Понеділок, 05 жовтня 2015 14:52

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 05.10.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень Профінансовано за останній тиждень(з 28.09.15 по 02.10.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 206 896,00 5 398 490,00 4 073 978,26 36 384,18 168 262,63
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 2 252 500,00 2 028 701,91 0,00 103 025,78
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 799 915,00 683 260,70 0,00 28 852,67
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 212 906,00 189 906,00 142 223,14 14 506,00 14 506,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 367 411,00 306 096,01 80,00 80,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 300,00 9 660,86 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 218 300,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 872,00 4 089,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 94 272,00 80 381,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 759,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 066 557,00 970 555,00 200 026,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 476 900,00 432 594,41 21 798,18 21 798,18
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 800,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 122 517 517,00 108 529 853,00 94 905 128,53 320,95 5 362 789,13
2111 Заробітна плата 66 258 180,00 61 427 190,00 53 307 903,00 235,47 3 984 265,60
2120 Нарахування на оплату праці 23 835 741,00 22 100 084,00 19 105 294,98 85,48 1 432 237,44
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 498 581,00 402 077,00 362 903,96 0,00 26 995,52
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 5 069 359,00 4 640 043,46 0,00 166 751,14
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 266 688,00 1 119 888,00 839 660,38 0,00 454,63
2250 Видатки на відрядження 320 195,00 213 471,00 160 685,80 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 8 292 920,00 8 078 118,40 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 727 746,00 636 248,67 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 855 317,00 3 363 193,12 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 712 644,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 109 715,00 950 736,00 357 576,86 0,00 -247 915,20
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172 985,00 133 555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 421 925,00 421 925,00 332 135,78 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 83 208 418,00 72 858 588,00 63 189 940,05 0,00 4 186 145,31
2111 Заробітна плата 46 411 915,00 42 215 399,00 37 044 981,48 0,00 2 954 157,33
2120 Нарахування на оплату праці 15 856 892,00 14 425 432,00 12 603 350,17 0,00 976 191,76
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 770 056,00 630 690,00 561 134,85 0,00 5 566,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 355 832,00 1 791 618,00 1 416 955,54 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 381 069,00 1 179 396,00 1 048 754,29 0,00 18 181,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 933 986,00 1 327 050,00 737 901,68 0,00 421,22
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 852 632,00 1 684 539,66 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 550 230,00 458 700,65 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 688 707,00 2 026 742,00 1 827 247,00 0,00 195 658,00
2274 Оплата природного газу 7 815 434,00 5 804 222,00 4 886 197,95 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 107 177,00 81 397,00 0,00 29 970,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 384 161,00 330 533,52 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 201 962,00 158 205,89 0,00 6 000,00
2800 Інші поточні видатки 175 348,00 162 686,00 156 471,20 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 198 124 596,00 134 386 799,78 113 844 241,07 466 607,83 3 029 215,57
2111 Заробітна плата 9 216 438,00 8 698 280,00 7 868 529,75 0,00 499 950,65
2120 Нарахування на оплату праці 3 090 457,00 2 884 992,00 2 616 127,40 0,00 164 659,74
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 340 278,00 293 981,34 0,00 4 223,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 700,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 616 660,00 392 832,30 1 734,55 7 450,20
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 189 131,19 171 717,34 3 492,12 3 500,47
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 19 720,00 17 813,69 0,00 150,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 54 178,00 39 979,52 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 921 925,00 729 841,39 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 364 511,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 66 792,00 34 465,57 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 143 233,00 1 414 672,67 0,00 55 923,00
2730 Інші виплати населенню 180 353 796,06 117 957 352,59 99 827 735,04 461 381,16 2 293 358,51
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 880 791,00 10 148 201,00 8 825 886,09 0,00 618 738,15
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 5 903 310,00 5 447 766,41 0,00 456 285,70
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 2 103 899,00 1 925 190,01 0,00 157 622,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 109 934,00 64 092,70 0,00 3 376,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 258 785,00 158 684,99 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 1 454,45
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 262 036,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 144,00 7 553,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 212 684,00 170 819,94 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 66 415,00 16 415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 911 033,00 6 885 913,00 5 402 551,65 170 724,19 190 746,13
2111 Заробітна плата 428 000,00 352 580,00 270 827,25 0,00 14 235,69
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 128 014,00 100 132,65 0,00 5 467,85
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 901,00 3 505,41 0,00 198,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 963 533,00 4 411 523,00 3 568 950,54 170 724,19 170 844,19
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 996,00 449,58 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 616 900,00 347 390,14 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 300 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 113 112,00 89 828,59 0,00 6 502,46
2111 Заробітна плата 74 400,00 68 200,00 61 833,57 0,00 4 732,58
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 24 759,00 22 444,89 0,00 1 717,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 085,00 1 729,03 0,00 3,46
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 795,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 161,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 552,00 877,70 0,00 49,21
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 108 252,00 100 330,44 0,00 4 876,30
2111 Заробітна плата 74 300,00 71 000,00 65 647,43 0,00 3 577,62
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 25 778,00 23 830,02 0,00 1 298,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 860,00 2 399,34 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 559,00 8 453,65 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 55,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 469 414,00 1 419 420,00 618 381,30 0,00 11 328,64
2111 Заробітна плата 200 800,00 163 740,00 146 196,39 0,00 8 289,54
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 60 712,00 53 308,44 0,00 3 009,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 208,00 2 038,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 450,00 60,00 0,00 30,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 343,00 292,12 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 753,00 3 498,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 175 814,00 1 175 814,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 320 656,00 209 535,63 0,00 7 958,52
2111 Заробітна плата 170 532,00 132 600,00 73 620,00 0,00 5 838,97
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 48 137,00 24 132,35 0,00 2 119,55
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 34 134,00 30 269,10 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 290,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 222,00 3 020,69 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 88 883,00 69 105,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 156,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 1 001 864,00 882 069,78 0,00 53 543,14
2111 Заробітна плата 760 000,00 716 178,00 637 725,42 0,00 41 038,57
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 230 816,00 207 604,61 0,00 12 282,97
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 800,00 5 262,75 0,00 221,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 14 000,00 9 368,99 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 25 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 160,00 1 034,75 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 750,00 5 113,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 158 749,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 998 749,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  435 321 088,00 344 329 897,78 292 272 391,53 674 037,15 13 640 105,98
Прочитано 1214 разів