Понеділок, 18 січня 2016 14:51

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 18.01.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за січень Профінансовано за останній тиждень(з 11.01.2016 по 16.01.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 787 100,00 560 898,00 151 420,00 151 420,00 151 420,00
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 265 000,00 112 520,00 112 520,00 112 520,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 218 870,00 97 815,00 38 900,00 38 900,00 38 900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 263 554,00 12 950,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 459 800,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 283 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 520,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 15 028,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 7 500,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 23 166,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 51 319,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 138 387 600,00 11 603 740,00 3 719 786,52 3 719 786,52 3 719 786,52
2111 Заробітна плата 78 606 260,00 5 092 950,00 2 853 515,52 2 853 515,52 2 853 515,52
2120 Нарахування на оплату праці 28 289 070,00 1 831 345,00 623 755,00 623 755,00 623 755,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 682 520,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 141 000,00 578 300,00 242 516,00 242 516,00 242 516,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 978 580,00 81 155,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 111 350,00 2 702 050,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 723 280,00 71 960,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 691 170,00 397 750,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 2 733 570,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 872 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 119 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 126 480,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 84 450 700,00 8 458 909,00 1 921 641,00 1 921 641,00 1 921 641,00
2111 Заробітна плата 50 767 250,00 4 506 057,00 1 577 582,00 1 577 582,00 1 577 582,00
2120 Нарахування на оплату праці 17 312 207,00 1 378 463,00 344 059,00 344 059,00 344 059,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 844 000,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 509 043,00 232 093,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 580 000,00 703 746,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 169 950,00 189 150,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 910 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 58 050,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 223 800,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 709 750,00 675 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 430 400,00 36 050,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 30 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 727 200,00 22 578 338,00 6 587 920,06 6 587 920,06 6 587 920,06
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 1 075 000,00 401 399,16 401 399,16 401 399,16
2120 Нарахування на оплату праці 4 393 000,00 374 450,00 88 327,00 88 327,00 88 327,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 553 712,00 45 900,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 16 920,00 1 410,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 229 255,00 19 915,00 722,02 722,02 722,02
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 2 437,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 535 342,00 20 712 671,00 6 097 471,88 6 097 471,88 6 097 471,88
2800 Інші поточні видатки 900,00 150,00 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 14 548 300,00 1 285 792,00 263 873,19 263 873,19 263 873,19
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 689 000,00 216 289,50 216 289,50 216 289,50
2120 Нарахування на оплату праці 3 179 200,00 247 400,00 47 583,69 47 583,69 47 583,69
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 4 160,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 391 830,00 113 722,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 380 330,00 203 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 850,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 117 000,00 647 990,00 46 340,21 46 340,21 46 340,21
2111 Заробітна плата 444 000,00 36 600,00 9 504,91 9 504,91 9 504,91
2120 Нарахування на оплату праці 162 000,00 13 290,00 2 091,08 2 091,08 2 091,08
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 627 600,00 417 300,00 34 744,22 34 744,22 34 744,22
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 748 000,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 18 903,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 8 200,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 37 720,00 2 980,00 660,00 660,00 660,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13 000,00 5 250,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 380,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 13,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 11 469,00 4 575,00 4 575,00 4 575,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 7 500,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00
2120 Нарахування на оплату праці 40 730,00 2 724,00 825,00 825,00 825,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 560,00 240,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 5,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 228 858,00 7 952,05 7 952,05 7 952,05
2111 Заробітна плата 232 000,00 18 000,00 6 025,00 6 025,00 6 025,00
2120 Нарахування на оплату праці 84 216,00 6 534,00 1 927,05 1 927,05 1 927,05
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 28 712,00 4 294,40 4 294,40 4 294,40
2111 Заробітна плата 147 200,00 10 810,00 3 520,00 3 520,00 3 520,00
2120 Нарахування на оплату праці 53 420,00 3 924,00 774,40 774,40 774,40
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 500,00 3 426,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 149,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 7 833,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 10,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 132 140,00 49 800,00 49 800,00 49 800,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 90 000,00 40 900,00 40 900,00 40 900,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 850,00 30 600,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28 000,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 125,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 15,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 111 600,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 2 937 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  511 148 600,00 45 569 749,00 12 761 262,43 12 761 262,43 12 761 262,43
Прочитано 1323 разів