Понеділок, 25 січня 2016 13:58

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 25.01.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за січень Профінансовано за останній тиждень (з 18.01.2016 по 22.01.2016)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 692 164,00 301 445,00 52 461,53 52 461,53 37 341,53
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 781 140,00 69 942,50 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 861 330,00 80 732,50 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 83,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 700 000,00 58 400,00 37 341,53 37 341,53 37 341,53
2730 Інші виплати населенню 15 120,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 280 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 8 081 960,00 615 163,33 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 924 300,00 160 358,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 900,00 8 991,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 461 840,00 38 486,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,00 83,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 4 698 600,00 391 550,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46 500,00 3 875,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 25 000,00 2 083,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 820,00 151,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 800,00 816,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 58 900,00 4 908,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 15 500,00 1 291,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3 600,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 27 200,00 2 266,67 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 600 000,00 0,00 0,00    
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 513 000,00 227 750,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 010 000,00 84 166,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 000,00 31 333,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 120 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 369 000,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 17 000,00 1 416,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 500,00 4 875,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 000,00 2 166,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 38 000,00 3 166,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18 500,00 1 541,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66 000,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 44 000,00 3 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 26 000,00 2 166,67 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 236 000,00 19 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 105 000,00 27 083,33 0,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 1 197 790,00 471 040,00 284 379,99 284 379,99 161 479,99
2111 Заробітна плата 15 000,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 458,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 11 625,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 11 208,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 500,00 4 291,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 1 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 429 890,00 154 890,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 284 900,00 284 900,00 284 379,99 284 379,99 161 479,99
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 108 000,00 0,00 0,00    
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 992 950,00 82 745,83 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 560 006,00 46 667,17 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 206 274,00 17 189,50 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 896,00 1 824,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42 568,00 3 547,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 240,00 270,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 94 130,00 7 844,17 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 676,00 223,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 800,00 816,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 520,00 210,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 48 140,00 4 011,67 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 415 410,00 280 788,33 10 226,88 10 226,88 171,66
2111 Заробітна плата 170 000,00 14 000,00 3 100,00 3 100,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 710,00 5 100,00 559,69 559,69 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 57 068,00 2 244,67 812,00 812,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 31 000,00 2 580,00 51,72 51,72 0,00
2271 Оплата теплопостачання 23 732,00 5 782,00 5 531,81 5 531,81 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 81,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 875,00 171,66 171,66 171,66
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 125,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 4 700 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 000 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 358 900,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 4 990 736,00 2 530 000,00 663 567,85 663 567,85 663 567,85
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 905 743,43 450 000,00 171 344,60 171 344,60 171 344,60
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 748 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3 336 992,57 2 000 000,00 492 223,25 492 223,25 492 223,25
75 Фінансове управління Уманської міської ради 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  30 934 010,00 4 558 932,50 1 010 636,25 1 010 636,25 862 561,03
Прочитано 1123 разів