116,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 4 165,00 981,46 162,22 162,22
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 875,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 955 103,00 1 731 167,00 1 523 807,67 412 850,96 412 850,96
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 858 934,00 3 357 434,00 2 937 498,14 1 614 355,61 1 614 355,61
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1 128 050,00 1 128 050,00 627 705,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954 000,00 954 000,00 454 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9 022 305,00 6 988 378,00 5 744 126,55 1 589 136,97 2 189 136,97
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 721 260,00 1 424 253,00 930 045,22 413 425,09 413 425,09
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 698 004,00 3 743 314,00 2 966 212,90 381 930,80 981 930,80
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 603 041,00 1 820 811,00 1 847 868,43 793 781,08 793 781,08
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 33 310,00 333 100,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 33 310,00 333 100,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 13 328 839,00 13 328 839,00 13 328 839,00 0,00 13 253 839,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 13 253 839,00 13 253 839,00 13 253 839,00 0,00 13 253 839,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
  Усього  44 342 528,00 36 280 773,17 27 387 480,16 4 148 212,00 18 551 837,41
Прочитано 1191 разів