Понеділок, 05 жовтня 2015 14:49

Мобілізація коштів до міського бюджету станом на 05.10.2015 року

  План на рік План на 10 місяців Фактичне виконання  плану 10 місяців План на жовтень Фактичне виконання за 4дні жовтня Фактичні надходження за останній тиждень (з 28.09.2015 - 02.10.2015)
  загальний фонд
Власні надходження 126 864,0 107 734,0 106 493,1 8 218,2 323,5 5 835,8
в тому числі:     0,0      
Податок та збір на доходи фізичних осіб 55 029,1 44 909,1 42 367,9 4 257,0 92,7 1 842,5
Акцизний податок 30 111,7 27 621,7 29 236,7 1 360,0 34,2 2 917,9
Плата за землю 15 991,3 12 590,3 12 490,5 1 001,0 24,9 550,5
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 18 497,9 16 186,9 15 510,2 1 391,0 125,5 341,4
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 1 599,1 1 552,1 1 675,0 0,0 6,9 64,2
Державне мито 1 944,4 1 478,4 1 495,0 111,1 14,0 35,8
Адміністративні послуги 1 770,4 1 770,4 2 025,0 0,0 13,8 47,1
Трансферти 316 609,9 231 745,9 206 835,7 26 049,4 5 903,4 9 684,5
в тому числі:   0,0 0,0      
Базова дотація 10 020,9 8 350,9 7 515,9 835,0 0,0 278,4
Стабілізаційна дотація 4 016,1 4 016,1 4 016,1 0,0 0,0 0,0
Субвенції 302 572,9 219 378,9 195 303,7 25 214,4 5 903,4 9 406,1
      в тому числі:   0,0 0,0      
      освітня субвенція 59 950,1 49 723,9 47 179,4 5 089,1 2 544,6 3 263,4
      медична субвенція 57 832,2 47 896,7 45 267,4 5 258,7 2 629,4 3 215,2
      дитяча субвенція 85 734,9 71 798,6 60 725,1 9 478,7 0,0 426,9
      субвенція на ЖКП 91 764,5 43 757,9 37 224,0 4 233,0 0,0 1 650,1
Разом доходів загального фонду: 443 473,9 339 479,9 313 328,8 34 267,6 6 226,9 15 520,3
 спеціальний фонд
Власні надходження 16 785,3 14 736,8 20 566,5 490,0 0,2 74,1
      в тому числі:     0,0      
      кошти пайової участі у
      розвитку інфраструктури
      міста
1 200,0 1 000,0 964,1 100,0 0,0 55,0
      продаж землі 5 322,1 5 322,1 5 886,0   0,0 0,0
      надходження від відчуження
      майна комунальної
      власності
712,3 472,3 712,3 250,0 0,0 0,0
Трансферти 17 564,9 17 564,9 15 620,1 0,0 0,0 0,0
в тому числі:            
Субвенції 17 564,9 17 564,9 15 620,1 0,0 0,0 0,0
      в тому числі:     0,0      
      з державного бюджету 16 986,2 16 986,2 15 241,3   0,0 0,0
      з обласного бюджету 578,7 578,7 378,8   0,0 0,0
Разом доходів спеціального фонду: 34 350,2 32 301,7 36 186,6 490,0 0,2 74,1
ВСЬОГО: 477 824,1 371 781,6 349 515,4 34 757,6 6 227,1 15 594,4
Прочитано 1157 разів