Понеділок, 26 жовтня 2015 14:26

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 26.10.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень Профінансовано за останній тиждень(з 19.10.15 по 23.10.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 766 339,00 5 677 735,00 5 009 137,94 971 543,86 9 800,25
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 354 500,00 2 123 701,91 95 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 040 275,00 834 615,00 717 786,70 34 526,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 212 906,00 189 906,00 157 094,00 29 376,86 6 418,86
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 367 411,00 314 177,40 8 161,39 3 381,39
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 300,00 9 660,86 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 218 300,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 872,00 4 089,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 94 272,00 80 381,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 759,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 098 000,00 958 691,00 758 665,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 576 500,00 492 000,00 456 610,84 45 814,61 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 800,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 130 333 068,00 110 779 812,00 99 379 141,53 4 474 333,95 963 824,43
2111 Заробітна плата 71 963 230,00 62 935 820,00 55 735 096,73 2 427 429,20 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 25 884 058,00 22 643 174,00 19 959 290,23 854 080,73 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 599 479,78 524 975,78 429 373,55 66 469,59 43 107,71
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 311,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 5 202 186,00 5 139 360,41 499 316,95 316 679,55
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 270 381,00 1 078 481,00 896 601,81 56 941,43 41 579,33
2250 Видатки на відрядження 323 224,00 216 500,00 172 013,81 11 328,01 10 000,00
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 8 281 920,00 8 146 138,40 68 020,00 68 020,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 736 866,00 708 258,28 72 009,61 70 606,71
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 886 917,00 3 590 885,15 227 692,03 222 784,73
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 712 644,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 109 715,00 950 736,00 537 967,46 180 390,60 180 390,60
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 192 089,00 176 577,00 137 147,00 3 592,00 3 592,00
2800 Інші поточні видатки 369 304,22 369 304,22 339 199,58 7 063,80 7 063,80
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 86 349 456,00 75 999 626,00 66 388 458,09 3 198 518,04 157 113,75
2111 Заробітна плата 48 606 915,00 44 410 399,00 38 634 792,48 1 589 811,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 16 561 892,00 15 130 432,00 13 145 329,17 541 979,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 775 056,00 635 690,00 631 844,45 70 709,60 1 351,10
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 374 870,00 1 840 656,00 1 606 111,10 189 155,56 20 986,33
2230 Продукти харчування 1 405 069,00 1 203 396,00 1 176 397,49 127 643,20 22 797,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 131 986,00 1 525 050,00 790 712,26 52 810,58 20 373,07
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 852 632,00 1 719 639,66 35 100,00 15 900,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 550 230,00 500 678,31 41 977,66 2 256,38
2273 Оплата електроенергії 2 688 707,00 2 026 742,00 2 025 819,00 198 572,00 9 890,00
2274 Оплата природного газу 7 542 284,00 5 501 072,00 4 886 197,95 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 107 177,00 107 177,00 25 780,00 21 280,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 384 161,00 360 813,08 30 279,56 29 767,32
2730 Інші виплати населенню 271 000,00 197 962,00 177 929,31 19 723,42 12 512,55
2800 Інші поточні видатки 447 498,00 434 836,00 431 447,66 274 976,46 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 199 868 596,00 133 148 249,78 123 139 389,90 9 761 756,66 1 271 457,71
2111 Заробітна плата 10 420 462,00 9 148 704,00 8 297 567,00 429 037,25 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 460 433,00 3 046 268,00 2 771 992,40 155 865,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 340 278,00 307 494,26 13 512,92 3 406,60
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 700,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 616 660,00 411 098,55 20 000,80 10 962,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 189 681,19 180 279,95 12 054,73 3 687,33
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 19 720,00 18 626,29 812,60 812,60
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 54 178,00 42 818,16 2 838,64 2 838,64
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 924 525,00 775 638,12 45 796,73 45 796,73
2274 Оплата природного газу 419 386,00 364 511,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 66 792,00 40 644,17 6 178,60 4 512,86
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 143 233,00 1 813 669,70 398 997,03 300 223,03
2730 Інші виплати населенню 180 523 796,06 116 103 952,59 108 043 016,24 8 676 662,36 899 216,97
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 495 791,00 10 580 301,00 9 162 035,28 336 149,19 45 149,01
2111 Заробітна плата 7 562 580,00 6 221 310,00 5 638 415,81 190 649,40 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 693 299,00 2 217 999,00 1 994 395,74 69 205,73 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 114 777,00 112 277,00 100 939,66 36 846,96 20 312,97
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 258 785,00 169 652,97 10 967,98 10 967,98
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 262 036,00 1 022 198,79 448,15 448,15
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 144,00 8 488,04 934,25 934,25
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 212 684,00 183 305,60 12 485,66 12 485,66
2274 Оплата природного газу 8 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 66 415,00 31 026,06 14 611,06 0,00
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 7 159 385,00 5 842 757,84 610 930,38 291 994,51
2111 Заробітна плата 395 000,00 328 000,00 280 168,85 9 341,60 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 119 076,00 103 404,73 3 272,08 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 901,00 3 901,00 395,59 395,59
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 228 533,00 4 718 513,00 3 938 241,94 540 015,59 233 693,40
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 996,00 449,58 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 616 900,00 405 295,66 57 905,52 57 905,52
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 300 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 141 200,00 117 112,00 93 236,09 3 407,50 0,00
2111 Заробітна плата 87 606,00 71 200,00 64 333,57 2 500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 25 759,00 23 352,39 907,50 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 085,00 1 729,03 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 795,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 161,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 552,00 877,70 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 137 400,00 115 752,00 105 285,04 4 954,60 0,00
2111 Заробітна плата 91 908,00 76 500,00 69 282,50 3 635,07 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 27 778,00 25 149,55 1 319,53 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 860,00 2 399,34 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 559,00 8 453,65 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 55,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 945 176,00 894 822,00 630 020,05 11 638,75 170,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 163 740,00 154 610,73 8 414,34 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 60 712,00 56 362,85 3 054,41 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 208,00 2 208,00 170,00 170,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 90,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 405,00 343,00 292,12 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 163,00 3 753,00 3 498,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 651 576,00 651 576,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 320 656,00 216 534,68 6 999,05 2 501,15
2111 Заробітна плата 170 532,00 132 600,00 76 920,00 3 300,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 48 137,00 25 330,25 1 197,90 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 34 134,00 32 770,25 2 501,15 2 501,15
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 290,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 222,00 3 020,69 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 88 883,00 69 105,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 156,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 327 900,00 1 043 464,00 937 598,32 55 528,54 728,54
2111 Заробітна плата 940 000,00 739 178,00 678 525,42 40 800,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 249 416,00 221 604,61 14 000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 800,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 14 000,00 10 097,53 728,54 728,54
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 25 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 160,00 1 034,75 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 750,00 5 113,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 308 023,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 148 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  447 198 882,00 345 996 914,78 311 034 114,90 19 435 760,52 2 742 739,35
Прочитано 1119 разів