Понеділок, 25 січня 2016 13:57

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 25.01.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за січень Профінансовано за останній тиждень(з 18.01.2016 по 22.01.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 787 100,00 978 603,00 186 321,65 186 321,65 34 901,65
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 265 000,00 112 520,00 112 520,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 58 300,00 38 900,00 38 900,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 263 554,00 12 950,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 917 020,00 492 720,00 5 901,65 5 901,65 5 901,65
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 283 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 520,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 15 028,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 7 500,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 23 166,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 51 319,00 27 935,00 27 935,00 27 935,00
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 140 474 679,00 14 502 196,00 3 881 780,99 3 881 780,99 161 994,47
2111 Заробітна плата 80 498 460,00 5 092 950,00 2 853 515,52 2 853 515,52 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 17 317 770,00 1 144 235,00 623 755,00 623 755,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 687 600,00 17 500,00 9 773,40 9 773,40 9 773,40
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 77 635,00 65 911,00 38 802,04 38 802,04 38 802,04
2230 Продукти харчування 7 262 142,00 630 544,00 313 118,24 313 118,24 70 602,24
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11 943 165,00 3 541 020,00 2 071,93 2 071,93 2 071,93
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 111 350,00 2 702 050,00 30 843,81 30 843,81 30 843,81
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 723 280,00 71 960,00 1 686,96 1 686,96 1 686,96
2273 Оплата електроенергії 3 691 170,00 397 750,00 8 214,09 8 214,09 8 214,09
2274 Оплата природного газу 2 733 570,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 872 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 134 467,00 1 796,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 126 480,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 580 700,00 9 456 234,00 1 921 641,00 1 921 641,00 0,00
2111 Заробітна плата 51 262 634,00 4 635 135,00 1 577 582,00 1 577 582,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 11 278 475,00 962 158,00 344 059,00 344 059,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 853 000,00 283 600,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 367 093,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 704 800,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7 470 298,00 1 125 548,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 910 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 58 050,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 223 800,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 709 750,00 675 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 430 400,00 36 050,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 30 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 250 134 099,00 23 048 788,00 7 456 788,24 7 456 788,24 868 868,18
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 1 075 000,00 401 399,16 401 399,16 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 236 500,00 88 327,00 88 327,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 596 349,00 88 537,00 69 871,95 69 871,95 69 871,95
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 41 832,00 40 422,00 40 422,00 40 422,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 800 522,00 521 315,00 4 906,25 4 906,25 4 184,23
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 2 320,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 2 437,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 20 736 612,00 6 851 861,88 6 851 861,88 754 390,00
2800 Інші поточні видатки 900,00 150,00 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 14 548 300,00 2 420 500,00 263 873,19 263 873,19 0,00
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 689 000,00 216 289,50 216 289,50 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 151 580,00 47 583,69 47 583,69 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 4 160,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 522 358,00 1 244 250,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 2 160,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 303 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 850,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 748 224,00 114 288,33 114 288,33 67 948,12
2111 Заробітна плата 444 000,00 36 600,00 9 504,91 9 504,91 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 8 570,00 2 091,08 2 091,08 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 2 300,00 803,00 803,00 803,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 475 300,00 35 510,19 35 510,19 765,97
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 92 100,00 66 379,15 66 379,15 66 379,15
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 116 954,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 32 589,00 3 660,00 3 660,00 0,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 8 200,00 3 000,00 3 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 1 804,00 660,00 660,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 20 112,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 380,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 13,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 26 445,00 4 575,00 4 575,00 0,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 7 500,00 3 750,00 3 750,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 1 650,00 825,00 825,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 16 290,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 5,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 259 460,00 11 234,47 11 234,47 3 282,42
2111 Заробітна плата 232 000,00 18 000,00 6 025,00 6 025,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 3 960,00 1 927,05 1 927,05 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 376,00 200,00 200,00 200,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 50,00 41,84 41,84 41,84
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 400,00 394,20 394,20 394,20
2274 Оплата природного газу 17 500,00 3 000,00 2 646,38 2 646,38 2 646,38
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 48 202,00 4 294,40 4 294,40 0,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 10 810,00 3 520,00 3 520,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 2 378,00 774,40 774,40 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 59 536,00 24 462,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 149,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 7 833,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 10,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 254 870,00 50 660,84 50 660,84 860,84
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 90 000,00 40 900,00 40 900,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 19 800,00 8 900,00 8 900,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 135 830,00 860,84 860,84 860,84
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 125,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 15,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 757 687,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 583 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  512 435 619,00 51 790 111,00 13 899 118,11 13 899 118,11 1 137 855,68
Прочитано 1188 разів