Понеділок, 19 жовтня 2015 16:01

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 19.10.2015 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень Профінансовано за останній тиждень (з 12.10.15 по 16.10.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 995 797,00 1 831 863,67 926 968,83 26 720,28 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 336 170,00 329 670,00 57 323,51 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 223 271,00 219 871,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 8 333,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 66 650,00 66 650,00 38 340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 823 706,00 722 506,00 662 444,32 26 720,28 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267 350,00 267 350,00 157 211,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 398 127,00 6 468 679,33 2 347 270,12 15 000,00 0,00
2111 Заробітна плата 322 710,00 268 925,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 96 708,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 278 041,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 2 698 750,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 21 333,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 641,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 5 666,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 68 091,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 24 583,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 76 583,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 538 256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 297 913,00 297 913,00 242 498,32 15 000,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 286 568,00 2 068 352,00 1 566 515,80 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 109 104,00 1 780 770,67 47 303,50 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 715 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 257 500,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 56 666,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 239 166,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 50 416,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 48 333,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 16 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 26 666,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 16 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 18 333,33 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 125 833,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 178 578,00 169 411,33 31 778,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 4 583,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 116 250,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 8 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 112 083,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 47 083,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 13 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 283 333,33 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 654 566,67 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 401 366,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 144 790,83 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 18 288,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 30 637,50 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 916,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 28 370,83 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 1 183,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 5 129,17 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 416,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 683,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 18 783,33 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9 886 500,00 9 417 003,12 7 364 704,62 520 894,69 241 196,55
2111 Заробітна плата 115 400,00 91 000,00 71 234,33 2 431,34 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 38 690,00 28 828,00 19 892,56 824,98 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 800,00 40 168,67 29 036,93 450,00 450,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 191 499,00 184 617,00 144 045,62 23 000,00 23 000,00
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 17 500,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 166,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 6 166,00 1 305,90 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 376 120,00 376 120,00 356 120,00 226 120,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 161 254,00 161 254,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 931 941,00 2 518 336,79 2 441 715,70 268 068,37 217 746,55
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 348 666,00 4 348 666,00 3 216 164,61 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1 128 050,00 1 128 050,00 627 705,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 454 000,00 454 000,00 454 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9 974 485,00 9 632 463,00 8 196 676,47 535 825,20 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 254 460,00 1 248 454,00 1 137 135,62 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 323 957,00 5 987 941,00 4 862 732,22 369 217,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 396 068,00 2 396 068,00 2 196 808,63 166 608,20 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 20 000,00 20 000,00 19 998,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20 000,00 20 000,00 19 998,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 17 094 411,00 17 094 411,00 15 316 341,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 986 161,00 16 986 161,00 15 241 341,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 108 250,00 108 250,00 75 000,00 0,00 0,00
  Усього  50 063 904,00 47 579 757,46 34 292 572,54 1 098 440,17 241 196,55
Прочитано 1091 разів