Понеділок, 14 вересня 2015 12:26

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.09.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень(з 07.09.15 по 11.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5374039,00 4227291,00 3 867 863,05 221 721,63 176 478,96
2111 Заробітна плата 2647585,00 2053400,00 1 925 676,13 105 000,00 105 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 937575,00 730415,00 654 408,03 42 360,61 42 360,61
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205506,00 160506,00 125 839,14 4 355,00 4 355,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388417,00 345408,00 293 329,09 1 960,00 1 960,00
2250 Видатки на відрядження 13000,00 11500,00 9 028,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255500,00 192700,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5706,00 4455,00 3 334,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105250,00 84268,00 74 124,57 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5000,00 3059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 241100,00 203680,00 200 026,00 34 773,70 19 817,18
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561400,00 430200,00 395 152,11 33 272,32 2 986,17
2800 Інші поточні видатки 8000,00 7700,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 114389157,00 92442285,00 84 697 290,66 3 744 197,05 1 660 018,55
2111 Заробітна плата 60816280,00 51303640,00 48 220 437,40 2 259 734,82 993 823,14
2120 Нарахування на оплату праці 21874281,00 18455714,00 17 285 072,54 822 656,80 352 837,51
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487761,00 358157,00 311 867,69 9 892,15 1 468,49
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11422,00 11111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6371115,00 4428961,00 4 142 970,50 421 866,86 294 954,08
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1255188,00 1058628,00 798 298,46 132 175,85 12 049,03
2250 Видатки на відрядження 317515,00 193081,00 137 190,80 670,51 0,00
2271 Оплата теплопостачання 11723838,00 7990103,00 6 624 933,40 88 095,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851422,00 657136,00 540 316,59 1 402,90 1 402,90
2273 Оплата електроенергії 4276485,00 3222507,00 2 644 114,18 5 403,44 3 483,40
2274 Оплата природного газу 4905208,00 3603134,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1102815,00 776406,00 201 992,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52400,00 52400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184905,00 172985,00 133 555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 158522,00 158322,00 68 732,92 2 298,72 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 73399359,00 58752262,00 57 006 331,53 3 877 054,51 1 336 881,76
2111 Заробітна плата 40289636,00 33838630,00 33 449 492,84 2 360 357,32 925 880,69
2120 Нарахування на оплату праці 13774736,00 11574989,00 11 436 100,48 794 503,44 348 576,07
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 767056,00 558235,00 489 101,02 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2231545,00 1528779,00 1 293 497,94 83 663,06 7 000,00
2230 Продукти харчування 1364359,00 953094,00 921 429,93 204 395,00 35 150,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1589720,00 948462,00 668 160,41 639,69 0,00
2250 Видатки на відрядження 205191,00 205191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1933720,00 1828132,00 1 677 739,66 12 500,00 3 800,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809059,00 484306,00 408 026,80 3 800,00 3 000,00
2273 Оплата електроенергії 2685313,00 1640206,00 1 524 867,00 109 221,00 4 000,00
2274 Оплата природного газу 6865697,00 4598445,00 4 401 507,86 243 975,00 4 975,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71325,00 54827,00 51 427,00 4 500,00 4 500,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484080,00 323582,00 310 869,33 43 500,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 275000,00 170562,00 150 505,63 16 000,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 52922,00 44822,00 30 036,46 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189983693,00 118243071,78 110 252 043,85 6 504 917,03 6 404 062,03
2111 Заробітна плата 9201638,00 7934740,00 7 368 579,10 351 967,67 351 967,67
2120 Нарахування на оплату праці 3085257,00 2628593,00 2 451 467,66 129 912,46 129 912,46
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352649,00 327048,00 281 380,12 1 850,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18466,00 17550,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664615,00 592640,00 370 348,60 1 938,73 1 938,73
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209129,94 179828,19 159 672,57 4 165,63 4 165,63
2250 Видатки на відрядження 20972,00 17700,00 15 223,13 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108204,00 108204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63668,00 49178,00 37 297,48 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1002973,00 876925,00 688 534,45 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419386,00 325911,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72540,00 49726,00 32 799,83 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2524230,00 1952536,00 1 356 313,50 92 700,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 172235222,06 103177749,59 97 053 929,28 5 922 382,54 5 916 077,54
