Понеділок, 10 серпня 2015 15:48

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 10.08.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 8 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за серпень Профінансовано за останній тиждень (з 03.08.15 по 08.08.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 597 917,00 1 233 280,33 676 948,10 20 372,00 20 372,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205 553,00 158 983,00 51 948,51 11 122,00 11 122,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 105 391,00 95 391,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 6 666,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 666,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 46 650,00 46 650,00 38 340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 689 706,00 487 306,00 434 619,59 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267 350,00 267 350,00 140 390,00 9 250,00 9 250,00
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 278 127,00 5 383 207,67 1 649 081,19 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 322 710,00 215 140,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 77 366,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 222 433,33 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 2 159 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 17 066,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 313,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 4 533,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 54 473,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 19 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 666,67 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 61 266,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 538 256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 227 913,00 227 913,00 227 498,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 236 568,00 1 764 112,00 883 326,87 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 017 304,00 1 360 637,33 47 303,50 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 45 333,33 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 191 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 40 333,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 38 666,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 21 333,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 13 333,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 14 666,67 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 100 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 86 778,00 68 444,67 31 778,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 3 666,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 6 666,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 89 666,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 37 666,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 10 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 226 666,67 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 523 653,33 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 321 093,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 115 832,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 14 630,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 24 510,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 533,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 22 696,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 946,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 4 103,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 333,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 346,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 15 026,67 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9 512 556,00 8 457 330,67 5 993 975,82 105 732,00 105 732,00
2111 Заробітна плата 80 400,00 58 100,00 51 001,92 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 29 190,00 19 466,00 14 185,63 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 800,00 61 533,33 25 329,33 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200 999,00 187 235,00 120 250,70 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 17 000,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 133,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 4 832,00 981,46 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 955 103,00 1 976 167,00 1 629 539,67 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 858 934,00 3 858 934,00 2 937 498,14 105 732,00 105 732,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1 128 050,00 1 128 050,00 627 705,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954 000,00 954 000,00 454 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9 022 305,00 7 849 565,00 6 461 521,11 717 394,56 717 394,56
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 721 260,00 1 434 253,00 961 097,62 31 052,40 31 052,40
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 698 004,00 4 088 700,00 3 641 448,06 675 235,16 675 235,16
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 603 041,00 2 326 612,00 1 858 975,43 11 107,00 11 107,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 13 328 839,00 13 328 839,00 13 328 839,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 13 253 839,00 13 253 839,00 13 253 839,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
  Усього  44 342 528,00 38 696 513,33 28 230 978,72 843 498,56 843 498,56
Прочитано 1170 разів