Понеділок, 25 січня 2016 13:57

Мобілізація коштів до міського бюджету станом на 25.01.2016 року

  План на рік План на 1 місяць Фактичне виконання  плану 1 місяця План на січень Фактичне виконання за24дні січня Фактичні надходження за останній тиждень (з 18.01.2016 - 22.01.2016)
  загальний фонд
Власні надходження 169 304,0 10 033,1 5 640,8 10 033,1 5 640,8 2 692,8
в тому числі:     0,0      
Податок та збір на доходи фізичних осіб 64 800,0 3 630,0 3 170,2 3 630,0 3 170,2 1 504,3
Акцизний податок 42 500,0 2 500,0 394,2 2 500,0 394,2 339,7
Плата за землю 28 955,0 1 290,0 347,5 1 290,0 347,5 120,8
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 22 976,3 1 685,3 1 463,5 1 685,3 1 463,5 579,7
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 2 863,6 585,3 114,9 585,3 114,9 69,4
Державне мито 2 140,0 115,0 10,0 115,0 10,0 6,8
Адміністративні послуги 2 850,0 150,0 84,2 150,0 84,2 32,5
Трансферти 354 825,9 30 071,2 16 167,8 30 071,2 16 167,8 997,9
в тому числі:   0,0 0,0      
Базова дотація 10 020,9 784,0 522,7 784,0 522,7 261,3
Субвенції 344 805,0 29 287,2 15 645,1 29 287,2 15 645,1 736,6
      в тому числі:   0,0 0,0      
      освітня субвенція 60 133,0 4 542,4 4 542,4 4 542,4 4 542,4 0,0
      медична субвенція 57 871,2 4 267,9 4 267,9 4 267,9 4 267,9 0,0
      дитяча субвенція 89 718,2 7 378,3 6 816,1 7 378,3 6 816,1 736,6
      субвенція на ЖКП 136 499,5 13 066,7 0,0 13 066,7 0,0 0,0
Разом доходів загального фонду: 524 129,9 40 104,3 21 808,6 40 104,3 21 808,6 3 690,7
 спеціальний фонд
Власні надходження 18 434,0 300,0 63,9 300,0 63,9 45,6
      в тому числі:     0,0      
      кошти пайової участі у
      розвитку інфраструктури
      міста
2 500,0 100,0 4,5 100,0 4,5 1,0
      продаж землі 1 000,0 0,0 0,0   0,0 0,0
      надходження від відчуження
      майна комунальної
      власності
500,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Разом доходів спеціального фонду: 18 434,0 300,0 63,9 300,0 63,9 45,6
ВСЬОГО: 542 563,9 542 563,9 21 872,5 40 404,3 21 872,5 3 736,3
Прочитано 1254 разів