2800 Інші поточні видатки 4743,00 4743,00 2 642,09 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10680791,00 9085025,00 8 178 915,90 229 762,56 229 762,56
2111 Заробітна плата 6369580,00 5309250,00 4 991 480,71 168 571,20 168 571,20
2120 Нарахування на оплату праці 2271299,00 1899129,00 1 767 568,01 61 191,36 61 191,36
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112434,00 108834,00 58 583,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280659,00 243828,00 145 934,90 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10491,00 10261,00 4 471,66 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1133674,00 1063172,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10649,00 8019,00 6 569,37 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206507,00 175614,00 158 711,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8000,00 2500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197000,00 197000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69495,00 56415,00 16 415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8103,00 8103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7914287,00 6171586,00 5 101 438,90 370 441,25 323 219,25
2111 Заробітна плата 428000,00 314870,00 256 591,56 13 973,30 13 973,30
2120 Нарахування на оплату праці 155400,00 114322,00 94 664,80 5 072,31 5 072,31
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2901,00 2534,00 2 317,84 1 618,00 1 618,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4867787,00 3854117,00 3 322 206,83 349 777,64 302 555,64
2250 Видатки на відрядження 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90999,00 68999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1200,00 894,00 426,91 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864000,00 641850,00 313 934,88 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2200,00 2200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1500000,00 1170000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123200,00 103956,00 83 326,13 3 134,90 3 134,90
2111 Заробітна плата 74400,00 62000,00 57 100,99 2 300,00 2 300,00
2120 Нарахування на оплату праці 27010,00 22508,00 20 727,68 834,90 834,90
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12405,00 11935,00 1 725,57 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1050,00 1050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3585,00 2495,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 147,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2052,00 1311,00 828,49 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2510,00 2510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113400,00 103034,00 95 005,60 4 876,31 4 876,31
2111 Заробітна плата 74300,00 67410,00 62 069,81 3 577,63 3 577,63
2120 Нарахування на оплату праці 26976,00 24475,00 22 531,34 1 298,68 1 298,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3300,00 2640,00 2 199,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8759,00 8459,00 8 204,91 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 50,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1473900,00 1461357,00 606 525,84 14 143,57 14 143,57
2111 Заробітна плата 150800,00 140740,00 137 906,85 10 376,79 10 376,79
2120 Нарахування на оплату праці 53424,00 52002,00 50 299,34 3 766,78 3 766,78
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2548,00 2038,00 1 868,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 390,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 284,00 250,28 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3773,00 3503,00 3 183,12 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11200,00 11100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1250000,00 1250000,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1300,00 1300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394900,00 289676,00 193 823,31 4 470,64 4 470,64
2111 Заробітна плата 170532,00 118290,00 67 781,03 3 280,00 3 280,00
2120 Нарахування на оплату праці 61903,00 42942,00 22 012,80 1 190,64 1 190,64
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9000,00 9000,00 8 885,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40000,00 31078,00 28 022,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2731,00 2070,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6000,00 4835,00 2 907,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104300,00 81176,00 63 762,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 138,00 19,47 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1062900,00 902842,00 825 245,84 33 800,00 33 800,00
2111 Заробітна плата 760000,00 646178,00 596 686,85 24 800,00 24 800,00
2120 Нарахування на оплату праці 241540,00 208569,00 195 321,64 9 000,00 9 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4000,00 3700,00 3 211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16000,00 13000,00 8 601,76 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30000,00 22100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1300,00 1085,00 808,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10000,00 8150,00 4 655,39 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3308023,00 3113501,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160000,00 160000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3148023,00 2953501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  408217649,00 294895886,78 271 038 330,75 15 008 519,45 10 190 848,53
Прочитано 1043 разів